Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Haftan?n Afi?i
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Sinema Genel
Sayfalar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Funkster
Bundan böyle Cuma günleri ba?lay?p bir hafta sürecek yeni bir yar??mam?z daha var. Seçilmi? 5 adet film afi?i aras?ndan sitemiz üyeleri aras?nda yap?lacak puanlama ile haftan?n en iyi afi?ini belirleyece?iz. Bir hafta sonra verilen puanlar toplan?p ilk be? belirlendikten sonra tekrar ba?layaca??z. Ba??m?z gö?e erecek. oleyo.gif Maksat hem kendi çap?m?zda afi?leri yar??t?rmak, hem de göz zevklerimizi göz önüne sermek. Puanlama kurallar? ?u ?ekilde olsun: Oylamaya kat?lmak isteyen üyelerimiz ?ampiyon Filmler Kupas?’nda oldu?u gibi her iletide puan artt?rma ?eklinde de?il de, aday afi?lerden en be?endi?ine 5, sonrakine 4, 3,2,1 puan olmak üzere kendi iletileri içinde oyunu kullan?r. Bir hafta sonra bugün, art?k kaç ki?i oy kulland?ysa toplanan puanlarla ilk be? belirlenir. Afi?teki filmi izlemi? veya izlememi? olabilirsiniz. Be?enmi? veya be?enmemi? de olabilirsiniz. Tüm bunlardan ba??ms?z bir ?ekilde, sadece estetik yönden de?erlendirmelerde bulunal?m. Mesela bir filmin ?ahsi yorumumuzca kötü olmas?, afi?e verece?imiz puana yans?mas?n. Araya afi? muhabbetleri de katabiliriz. Afi?lerin üzerine t?klayarak biraz daha büyük boyutta görebilirsiniz. Tüm kat?l?mc?lara ?imdiden te?ekkürler. smile.gif

forum resmiforum resmiforum resmiforum resmiforum resmi

Verilen afi? s?ras?na göre kendi puanlamam? yaparak ba?l?yorum.

QUOTE
baritonverdi
Benim oyum da Funster ile ayn?:

Little Miss Sunshine - 1
God Grew Tired of Us: The Story of Lost Boys of Sudan - 5
The English Patient - 3
Control - 2
Fu zi - 4
Pandora..
Little Miss Sunshine - 1
God Grew Tired of Us: The Story of Lost Boys of Sudan - 3
The English Patient - 5
Control - 4
Fu zi - 2
Clint Eastwood
QUOTE


Benim ki de budur...
hattorihanzo
QUOTE
Little Miss Sunshine - 2
God Grew Tired of Us: The Story of Lost Boys of Sudan - 4
The English Patient - 3
Control - 1
Fu zi - 5
gündüzdo?anay
QUOTE

Little Miss Sunshine - 2
God Grew Tired of Us: The Story of Lost Boys of Sudan - 5
The English Patient -3
Control - 1
Fu zi - 4

Funkster
1. Haftan?n Afi?i
(64 puan)

God Grew Tired Of Us: The Story Of Lost Boys Of Sudan

forum resmi

2. Fu zi (53)
3. The English Patient ve Control (37)
4. Little Miss Sunshine (34)
Funkster
2. Hafta
forum resmiforum resmiforum resmiforum resmiforum resmi


QUOTE
siroguz
QUOTE


Bu afi?lerin hepsi birbirinden güzel.
Biraz duygusal davrand???m? kabul ediyorum. smile.gif
Bob le Flambeur
QUOTE
zenon
QUOTE


hasta
QUOTE
Clint Eastwood
QUOTE
gündüzdo?anay
QUOTE

ggecim
QUOTE
Nachmittag - 5
Crying Out Love In The Centre Of The World - 4
Dead Man - 3
Shimmer - 2
Jodhaa Akbar - 1
Funkster
2. Haftan?n Afi?i
(42 puan)

Dead Man

forum resmi

2. Crying Out Love In The Centre Of The World (37)
3. Nachmittag (36)
4. Shimmer (32)
5. Jodhaa Akbar (18)

siroguz
Demek ki, 7G olarak siyah beyaz afi?leri seviyoruz. smile.gif Ben de ikide iki tutturmu? oluyorum. flaugh.gif
Funkster
3. Hafta

forum resmiforum resmiforum resmiforum resmiforum resmi

QUOTE
zenon
QUOTE

baritonverdi
QUOTE


Clint Eastwood
QUOTE
ggecim
QUOTE

hasta
QUOTE


Platoon'un afişi sahneyi gözünüzün önüne getirince çok etkili oluyor. Benim gibi bir Amerikan düşmanını bile o sahnede ağlatmayı başaran, insan olarak hiç sevmediğim, sinemacı olarak saygı duyduğum Oliver Stone'un bu başarısı için bu afişe tam puan vermeyi uygun gördüm smile.gif
Bob le Flambeur
QUOTE
skyser
QUOTE
sson
QUOTE

Siyanure
QUOTE
paranoid
QUOTE
Funkster
3. Haftan?n Afi?i
(50 puan)

The Shawshank Redemption

forum resmi

2. Shine (37)
3. Platoon (32)
4. Woman Thou Art Loosed (25)
5. War Dance (21)
Funkster
4. Hafta

forum resmiforum resmiforum resmiforum resmiforum resmi

QUOTE
Bob le Flambeur
QUOTE
ggecim
QUOTE

hasta
QUOTE

Clint Eastwood
QUOTE

zenon
QUOTE


sson
QUOTE

don quijote
QUOTE

?talyan arkada?la oylar?m?z bu yöndedir. Uzak'? izlemi? bir ?talyan'?n deyi?iyle:
"Ne depresif kapak öyle"
paranoid
QUOTE
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.