Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: 1. Tur 1. Grup
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Dizi > Gelmi? Geçmi? En ?yi 10 Dizi
reel
1. TUR 1. GRUP
Dizi Listesi

01... Kaynanalar [..IMDB..]
02... MacGyver [..IMDB..]
03... Fantasy Island [..IMDB..]
04... Veronica Mars [..IMDB..]
05... Space: 1999 [..IMDB..]
06... Seven Brides For Seven Brothers [..IMDB..]
07... Amazon [..IMDB..]
08... The A Team [..IMDB..]
09... The Streets Of San Fransisco [..IMDB..]
10... The Sopranos [..IMDB..]
11... Battlestar Gallactica [..IMDB..]
12... Taxi [..IMDB..]
13... Total Recall 2070 [..IMDB..]
14... North and South [..IMDB..]


* Aktivitemiz, ilk turda 10 grup olarak başlayacaktır.
* İlk tur oylamaları toplam 2 hafta sürecek ve süre sonunda gruplarda en çok oy alan 2 dizi bir üst tura kalacaktır.
* Oy verme işlemi sırasında gruptaki 14 diziden sadece 10'una puan verilmelidir. 10'dan 1'e doğru olacak bu sıralama dışında kalan 4 dizi ise puansız bırakılmalıdır.
* İzlemediğiniz veya bir sebepten oy vermek istemediğiniz dizileri de puansız bırakabilirsiniz.
* Grupta en beğendiğiniz dizinin puanı 10'dur.
* Parantez "()" içerisindeki sayı dizinin toplam puanını, yanındaki artı "+" ile başlayan sayı ise bizim diziye verdiğimiz puanı göstermektedir.
* Puanlama işlemi, bir üst mesajdaki derecelendirmeye eklenerek yapılacaktır.
* İlk tur son oy verme tarihi, 9 Aralık 2007 Saat: 23.59'dur.

-----------------------------------o-----------------------------------


QUOTE
01... Kaynanalar (4) +4
02... MacGyver (7) +7
03... Fantasy Island (0)
04... Veronica Mars (9) +9
05... Space: 1999 (0)
06... Seven Brides For Seven Brothers (0)
07... Amazon (0)
08... The A Team (6) +6
09... The Streets Of San Fransisco (0)
10... The Sopranos (10) +10
11... Battlestar Gallactica (5) +5
12... Taxi (8) +8
13... Total Recall 2070 (0)
14... North and South (0)
melih
QUOTE
01... Kaynanalar (4)
02... MacGyver (15) +8
03... Fantasy Island (0)
04... Veronica Mars (14) +5
05... Space: 1999 (0)
06... Seven Brides For Seven Brothers (0)
07... Amazon (0)
08... The A Team (15) +9
09... The Streets Of San Fransisco (0)
10... The Sopranos (20) +10
11... Battlestar Gallactica (5)
12... Taxi (17) +9
13... Total Recall 2070 (6) +6
14... North and South (7) +7
Clint Eastwood
QUOTE
01... Kaynanalar (4)
02... MacGyver (21) +6
03... Fantasy Island (0)
04... Veronica Mars (18) +4
05... Space: 1999 (0)
06... Seven Brides For Seven Brothers (0)
07... Amazon (8)+8
08... The A Team (22) +7
09... The Streets Of San Fransisco (0)
10... The Sopranos (25) +5
11... Battlestar Gallactica (15) +10
12... Taxi (17)
13... Total Recall 2070 (15) +9
14... North and South (7)

Shoother
QUOTE
01... Kaynanalar (12) +8
02... MacGyver (21)
03... Fantasy Island (0)
04... Veronica Mars (25) +7
05... Space: 1999 (0)
06... Seven Brides For Seven Brothers (0)
07... Amazon (8)
08... The A Team (32) +10
09... The Streets Of San Fransisco (0)
10... The Sopranos (34) +9
11... Battlestar Gallactica (15)
12... Taxi (17)
13... Total Recall 2070 (15)
14... North and South (7)
jackal
QUOTE

01... Kaynanalar (20) +8
02... MacGyver (21)
03... Fantasy Island (0)
04... Veronica Mars (25)
05... Space: 1999 (0)
06... Seven Brides For Seven Brothers (0)
07... Amazon (8)
08... The A Team (42) +10
09... The Streets Of San Fransisco (0)
10... The Sopranos (34)
11... Battlestar Gallactica (24) +9
12... Taxi (17)
13... Total Recall 2070 (15)
14... North and South (7)

sson
QUOTE

01... Kaynanalar (20)
02... MacGyver (28) +7
03... Fantasy Island (0)
04... Veronica Mars (25)
05... Space: 1999 (0)
06... Seven Brides For Seven Brothers (0)
07... Amazon (8)
08... The A Team (50) +8
09... The Streets Of San Fransisco (0)
10... The Sopranos (44) +10
11... Battlestar Gallactica (33) +9
12... Taxi (17)
13... Total Recall 2070 (15)
14... North and South (7)

Funkster
QUOTE

01... Kaynanalar (26) +6
02... MacGyver (35) +7
03... Fantasy Island (2) +2
04... Veronica Mars (25)
05... Space: 1999 (5) +5
06... Seven Brides For Seven Brothers (3) +3
07... Amazon (8)
08... The A Team (51) +1
09... The Streets Of San Fransisco (10) +10
10... The Sopranos (52) +8
11... Battlestar Gallactica (33)
12... Taxi (26) +9
13... Total Recall 2070 (15)
14... North and South (11) +4

Bu grubun galibi belli gibi.. Oysa The Streets Of San Fransisco ve Taxi gibi iki ba?yap?ttan pek kimsenin haberi olmamas? çok üzücü gerçekten..
reel
Hakl?s?n, Funkster. Taxi, yay?mland??? y?l itibar?yla fazla oy toplayamayacak gibi. Danny DeVito ile bu dizi sayesinde tan??m??t?m, vay be...
Funkster
forum resmi

Valla nas?l söyleyeyim. Ben bu iki diziye fena halde a????m. O kadar uzun zaman oldu, hala baz? sahneleri çok net biçimde akl?mda. Öyle özgün, öyle ileri görü?lüydüler ki, bir sürü filmin-dizinin onlardan al?nt?lad??? maceralar-espiriler gördükçe hep akl?ma gelirler. Her ikisi de TV dünyas?n?n sonsuz ilham kaynaklar?ndan say?lm??t?r..
siroguz
QUOTE

01... Kaynanalar (34) +8
02... MacGyver (44) +9
03... Fantasy Island (2)
04... Veronica Mars (25)
05... Space: 1999 (5)
06... Seven Brides For Seven Brothers (3)
07... Amazon (8)
08... The A Team (61) +10
09... The Streets Of San Fransisco (10)
10... The Sopranos (52)
11... Battlestar Gallactica (33)
12... Taxi (26)
13... Total Recall 2070 (15)
14... North and South (11)


Ben bunlar?n sadece üçünü izlemi?im ve hat?rl?yorum.
Böyle adil bir oylama oluyor mu ki acaba?
Asl?nda oy vermeyecektim ama bu ?ekilde tereddütte kalanlar için emsal olmas? aç?s?ndan sormak istedim.
beeblebrox
QUOTE

01... Kaynanalar (42) +8
02... MacGyver (44)
03... Fantasy Island (2)
04... Veronica Mars (25)
05... Space: 1999 (5)
06... Seven Brides For Seven Brothers (3)
07... Amazon (8)
08... The A Team (70) +9
09... The Streets Of San Fransisco (10)
10... The Sopranos (52)
11... Battlestar Gallactica (33)
12... Taxi (36) +10
13... Total Recall 2070 (15)
14... North and South (11)


Aç?l?n, ben ya?l?y?m oleyo2.gif. Funkster afi?leri koymasa ben de unutacakt?m taxi'yi. cheers.gif

zenon
QUOTE

01... Kaynanalar (44) +2
02... MacGyver (50) +6
03... Fantasy Island (2)
04... Veronica Mars (25)
05... Space: 1999 (13) +8
06... Seven Brides For Seven Brothers (3)
07... Amazon (8)
08... The A Team (73) +3
09... The Streets Of San Fransisco (20) +10
10... The Sopranos (56) +4
11... Battlestar Gallactica (38) +5
12... Taxi (45) +9
13... Total Recall 2070 (15)
14... North and South (18) +7


skyser
QUOTE
01... Kaynanalar (53) +9
02... MacGyver (60) +10
03... Fantasy Island (2)
04... Veronica Mars (25)
05... Space: 1999 (14) +1
06... Seven Brides For Seven Brothers (3)
07... Amazon (10) +2
08... The A Team (81) +8
09... The Streets Of San Fransisco (27) +7
10... The Sopranos (62) +6
11... Battlestar Gallactica (43) +5
12... Taxi (49) +4
13... Total Recall 2070 (15)
14... North and South (21) +3

CuT
QUOTE
01... Kaynanalar (61) +8
02... MacGyver (69) +9
03... Fantasy Island (2)
04... Veronica Mars (28) +3
05... Space: 1999 (14)
06... Seven Brides For Seven Brothers (3)
07... Amazon (14) +4
08... The A Team (87) +6
09... The Streets Of San Fransisco (29) +2
10... The Sopranos (69) +7
11... Battlestar Gallactica (53) +10
12... Taxi (54) +5
13... Total Recall 2070 (15)
14... North and South (22) +1
hasta
QUOTE
01... Kaynanalar (67) +6
02... MacGyver (79) +10
03... Fantasy Island (2)
04... Veronica Mars (33) +5
05... Space: 1999 (14)
06... Seven Brides For Seven Brothers (3)
07... Amazon (14)
08... The A Team (96) +9
09... The Streets Of San Fransisco (29)
10... The Sopranos (73) +4
11... Battlestar Gallactica (60) +7
12... Taxi (62) +8
13... Total Recall 2070 (15)
14... North and South (22)
baritonverdi
Arkada?lar toplamalarda hatalar gözüme çarpt?. Bunlar düzeltilip son haline getirilse iyi olacak san?r?m. Ben yine de son oya göre kendi de?erlendirmemi yazay?m.
QUOTE
01... Kaynanalar (74) +7
02... MacGyver (88) +9
03... Fantasy Island (2)
04... Veronica Mars (33)
05... Space: 1999 (22)+8
06... Seven Brides For Seven Brothers (3)
07... Amazon (14)
08... The A Team (96)
09... The Streets Of San Fransisco (29)
10... The Sopranos (73)
11... Battlestar Gallactica (70) +10
12... Taxi (62)
13... Total Recall 2070 (15)
14... North and South (22)


kurt_thewolf
QUOTE
01... Kaynanalar (74)
02... MacGyver (88)
03... Fantasy Island (2)
04... Veronica Mars (33)
05... Space: 1999 (22)
06... Seven Brides For Seven Brothers (3)
07... Amazon (14)
08... The A Team (106) +10
09... The Streets Of San Fransisco (29)
10... The Sopranos (80) +7
11... Battlestar Gallactica (79) +9
12... Taxi (62)
13... Total Recall 2070 (15)
14... North and South (22)
Bob le Flambeur
QUOTE
01... Kaynanalar (74)
02... MacGyver (88)
03... Fantasy Island (2)
04... Veronica Mars (40) +7
05... Space: 1999 (22)
06... Seven Brides For Seven Brothers (3)
07... Amazon (14)
08... The A Team (114) +8
09... The Streets Of San Fransisco (29)
10... The Sopranos (89) +9
11... Battlestar Gallactica (79)
12... Taxi (72) +10
13... Total Recall 2070 (15)
14... North and South (22)
metrdotel
QUOTE
01... Kaynanalar (74)
02... MacGyver (95) +7
03... Fantasy Island (2)
04... Veronica Mars (40)
05... Space: 1999 (22)
06... Seven Brides For Seven Brothers (3)
07... Amazon (14)
08... The A Team (120) +6
09... The Streets Of San Fransisco (29)
10... The Sopranos (98) +9
11... Battlestar Gallactica (87) +8
12... Taxi (82) +10
13... Total Recall 2070 (15)
14... North and South (22)
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.