Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Z?baramayanlar :)
Yedinci Gemi Forum > De Facto > Havadan Sudan
Sayfalar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
R0BlN
Bazen gece uyku tutmaz, bazen de uyur gecenin bir vakti uyan?r?m. Uyan?nca ne yapar?m? Buraya yazar?m elbet, ama payla?al?m ne yapt???m?z?. Mesela ben ?unu dinledim uykum gelir diye:

hasta
Bu saatte zaten uyunmaz ki flaugh.gif Saat daha 9'u çeyrek geçiyor oleyo.gif Aslında biraz uyuyup gece uyanasım da var fool.gif
baronio
Vallahi her gece klasikle?mi? ya?am ritüelim, yata?a yatt?ktan sonra National Geographic veya Discovery'yi aç?p birkaç saat onlara bak?p, TV'yi otomatik kapanmaya ayarlamak oluyor. Genelde Discovery'de araba motor yap?yor veya saçma sapan deneyler yap?yorlar, pek sarm?yor. Bir ara Deadliest Catch vard?. Hastas?yd?m. Yenilerden de Petrol, Ter ve Petrol Kulesi'ne bay?l?yorum. ?u s?ralar National Geographic çok daha güzel. Gece uyumay? ba?aramayanlara tavsiye ederim. Hem e? dost muhabbetinde oradan duyulan bilgileri anlatmak da fiyakal? oluyor. oleyo2.gif
siroguz
Önceden tüm gecem film izlemek, internette gezinmekle geçerdi. Bazen 2 gün uyumaz sonra bir yatar bir günü ç?kar?rd?m takvimden. Hatta s?nav zamanlar? ders çal??arak geçerdi tüm gece. 6 y?l boyunca güne?in do?u?unu görmeden uyumak diye bir eylem bulunmazd? hayat anlay???mda. ?stesem de olmazd? zaten. Uzun sohbet geceleri, oyun geceleri, e?lence geceleri buna izin vermezdi. 6 y?l boyunca adeta gece ya?ad?m, sabah güne?in do?u?u ile gündüz 1, 2 ya da 3 aras? uyudum.
Hâlâ bir ?eyler yapabilmek için güne?in bat?p karanl???n?n hükmünün ba?lamas?n? bekliyorum. Biliyorum bu ya?am ?eklini terk etmek çok zor olacak. Ama yava? yava? normal insanlar gibi ya?amaya ba?lad?m. Elbette mecburiyetten. Ve art?k eskisi gibi film izleyemiyorum.
Gecelerimi özledim...
baritonverdi
@robin
Mozart'?n Requiem'i de?il mi bu? Gerçekten çok dinlendirici bir eserdir. Yine dinlendirici bir eser ise Bach'?n Goldberg varyasyonlar?d?r. Bach, bu eseri uyku problemi olan bir dostu için yazm??. Rivayete göre dostu yata??na yatar, yan odada da Bach bu eseri çalarm??. Tavsiye olunur.
R0BlN
@baritonverdi, evet Mozart'?n Requiem'i smile.gif Bunun en iyi sinema ifadesi de san?r?m ?unda:
IMDB
Amadeus (1984)

Directed by: Milos Forman
Genre: Drama / Music
Tagline: Amadeus. The man. The music. The magic. The madness. The murder. The mystery. The motion picture.
Plot Outline: The incredible story of Wolfgang Amadeus Mozart, told in flashback mode by Antonio Salieri - now confined to an insane asylum.
User Rating: 8.3 / 10 (61,671 votes) Top 250: #81
Runtime: 160 min / 180 min (director's cut)
Awards: Won 8 Oscars.
Cast: F. Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge, Roy Dotrice
Funkster
??te müdavimi olaca??m bir ba?l?k. Uyku al??kanl?klar?m?z türlü türlü. Ben haftasonlar? dayanabildi?im kadar kal?yorum. Hafta içi ise mecburiyetler, dayanabildi?im noktalar? bile kabul etmiyorlar. Benimkisi ço?unlukla bebek nöbeti. Belli bir saate kadar evde ayakta kalan tek ki?i olman?n bir bedeli. Nöbeti renklendirecek film ve dizilerle geceyi payla?may? seviyorum. Uyumak güzel ?ey. Ama ke?ke insan hayat?nda böyle bir ihtiyaç, bir mecburiyet olmasayd? diye dü?ünüyorum. Uyku diye bir kavram olmasa, hiç uyunmasa. Sabah i?e gitmek için hiç uyku tutmad??? halde uyumaya çal??ma derdi olmasa.. Daha fazla ya?ad???n? hissederdi insan, bir sürü u?ra? bulur, bir sürü film izlerdi. En önemlisi geceyi ya?ard?. Ne yaz?k ki uyuma zorunlulu?umuz var ve bununla ya?amal?y?z. En son ne zaman uyumaya çal??t???m? hat?rlam?yorum. Benim için uyumak, uyanmak kadar kolay son zamanlarda. Mozart'?n Requiem'ini hiç denemedim. Ama acilen uyuma zorunlulu?u olanlar için Tarantino'nun Death Proof'unu atlamay?n derim.. smile.gif
baritonverdi
Yine uykum kaçt? i?te. Evde herkes uykuda. Kedi zaten sürekli uyuyor... Arada bir sokaktan geçen arabalar?n belli belirsiz sesi d???nda gece tümüyle sessiz. Asl?nda çal??mak için çok güzel bir ortam. Bir dönem bende uyuyamama problemi vard?. San?r?m y?llarca geceleri çal??man?n -müzisyenlik- sonucunda biyolojik bir saat olu?mu?tu bende. Gün içinde ne kadar uykum olursa olsun saat 22.00'da cin gibi oluyordum. Bu saatten önce dayanamay?p yatarsam da en geç 01.00'da uyan?p sabah? ediyordum. Evlenip memuriyete ba?lay?nca bu hastal?k azald?. Art?k ben de normal insanlar gibi uyuyabiliyorum. Ama bazen eski biyolojik saat hortluyor, bu da o gecelerden biri san?r?m.
hasta
Dayanamadım ve dediğim gibi 10'da uyudum, gece iki gibi uyandım oleyo.gif Uyku düzenimin düzensiz olmasını çok seviyorum. Sevdiğim nadir düzensizliklerden biri bu herhalde smile.gif Bazen günlerce günde 3-4 saat uyuyarak geçiriyorum. Bazen de günlerce günde 12-13 saat uyuduğum oluyor. Fakat gecelerin dayanılmaz cazibesi beni kendinden bir türlü ayırmıyor. Mutluyum ben böyle.
speedspasm
Senelerdir böyle ya?ayan ve senelerdir de bu durumdan pek mesut olan insanlardan biriyim ben de. En yak?n yol arkada??m da 12'den sonra ulusal kanallarda oynayan ço?u birbirinden facia filmler oleyo.gif
hasta
Los Angeles'tan Kaç?? oynuyordu az önce bir TV kanal?nda smile.gif Böyle filmler ba?lay?nca hiç saate bakmadan a?a?? yukar? 2 civar?nda oldu?unu anl?yorum. Bir de Show TV'nin canavarl? filmleri olur oleyo.gif Sürüden ayr?lan? kurt kapar mant???yla i?leyen ve birçok gencin ormandaki bir evde topla?mas?yla ba?layan filmler flaugh.gif Mutlaka iki üç tane güzel k?z olur. Bir tanesi gotiktir, bunal?m tak?l?r. Bir tanesi çok afedersiniz filmin sürtü?üdür. Bir tanesi de erkeksidir fool.gif Erkeklerden biri de mutlaka zenci olur, ilk o ölür. Amerikan terimiyle "loser" vard?r bir tane ve mutlaka gözlüklüdür. Bir tane de sporcu vard?r kasl? masl?. Teker teker ölür bu zavall? gençler.
speedspasm
QUOTE(hasta @ Nov 12 2007, 03:01 AM) *

Los Angeles'tan Kaç?? oynuyordu az önce bir TV kanal?nda smile.gif Böyle filmler ba?lay?nca hiç saate bakmadan a?a?? yukar? 2 civar?nda oldu?unu anl?yorum. Bir de Show TV'nin canavarl? filmleri olur oleyo.gif Sürüden ayr?lan? kurt kapar mant???yla i?leyen ve birçok gencin ormandaki bir evde topla?mas?yla ba?layan filmler flaugh.gif Mutlaka iki üç tane güzel k?z olur. Bir tanesi gotiktir, bunal?m tak?l?r. Bir tanesi çok afedersiniz filmin sürtü?üdür. Bir tanesi de erkeksidir fool.gif Erkeklerden biri de mutlaka zenci olur, ilk o ölür. Amerikan terimiyle "loser" vard?r bir tane ve mutlaka gözlüklüdür. Bir tane de sporcu vard?r kasl? masl?. Teker teker ölür bu zavall? gençler.


"Gençler, 1968'den beri kimse oraya gitmedi"li filmler evet oleyo.gif

Show daha çok bu tercihleri yap?yor, Atv ise geç saatlere kadar bir eski dizisinden herhangi bir bölüm yay?nlay?p (Ben atv yi gün içinde de ne zaman açsam Avrupa Yakas? oynuyor zaten o da ba?ka bir konu; Avrupa Yakas? tv olsun aç?l?mlar? tam olsun) akabinde sabaha yak?n ye?ilçam?n arabesk döneminden ya da Ahu Tu?bal? Nuri Alçolu y?llar?ndan o da olmad? Emrah serilerinden seçmeler sunuyor. Ço?unu ilgiyle takip ediyorum rastlad?kça fool.gif bu gece de evet Los Angeles'tan Kaç?? izliyorum bir taraftan tongue.gif
melih
Yılan'ı bir kere daha izledim zevkle. Kurt Russell'ın rol kesebildiği zamanlar, Steve Buscemi falan çıkıyor bir kenardan, Che Guevera göndermeli tipler, Carpenter'ın aşık olunası post apokaliptik dünya atmosferi. Show'a çamur atıyoruz ama uykum ve yapacak daha iyi bir işim yoksa yatağa uzanıp o saçma filmlere bakarak uykuya dalıyorum habire. Amme hizmeti yapıyor yani bu kanal tongue.gif Cine5'te bazen son derece fuzuli filmler olabiliyor, misal bu gece Prison Break'teki Linc'in eski bir filmi vardı. Çizgisine hiçbir şey katmadığını gördüm, yine bir meşe palamudu misali performans çıkarmış. Film de buymuş. Puanına dikkat.
reel
dae, filmin puan?n? göremesem de çok etkileyici bir film oldu?u a?a??daki resimden belli. flaugh.gif
forum resmi

Herkesin hop oturup hop kalkt???, fakat benim her daim bo? bo? dola?t???m bir gecenin ard?ndan her nedense mad max serisini izleyesim geldi. Hele ki serinin o ikinci filmi yok mu? (The Road Warrior) Dad?ndan yinmez vallahi ?u saatte. smile.gif
melih
Uykum var, bu tür hatalar normal olmal? bu ba?l?kta oleyo.gif Düzelttim sonradan.
Clint Eastwood
QUOTE(daedalus @ Nov 12 2007, 03:49 AM) *

Cine5'te bazen son derece fuzuli filmler olabiliyor.Ama geçen gün Le Grand Bleu'yu verdi hayran kald?m filme. Cine5 böyle film veriyor mu diye de ?a??rd?m...
ve evet uykudan yeni uyand?m... oleyo.gif
hasta
Gecenin bir yarısı Facebook'a kaptırdım kendimi. Bir yandan da saat belirledik daedalus'la havaalanına gitmek için. Zor bir gece bizim için. Bugün canımız gibi sevdiğimiz baronio'muzu Tayland'a yolcu ediyoruz. Oraya yerleşip yeni bir hayat kuracak kendine. Hem kızılacak, hem kıskanılacak, hem sevinilecek, hem öfkelenecek, hem istenecek, hem korkulacak... bir hareket bu. Türkiye bir değerini daha kaybediyor. Böyle insanlar kolay yetişmiyorlar. Bir insanı bu kadar genç yaşta, mutluluğu ve huzuru dünyanın öbür ucunda arayacak kadar yıldıranlara lanet olsun. Nihat Genç'in geçen gün dediği gibi 550 tane kümes hayvanı düzenli olarak toplanıp kabarıyorlar sadece. Dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip olan ülkemizde plansız programsız bir sözde ilerleme, kişi başına düşen dolarlarla ölçülen saçma hesaplar, yitirilmiş bağımsızlığımız, dini siyasete alet edenlere karşı çözüm olarak ulu önderimizi siyasete alet etmeyi düşünebilecek kadar kapasitesiz insanlarla ülkenin kurtulamayacağının farkında olmak, yabancı bir ülkenin başkanıyla bir buçuk saat görüşmenin milli bir başarı olarak yansıtılması, zenginlerin sol partilere, fakirlerin sağ partilere oy vermesi gibi bir acayipliğin yıllardır doğal karşılanması... Ülkemizin bir an önce en dibe batmasını temenni ediyorum. Çünkü ne kadar erken dibe batarsak, tekrar yükselmeye geçişimizin başlangıcı da o kadar erken olacak. Kırk küsür yıldır uygulanan, batı destekli, ressam köstekli, nitelikli gençleri yıldırıp toplumdan soğutma planının en son parçasıdır baronio benim için. Bu planın ters tepeceğinin bilincinde olamayacak kadar aptaldı bugün kendini resime veren bazı şahıslar. Şimdi yarattıkları o niteliksiz toplumun içinden çıkan niteliksiz kişiler tarafından yönetilmeyi bir türlü sindiremeyip aynı ortamda bulunmamaya gayret ediyorlar, çocuk gibi köşe kapmaca oynuyorlar. Siz sebep oldunuz buna.

Yazdıklarım kişisel öfkemdir.

Hoşçakal sevgili dostum, uzakta da olsan kalbinin burada atacağından eminim.
ggecim
yine gece yine uyku, ben de sevmiyorum gece uyumayı,hatta normal rutin gece olsa düyorum yani gecelerle gündüzler yer değişse ya da uyku olmasa uyku uyumak ihtiyacı olmasa,sürekli bişeyler izlesem bişeyler çeksem.... son zamanlarda gece arkadaşım Hayao miyazaki'nin çizgi filmleriydi... bir ara bağımsız ruhlar vasıtasıyla edindiğim bir kaç filmi de izledim...şimdi canım da sıkkın izleyecek, ruh halime uyacak bişey de yok...
baronio gitmiş, tayland'a üzüldüm doğrusu... umarım kısa zamanda katılabilir aramıza,işlerini yoluna koyup.
Genç insanları kaçırıyorlar ,evet... genç dinamik ve üretecek nesil,kaçma peşinde bu ülkeden, buna ben de dahilim... çünkü tabiri caizse canımı dişime takıp, okudum, araştırdım, iş yapmak için gerekli donanımım ve enerjim mevcutken, bu ülkenin "kafa kol ilişkileri"nin hiç bitmediği bir sektörde hala kendime yer edinmeye çalışan biriyim...yıllarım geçiyor ve ben en üretken hevesli zamanımı hayal kırıklıkları ve yüzüme kapanan kapılarla harcadım...
Artık ne o heves kaldı içimde ne bu ülkede çalışma arzusu,herşey birer birer kaçıp gidiyor, umarım ben de giderim...
hasta
Gecenin bir yarısı uyandım uykudan. Birkaç söz edeyim dedim. Dün geceki o 4 saatlik uyku yavrusuyla gece 2'de başladığım güne bu akşam 10'da son vermiştim. Sabah 9 buçukta çıktım evden daedalus'u alıp havaalanına gitmek için. Saat 12 buçukta havaalanındaydık. Hesaplarıma göre saatte 10-15 km'yle ilerliyor İstanbul trafiği smile.gif Geçenlerde trafikte kalbi besleyen damarı patlamış bir vatandaşımızın. Hak veriyorum kendisine, delirmemek elde değil. Zaten çok gerek olmadıkça artık arabayla kesinlikle dışarı çıkmıyorum. Neyse havaalanında biricik baronio'muzla buluşup, onu yeni hayatına yolcu ettik. Tam 14 saatlik bir yolculuk, ben bu yazıları yazarken yavaş yavaş Bangkok'a inişe geçiyordur uçak. Çok duygulu anlar yaşadık, gözlerimiz yaşlandı ama koyvermedik kendimizi. Kaldık daedalus'la başbaşa. Taksim'e gittik Yumurta'yı izlemeye. Çoğunlukla uyuyarak geçirdi filmi deadalus smile.gif Önümüzdeki dört adet dinofil (dinozor+sinefil) filmin başından sonuna kadar "bu ne, bu köpek mi, ne dedi, orası neresi..." tarzında lüzumsuz sorularla birbirleriyle liseli gençler gibi geyik yaptılar. Bir kişi filmin sonunu beklemeden salonu terketti. Film bittikten sonra yönetmen hakkında küfürlü yorumlarda bulunan bir şahsiyet vardı. Paralarının ziyan olduğunu düşünen büyükçe bir kitle bu konu hakkında birbirlerine espiriler yaptılar. Bense daedalus'u dürttüm ve uyandırdım: "film bitti". Filmi eleştirmeyeceğim ama beklediğimi bulamadığımı söyleyebilirim.

Neyse çıktık filmden, AKM otoparkına yöneldik. Bu arada söylemeyi unuttum, filme girmeden önce sınırsız pizza olayı yapmıştık flaugh.gif Yine saatler yolda geçti. Evine bıraktım daedalus'u, köprüye yöneldim. Yine saatler... Yol boyunca uyudum. Belki de 30 kere dalıp dalıp uyandım. Tarif edilmez bir yorgunluk ve uykusuzluk vardı üzerimde. Adım gibi biliyordum uyuyakalacağımı ve öyle oldu oleyo.gif TEM'in Kozyatağı girişinde, ışıklara 100 metre kala, derin bir uykuya dalmışım. Bir darbe sesiyle uyandım. Motor kapağında ufak bir göçük olmuş neyse ki sadece. İlk defa kaza yaptım hayatımda. Yarım saat trafiği bekledik zabıt tutturmak için. Neyse ki çarptığım adam tam bir İstanbul beyefendisi çıktı. Adama resmen göstere göstere geçirdim arkadan flaugh.gif Bir buçuk saat benimle uğraştı kendi arabasında hiçbir hasar olmamasına rağmen. İngilizce kursuna gidiyormuş, onu da kaçırdı benim yüzümden. Eve geldim. Daha evdekileri doğru dürüst göremeden saat 10 gibi yatağın üzerine kendimi "koydum" ve saat sabahın 4'ünde kendimi "kaldırdım".

İşte böyle bir gündü...
speedspasm
Pazartesi ---> Sal? gecelerine bay?l?yorum.

Uzun bir pazartesi'yi sal?'ya ba?layan gece maceras?n?n daha sonu. Bu Amerikan milleti, takip etti?im dizilerin hemen hemen tamam?n? pazartesiye koyunca gece bir download maratonuna dönü?üyor. Dizilerin yay?nlanmas?n? beklemek, sonra torrent sitelerinde nöbet tutmak gibi i?ler al???lm?? pazartesi gecesi rutini oldu benim için. ?ikayetçi miyim ? Hiç de?il oleyo.gif Maratonun kalan süreci (sabredemeyip ingilizceden izledi?im How I Met Your Mother hariç) altyaz?lar?n ç?kmas?n? beklemek ki bu da bazen haftan?n gerikalan?na yay?l?yor zaten. Bununla birlikte her sal? sabah? maratonu bitirip uyuyup uyand?ktan sonra 213 çoktan Heroes'u çevirmi? oluyor. Nas?l bir h?z nas?l bir yetenekse art?k.

Not 1: hasta'n?n yazd?klar?na kat?lmamak üzerine bir ?eyler söylememek mümkün de?il ülkemizdeki baz? durumlarla ilgili. Ço?u zaman yapt???m gibi bir iç geçirip susuyorum ama ?u anda da. baronio'ya da seçti?i ya da seçmek durumunda b?rak?ld??? yeni hayat?nda mutluluk ve ba?ar? diliyorum umar?m gönlünden geçti?i gibi geli?ir bundan sonra her?ey.

Not 2: Uykusuzluk ve trafik ate? ve barut gibi @hasta; ucuz atlat?lm?? neyse ki çok geçmi? olsun.
hasta
Herkes uyuyor galiba bu gece flaugh.gif
speedspasm
Ke?ke uyuyor olsam. S?k?c? gecelerden biri daha sadece smile.gif
hasta
Bir zamanlar arabaya dokunmal? bir yar??ma vard?. En uzun süre arabadan elini çekmeden uyan?k kalan ki?i arabay? al?yordu. 100 saatin üzerinde dayanan bir herif vard?. Araban?n içinde Bar?? Manço'yu gördü?ünü söylemi?ti flaugh.gif Sonras?nda ne oldu?unu tam hat?rlam?yorum ama acile alm??lard? galiba doktorlar oleyo.gif

Do?ru dürüst yar??ma yok hiç televizyonlarda. Reyting alm?yorlar galiba. Aileler Yar???yor'u özledim smile.gif 100 ki?iye sorarlard?. Erol Evgin'in saç? peruk mu acaba diye merakla incelerdik saçlar?n? flaugh.gif Bir de zonklu bir yar??ma vard? eskilerden. Hat?rlayamad?m ?imdi ismini. Güner Ümit'in Turnike'si vard?. Riziko vard?. Çark?felek ke?ke hiç olmasayd? flaugh.gif "Biraz yard?mc? olun Meeeeemet Aaaaali Beeeey, çooook ihtiyac?m?z var" yakar??lar? kula??mdan hiç gitmiyor. Tar?k Tarcan sunarken efendi bir yar??mayd?.
speedspasm
Ben Riziko'mu özledim. Serhat Hacıpaşalıoğlu (böyleydi sanırım adı) ile birlikte geri dönsün, birileri yarışsın, yarışanlar sinema kategorisini seçince koltukta doğrulup soruyu dinlemeye başlayayım. Dokun Bana ve yarışmacıların başına gelenler bambaşkaydı hakikaten diğer taraftan. Ne garip şeyler oldu bu ülkede yahu tongue.gif
sson
Küçükken Serhat Hac?pa?al?o?lu'nun yap?mc?l???n? üstlendi?i "Hedef 4" adl? yar??maya kat?lm??t?m. Sunuculu?unu da "Artema" reklamlar?ndan tan?d???m?z -ismini hat?rlayam?yorum- adam yap?yordu. ?lk turu geçememi?tik. Yan?mdaki tak?m arkada?lar?ma içten içe k?zd???m? hat?rl?yorum. Ama sorular baya?? esasl?yd?. Nedense ?ans?m?za öyle denk geldi. Bir soru var ki hâlâ akl?mda, o zamandan beri pe?imi b?rakmad? flaugh.gif Soru ?öyleydi: "Bisikletin dönmeye yarayan k?sm?n?n ad? nedir?" Buna "direksiyon" ?eklinde bir cevap verdi?imi hat?rl?yorum oleyo2.gif 9 ya??ndaki bir çocu?un bilemeyece?i tarzda sorular vard?. Yine de elimiz bo? dönmemi?tik. Teselli hediyesi olarak "Hedef 4"ün çocuklar için evde oynanacak versiyonunu vermi?lerdi. Sanki bir daha o ad? hat?rlamak istermi?im gibi fool.gif
Funkster
Madem televizyondan söz aç?lm??, ben de ?u s?ralar ekranda fütursuzca dönüp duran bir reklamdan bahsetmek istiyorum. Bir cips reklam? bu.. Denizleri a?arak güzel sevgilisini görmek için Türkiye k?y?s?nda bir kasabaya gelen Yunan genç, sevgilisi taraf?ndan oldukça s?cak bir ?ekilde kar??lan?yor. Sar?l?yorlar ve bir a?ac?n alt?na oturuyorlar. K?z?n elinde ürünümüz olan cips bulunmakta. K?z?n dedesi ise bu s?rada kap?n?n önünde uyuklamakta. Neyse, Yunan genç sevgisinin sevgisinden ?üphe duymayan insani bir refleksle k?z?n elindeki cips paketine elini uzat?yor. Ama o ne! K?z ç??l??? bas?p dedesini ça??r?yor birden.. Güzel oldu?u kadar bencil bir yar?m ak?l oldu?unu o an anlad???m?z k?z?n dedesi de nas?l oluyorsa ç??l??? duyup zavall? genci bastonuyla koval?yor. Bir nevi Yunan'? tekrar denize döküyor ihtiyar. Bak?yoruz verilen mesaja: "Payla?amayaca??n?z lezzet!" gibi bir?ey. ?yi de yaz boyu sözle?mi? gibi payla?man?n güzelli?inden dem vuran dondurma reklamlar? bu i?e ne diyor acaba? ?yi de koskoca reklam sektörü bu i?e ne diyor acaba? ?yi de bu reklam? izlemi? olan bir Yunan vatanda?? bu i?e ne diyor acaba? Bar??, sevgi, karde?lik hisleri aptal bir cips reklam?yla elbette sekteye u?ramaz. Ama insan hiç mi böyle bir durumda empati kurmaz. Ayn? senaryoyu bir Yunan firmas? kendine uyarlasa (ki bilemiyoruz, belki de benzerlerini yapm??lard?r) bizim tepkimiz ne olurdu acep? Bizden önce yurdumun sevgili anchormanleri yumruklar?n? bir güzel masaya vururlard? herhalde. Bir ürüne, onu en sevdi?inizle payla?amayacak kadar çok ba?land???n?z fikri o kadar sakat ki, bundan bir reklam ç?kar?rsan?z, baz? insanlar?n da sizin zeka seviyenizle ilgili ç?kar?mlarda bulunmas? kaç?n?lmaz bir hal al?r..
melih
Geceleri uyumama (uyuyamama değil) alışkanlığım baş gösterdiğinden beri yine eski takıntım olan NBA takibine başladım. Genelde haftalık programı önceden inceler, maçları seçer ve ziyadesiyle koyu kahveleri mideye yuvarlardım. Bu gece ise daha önceden kontrol etmemiş olmama rağmen tamamen tesadüfen harika 2 maç olduğunu görüyorum.

- Miami @ Boston (NBA TV) 02.30
- Houston @ San Antonio (NTV) 03.00

Basketbolu veya NBA'i sevmiyor olabilirsiniz ama garanti ediyorum bu iki maçtan birine takılırsanız uykuyu unutabilirsiniz bu gece. Kablolusu olanlar bu gece kumandalarının sadece iki tuşu arasında gidip gelecekler gibi. Olmayanlar ve izlemek isteyenlerse maçları internetten izleyebilirler her zaman için. Neyse ki artık bağlantımız bu tip güzelliklere izin veriyor.
hasta
Reklamlardaki vurdumduymazlık gerçekten başını aldı gidiyor. Özellikle bu Türk-Yunan çekişmesinden nemalanmaya çalışan reklamlar benim de canımı sıkıyor. İnsanların duygularının sömürülmesine katlanamıyorum. Özellikle de dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yoğun olmayan, özünde köklü tarihimizin yattığı milliyetçilik duygularımızdan böyle ulu orta faydalanmıyorlar mı, delirmemek elde değil. Bayrağımızı, milli marşımızı, ulu önderimizi, alaturca colaturca tarzı markalarla ismimizi, milli değerlerimizi, tarihimizi böyle çocuk oyuncağı eden reklamlara ve bu reklamların sahibi özel şirketlere devlet büyüklerimiz bir dur diyemiyorlar sanırım.

Sevindirici bir haber var reklam olaylarıyla ilgili. Yanılmıyorsam yılbaşından itibaren A.B. uyum süreci zımbırtısı sayesinde reklamlar kısalacakmış. Bugün olduğu gibi 15-20 dakikada bir 7 dakika süren reklamlar olmayacak artık. İpini koparan da ulusal kanallara reklam veremez böylece.
skyser
Geceleri uyuyamaman?n en kötü etkisi, geri dönülemez olu?u. Geri dönülemez olmas? hem bir k?s?r döngü olmas?yla ilgili hem de vücudun daha erken (geri) saatlerde uyumaya al??amamas? ile ilgili. Yani, e?er bu geceleri uyuyamama k?s?r döngüsünü k?rmak istiyorsan?z, her seferinde daha geç saatlerde yatmay? denemek zorundas?n?z. Zira daha erken yatar?m, erken kalkar?m çabas? uzun vadede çözüm sa?lam?yor, aksine en az bir iki gün zombi gibi dola?man?za sebep oluyor. ?leriye do?ru geç yatma takti?i ise günlük i?lerinize engel oldu?u için de her zaman uygulanam?yor. Neticede bu k?s?r döngü sizi döngüzel zamanlar içerisinde devaml? esir al?yor. Çözümünü bilen varsa beri gelsin.
hasta
Birçok kere denedim o taktiği smile.gif Fakat hiçbir işe yaramıyor flaugh.gif Başkalarının da denediğini ve aynı şekilde bir sonuca ulaşamadıklarını duymuştum. Zaten uzun zaman önce vazgeçtim bu tür çabalardan ve kabullendim bu yaşam tarzını. Çevreden gelen baskı olmasa zaten hiçbir şekilde vazgeçmeyi bile aklıma getirmezdim bu yaşam tarzından. Biz böyleyiz, dünya bize uysun oleyo.gif
ggecim
hastaya kat?l?yorum. ben de denedim ve gerçekten çevreden ba?ka dalga geçip, bask? kuran yok. neden zorunlu hissedeyim, bir senedir ben böyleyim deyip, i?in içinden ç?k?yorum. bak saat yine 2 ve bir daha bilgisayar?n kö?esindeki minik saate bakt???mda 4 ya da 5 olacak, "aa yine sabhalm???m" deyip, sanki suçmu? gibi içten içe, duydu?um suçlulu?un yerini yatakta dönüp durma eksersizi alacak...
reel
Bu gece sabahlamaya de?ecek bir nedeni yok san?r?m kimsenin. Haftasonu yorgunlu?u olsa gerek. smile.gif
hasta
Ne zaman sabahlamak için bir nedenim olsa uykum gelir, yatar uyurum. Nedensizlikler geceleri daha huzurlu ve yaşanır kılıyor.

Akşamüstü 3-4 saat, gece 1-2 saat, öğlen 1-2 saat... İyice Da Vinci Uykusu gibi oldu uyku düzenim smile.gif Zıbaramadık gitti bir türlü flaugh.gif
speedspasm
QUOTE(hasta @ Nov 20 2007, 05:27 AM) *

Ne zaman sabahlamak için bir nedenim olsa uykum gelir, yatar uyurum. Nedensizlikler geceleri daha huzurlu ve ya?an?r k?l?yor.

Ak?amüstü 3-4 saat, gece 1-2 saat, ö?len 1-2 saat... ?yice Da Vinci Uykusu gibi oldu uyku düzenim smile.gif Z?baramad?k gitti bir türlü flaugh.gif


Aynen. Sabahlad???m geceler içerisinde en me?gul oldu?um Pazartesi gecesi oluyor. hem yapacak i?ler hem de indirilecek diziler bak?m?ndan fakat uyumu?um i?te tongue.gif Bir tela? Heroes'dan ba?lad?k indirmeye 213'e yeti?irim umar?m (Günün birinde download altyaz?dan önce bitmeyecek san?r?m gibi bir kayg?m olaca??n? dü?ünmezdm hiç oleyo.gif)
baronio
Yatin zibarin artik, cok gurultu yapiyorsunuz uyuyamiyorum. oleyo2.gif fool.gif Burada 5 saatlik bir fark var Turkiye ile. Su an aksam saat 18:30 mesela. O yuzden gunduz geliyorum in cin top oynuyor. Vakitli yatin vakitli kalkin. Sizin yuzunuzden gorusemiyoruz. oleyo2.gif

Oturdugumuz evin sokaginda tum evlerin bahcesinde 3'er 5'er kopek var. Hayvanlar gunduz uyuyor geceleri gelene gecene havliyorlar. Sabaha kadar uyku yok bize. Evin onunden yol geciyor. Tum motorsikletlerin arabalarin motoru bir kulagimizdan giriyor, digerinden cikiyor. Neyse ki her zamanki taktigim ise yariyor. Yataga adimi soyleyemeyecek kadar sarhos giriyorum. O zaman deliksiz uyku cekiyorum. oleyo2.gif
Dinosaur
Sen giderken''gittim''deme.
Bak ba??na neler gelecek.
Gitmeden ''Güzelcehisar kafe''ye gelsen seni de vazgeçirirdim oleyo2.gif oleyo2.gif
baritonverdi
QUOTE(baronio @ Nov 20 2007, 01:31 PM) *

Yatin zibarin artik, cok gurultu yapiyorsunuz uyuyamiyorum. oleyo2.gif fool.gif Burada 5 saatlik bir fark var Turkiye ile. Su an aksam saat 18:30 mesela. O yuzden gunduz geliyorum in cin top oynuyor. Vakitli yatin vakitli kalkin. Sizin yuzunuzden gorusemiyoruz. oleyo2.gif

Oturdugumuz evin sokaginda tum evlerin bahcesinde 3'er 5'er kopek var. Hayvanlar gunduz uyuyor geceleri gelene gecene havliyorlar. Sabaha kadar uyku yok bize. Evin onunden yol geciyor. Tum motorsikletlerin arabalarin motoru bir kulagimizdan giriyor, digerinden cikiyor. Neyse ki her zamanki taktigim ise yariyor. Yataga adimi soyleyemeyecek kadar sarhos giriyorum. O zaman deliksiz uyku cekiyorum. oleyo2.gif


O köpekleri daha sonra yemek için besliyor olmas?nlar, tongue.gif yoksa oras? Çin miydi?
ggecim
Bugün z?baramayan yok mu?madem gecemiz orda gündüz,sen de z?baramayanlarla tak?lsana baronio.Bu arada tekrar ho?geldin,sitene smile.gif
speedspasm
Daimi zıbaramayanlardan biri olarak parmak kaldırıyorum derhal. Türkçe dublajla berbat da olsa Fox'da casino var bir gözüm onda smile.gif
hasta
Adam daha yeni evini düzmekle me?gul smile.gif Klimalar fena çarpm??, hasta olmu?. Yeni geçiyormu? daha hastal?k. Düzenini kurduktan sonra eskisinden de daha çok bizimle olaca??na ad?m gibi eminim flaugh.gif
ggecim
speedspasm söylediğin iyi oldu ben de zap yapıp yapıp, magazinsel maymunlardan kusmak üzereydim. hemen ben de açayım, robert deniro'yu nasıl da iğrenç seslendirdiklerini dinleyeyim bari smile.gif
baritonverdi
Benim de uykum kaçt?, sabah da erkenden dersim var, yar?n zombi gibi dola?mak farz oldu. Evde herkes uykuda, ne yapsam acaba... En iyisi X-Files'?n izlemedi?im bölümlerine bir göz atay?m.
ggecim
Whats Eating Gilbert Grape'i izliyorum ben de 3.Kez hem de. Ama çok iyi film yani. de?er izlemeye. "X-files go Californication in" Californication? izleyin bence...
mehmet_onder
Bariton Abi, SG:A 4x08 iyi gider flaugh.gif

?aka maka, askerlik bitmeden kalan iznimi kullanay?m dedim, her gece en geç 12 diyen ben daha ilk günden saati üç buçuk etmi?im, offf huh.gif
ggecim
Ba?ka uyumayan varsa business channel da VERTIGO var.
Clint Eastwood
QUOTE(hasta @ Nov 21 2007, 02:39 AM) *

Adam daha yeni evini düzmekle me?gul smile.gif Klimalar fena çarpm??, hasta olmu?. Yeni geçiyormu? daha hastal?k. Düzenini kurduktan sonra eskisinden de daha çok bizimle olaca??na ad?m gibi eminim flaugh.gif


Geçmi? olsun diyelim o zaman bu mesaj vesilesi ile.
Ah be baronio'm be, ne i?in var taylandlar da... smile.gif
baronio
QUOTE(Dinosaur @ Nov 20 2007, 06:29 PM) *

Sen giderken''gittim''deme.
Bak ba??na neler gelecek.
Gitmeden ''Güzelcehisar kafe''ye gelsen seni de vazgeçirirdim oleyo2.gif oleyo2.gif


Vallahi abi sorma. Keske bana da biri gidecegimi onceden soyleseydi. Yanima corap bile almayi unutmusum o derece apar topar oldu. oleyo2.gif

@Clint; dostum sorma. Her gecen gun gurbetci psikolojisine giriyorum. Acayip ozledim bazi seyleri. Zor olacak alismak. Ama alisirsam burada bir kapiniz olacak. Her zaman beklerim. smile.gif
sson
QUOTE(baronio @ Nov 11 2007, 09:18 PM) *

Vallahi her gece klasikle?mi? ya?am ritüelim, yata?a yatt?ktan sonra National Geographic veya Discovery'yi aç?p birkaç saat onlara bak?p, TV'yi otomatik kapanmaya ayarlamak oluyor. Genelde Discovery'de araba motor yap?yor veya saçma sapan deneyler yap?yorlar, pek sarm?yor. Bir ara Deadliest Catch vard?. Hastas?yd?m. Yenilerden de Petrol, Ter ve Petrol Kulesi'ne bay?l?yorum. ?u s?ralar National Geographic çok daha güzel. Gece uyumay? ba?aramayanlara tavsiye ederim. Hem e? dost muhabbetinde oradan duyulan bilgileri anlatmak da fiyakal? oluyor. oleyo2.gif

Bu tavsiyeye kulak verdim ve dün gece yatmadan önce Discovery'yi açt?m. Açt???ma açaca??ma bin pi?man oldum. ?nsanlar?n ya?ad??? do?aüstü tecrübeleri konu edinen ve birçok korku filmini cebinden ç?karacak nitelikte hikâyelerin yer ald??? "Haunting" adl? bir programa denk geldim. Sonuçta ne televizyonun ba??ndan kalkmaya cesaret edebildim, ne de do?ru düzgün bir uyku uyuyabildim. Alaca??n olsun baronio fool.gif
baronio
Seninki gene iyiymis be dostum. Burada Discovery'yi aciyorsun, bagira cagira Thaice konusuyor Hot Rod'cular. Gece gozune uyku girmiyor adamin korkudan. Kablolu bagtlatip baglatacagimiza pisman olduk. oleyo2.gif
melih
Saatlerini bilmiyorum ama Discovery'de Brainiac'? tavsiye ederim. Akla ziyan deneyler yap?yorlar. Misal; göbek deli?inizde biriken tüy yuma??n?n renginin nereden geldi?i, un-su-boya ile nas?l macun yap?labilece?i, içki içilen bir gecenin sabah?nda insan? en çabuk kendine getirenin hangi yöntem oldu?u gibi çok faydal? bilgiler ö?reniyorum. Ya fool.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.