When you try your best but you don't succeed
When you get what you want but not what you need
When you feel so tired but you can't sleep
Stuck in reverse

Elinden geleni yapt???n hâlde ba?aramad???nda
?htiyac?n olan? de?il de istedi?ini elde etti?inde
Kendini çok yorgun hissetti?in hâlde uyuyamad???nda
Geçmi?e tak?l?p kald???n? anlars?n


And the tears come streaming down your face
When you lose something you can't replace
When you love someone but it goes to waste
Could it be worse?

Gözya?lar?n sel olup akar
Yerini dolduramayaca??n bir ?eyi kaybetti?inde
Birini sevdi?in hâlde kar??l?k göremedi?inde
Bundan daha kötüsü olabilir mi?


Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

I??klar eve dönü? yolunda sana e?lik edecek
?liklerine kadar yand???n? hissedeceksin
Ve ben kendini iyi hissetmene yard?mc? olaca??m


And high up above or down below
When you're too in love to let it go
But if you never try you'll never know
Just what you're worth

Ya hayat?na devam edeceksin ya da tepetaklak dü?eceksin
Kafandan bir türlü atamayacak kadar â??k oldu?unda
Ama e?er denemezsen hiçbir zaman bilemezsin
Buna lay?k olup olmad???n? bir dü?ün


Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

I??klar eve dönü? yolunda sana e?lik edecek
?liklerine kadar yand???n? hissedeceksin
Ve ben kendini iyi hissetmene yard?mc? olaca??m


Tears stream down your face
when you lose something you cannot replace
Tears stream down your face
And I

Gözya?lar?n sel olup akar
Yerini dolduramayaca??n bir ?eyi kaybetti?inde
Gözya?lar?n sel olup akar
Ve ben...


Tears stream down your face
I promise you I will learn from my mistakes
Tears stream down your face
And I

Gözya?lar?n sel olup akar
Sana söz veriyorum, hatalar?mdan ders ç?kartaca??m
Gözya?lar?n sel olup akar
Ve ben...


Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

I??klar eve dönü? yolunda sana e?lik edecek
?liklerine kadar yand???n? hissedeceksin
Ve ben kendini iyi hissetmene yard?mc? olaca??m