Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Yard?m
Yedinci Gemi Forum > Altyazı Sahnesi > Yard?m Masas?
Clint Eastwood
iki arkadaş gey partisine gidiyorlar. Kıyafetli balo. Biri drakula kıyafetinde, diğeri kocaman bir elma. Bir arkadaşlarının masasına gidiyorlar. Oradaki çılgın bir gey, elma adama:

"What's up, apple dumpling?
What's crack-a-lacking?"

diyor.

Adam da cevap veriyor.

- What's crack-a-what?
Pardon da kimsiniz? Sizi tanıyor muyum?


Ne diyelim bunlara? Özellikle "crack-a-lacking" bölümü...
baronio
QUOTE
Elmal? Nuriye (veya turta) n'aber?
S?hhattesin in?allah?

Neydeyim in?allah?
Pardon da kimsiniz? Sizi tan?yor muyum?


Örnekler ço?alt?labilir. smile.gif
Clint Eastwood
crack a-lacking ne onu bulayim diye kast?m kendimi. Birkaç yerde fuckin' awosome'un gençler taraf?ndan söylenen ?ekli olarak buldum ama ba?ka yerlerde ba?ka ba?ka ?eyler yaz?yor.

?öyle çevirdim ?imdilik;
- Naber, ?i?ko elmac?k? Y?k?l?yorsun vallahi.
- Nereye y?k?l?yorum? Pardon da kimsiniz? Sizi tan?yor muyum?
t-becks
"What's up"?n bir ba?ka varyasyonu. smile.gif
reel
Biraz kendine has oldu ama, belki bi' i?e yarar. smile.gif
QUOTE
- N'aber leyn, toparlak elma?
N'aber diyorum bülo?

- Bülo da neyin nesi? (Bülo mu?)
Pardon ama, siz kimsiniz? Tan???yor muyuz?
Clint Eastwood
QUOTE(t-becks @ Oct 29 2007, 07:06 PM) *

"What's up"?n bir ba?ka varyasyonu. smile.gif


Daha sonraki ara?t?rmalar?mda bulmu?tum onu, evet, "what's up" anlam?ndaym??.

@reel

Toparlak k?sm? iyi oldu smile.gif

Yard?mlar için te?ekkürler.
Clint Eastwood
mesaj kendini imha etti smile.gif
Clint Eastwood
Buyurun, buradan yak?n smile.gif 2. sat?r...

Ö?retmen zencilerin Amerika'daki dü?ünce tarz?n?n de?i?ti?ini anlat?yor ve black power tarz? bir al?nt? yap?yor.


1 -Hughes, Bennett, Zora Neale Hurston, Countee Cullen
gibi ?airlerden bahsediyorum.

2 -"Some are teethed on a silver spoon
with the stars strung up for a rattle."

3 - Bir kara mars?k olarak di?lerimi biledim...
- Sava??n gere?ini yerine getirebilmek için.

4. Güzel, dersten sonra yan?ma gel.
Clint Eastwood
Huu! Yok mu kimse? oleyo.gif

Bir ?ey ç?karamad?m ?uradan.
DayDreamer
Hocam bence en iyisi b?rak sen bu çeviriyi, bu tabirler nedir böyle. Bu film çevirilinceye kadar ba?ka üç çeviri yap?l?r oleyo.gif
Neyse ben ba?l?ktan kovalanmadan kaçay?m sana da sab?r ve kolayl?klar dilerim smile.gif
213
@Clint Eastwood, oldukça zor bir filmin zor bir yeri gelmi?. Bana da gelir. smile.gif
?iirin devam?nda da baz?lar?n?n daha do?u?tan ?ansl? oldu?u, ipeklerle kundakland???n? falan anlat?yor. Zenci-beyaz ayr?m?n?n zenciler taraf?ndan bir penceresi denebilir belki de bu ?iir için.
Tam bir cümle hâline getirmek biraz daha zor sürer san?r?m ama ?öyle bir ?eyler ç?kacak benden, dikkat etsin herkes. fool.gif

QUOTE
"Some are teethed on a silver spoon
with the stars strung up for a rattle."


QUOTE
Gökteki y?ld?zlar dahi bir emriyle dizilip
Baz?lar?n? gümü? ka??kla besler hâlde.
Clint Eastwood
Ben de ?öyle dü?ündüm hemen ?imdi;

Gümü? ka??ktan beslenen baz?lar?n?n
ç?ng?raklar? bile y?ld?zlarla bezeli...


Ne dersiniz dostlar?

Bu arada:
born with a silver spoon in his mouth: person who will not have to try very hard in order to acquire material wealth.
213
Ben cümle üzerinde değişikliğe bir şey demiyorum ama anlam olarak kendiminkinde kararlıyım. oleyo.gif
borndead
Burada baz?lad?n?n do?u?tan ball? oldu?unu anlatmaya çal??m?yor mu? Bence gümü? ka??klarla, y?ld?zlarla u?ra?maya gerek yok. fool.gif

"Kiminin de bal ka???? haz?rd?r a?z?nda
Bir sözüne serilir dünya ayaklar?na"


Veya;

"Kimi de bal ka???? haz?r do?ar a?z?nda
Bir sözüne serilir dünya ayaklar?na"


?stedi?in kadar oynama yapabilirsin, Clint. Nas?lsa redaksiyon benden geçecek. oleyo.gif

Düzenleme: ?iirin devam? da ?u ?ekilde olabilir mesela;

"Siyah/kara/zenci do?mu? bir rakun olaraktan biledim di?lerimi
(Ne de olsa) Vakit harp vakti"
Clint Eastwood
Strung up for a rattle, kelimesini ara?t?rd?m biraz. Böyle bir deyim var m? diye. ?u an için böyle bir deyime ula?amad?m. Özgün bir benzetme yapm?? ?air san?rsam. O yüzden biraz mota mot çevirdim yukar?da.

Strung up for a rattle: ç?ng?raklar? bile y?ld?zlarla bezeli dedim;
string up'?n; ipe sermek, ipe asmak gibi bir anlam? var. "Babylon sözlük öyle diyor oleyo.gif
Rattle zaten ç?ng?rak smile.gif

"Y?ld?zlardan yap?lm?? bir ç?ng?rak" olarak anlad?m ben oray?.
Neyse ben ald?m gücü redaktörden flaugh.gif

Cümlenin anlatmak istedi?inde hemfikiriz zaten smile.gif
borndead
QUOTE
Strung up for a rattle: çıngırakları bile yıldızlarla bezeli dedim;
string up'ın; ipe sermek, ipe asmak gibi bir anlamı var. "Babylon sözlük öyle diyor oleyo.gif
Rattle zaten çıngırak smile.gif


"for a rattle" olayı bana şöyle geldi. Hani eski Türk filmlerinde padişahlar parmaklarını şakırdatır da, karşılarına bir adam gelirdi. Padişah da ona emirler verirdi. Yani tek bir işaretiyle yıldızlar sıraya girebiliyorsa, o kısmı "dünyalar ayağına serilirdi" diye Türkçeleştirmek makbul olur gibi geliyor bana. Yanılmış olabilirim, o yüzden diyorum bunları. smile.gif

Düzenleme: Düşük cümle...
Clint Eastwood
Benim bire bir kullanmam?n sebebi de ilk kelimedeki "teethed" oldu.
Sözlük anlam? "di? ç?karmak" çünkü. Tabi sadece varsay?yorum, ben de yan?lm?? olabilirim. Zaten o yüzden sordum smile.gif
borndead
Aslında orası "born with a silver spoon in his mouth" kalıbının oynanmış hâli gibi. Biraz daha edebileştirmek açısından yani. Mesela ben "günaydın" demem pek, "aydın bir gün dileklerimle" derim. smile.gif

Siz ne dersiniz? Var mı başka bir fikri olan?
Clint Eastwood
Orası bana da öyle geliyor, ilk satır. silver spoon meselesinin, o kalıptan evrildiğini düşünüyorum ben de. Teethed de büyümenin hipernimi olabilir. Ama teethed'i özellikle seçip, ikinci satırı o şekilde yönlendirmiş sanki. Yani bebeklik temasından ilerlemiş gibi geliyor bana.
borndead
Bence İngilizce kelimelerle - tabiri caizse - eşsesli kelime kullanımı var burada. Buna benzer bir şeyle Nip/Tuck'ta karşılaşmıştım.

"Teethed" denmesi, yani buradaki -ed takısı, bende "başkaları tarafından verilmiş, kendi kazanmamış" izlenimi yaratıyor. Alt satırda ise tamamen başka bir anlamda kullanılmış aynı kelime, "dişlerimi biliyorum" diyor.
Clint Eastwood
QUOTE(borndead @ May 11 2008, 03:56 PM) *

Bence İngilizce kelimelerle - tabiri caizse - eşsesli kelime kullanımı var burada. Buna benzer bir şeyle Nip/Tuck'ta karşılaşmıştım.

"Teethed" denmesi bende "başkaları tarafından verilmiş, kendi kazanmamış" izlenimi yaratıyor. Alt satırda ise tamamen başka bir anlamda kullanılmış aynı kelime, "dişlerimi biliyorum" diyor.


Hmmm, yani "teethed" derken sinonim olarak beslemek fiilinin pasifi diyorsun.

Başkalarının beslediği, yani başkalarından geçinen gibi...

O da olabilir, doğru. Ben sıfat olarak düşünmüştüm.
Düzgün bir cümle kurayım diye her ihtimali düşünmekten bazı şeyleri gözden kaçıyorum bazen smile.gif
melih
QUOTE
It seems to suggest that white children are birthed in world of privilege and with “stars strung for a rattle” that they have the world in front of them with endless opportunity to do as they please. He on the other hand is the black raccoon, an animal that is shunned and receives no love from the outside world and is looked at as a menace to society. However, he takes this recognition and is strengthening the weapons that he has been given for the battle that is ahead, which seemingly references life as a black man.

Nette buldu?um bir fikir sadece.
Nefis bir çift anlam katm?? adam. Bebe?in be?i?inin üzerine as?lan cinsten y?ld?zlar? söylüyor. Tabii di?er anlad???m?z manay? da kat?yor i?in i?ine. "El bebek gül bebek yeti?tirmi?ler" fikrine denk getiriyor olay?.


Kimisi di? ç?kart?r a?z?nda gümü? ka??kla
Emrine amade y?ld?zlar as?lm??ken tavana

Bense bir kara mars?k olarak di? ç?kartmakta
Kavgam?n gereklerini yerine getirebilmek u?runa.
Clint Eastwood
QUOTE(daedalus @ May 11 2008, 04:03 PM) *

QUOTE
It seems to suggest that white children are birthed in world of privilege and with “stars strung for a rattle” that they have the world in front of them with endless opportunity to do as they please. He on the other hand is the black raccoon, an animal that is shunned and receives no love from the outside world and is looked at as a menace to society. However, he takes this recognition and is strengthening the weapons that he has been given for the battle that is ahead, which seemingly references life as a black man.

Nette bulduğum bir fikir sadece.
Nefis bir çift anlam katmış adam. Bebeğin beşiğinin üzerine asılan cinsten yıldızları söylüyor. Tabii diğer anladığımız manayı da katıyor işin işine. "El bebek gül bebek yetiştirmişler" fikrine denk getiriyor olayı.


Kimisi diş çıkartır ağzında gümüş kaşıkla
Emrine amade yıldızlar asılmışken tavana

Bense bir kara marsık olarak diş çıkartmakta
Kavgamın gereklerini yerine getirebilmek uğruna.Heh, çok güzel oldu bence dae.
Aklına sağlık.

Yalnız son ikilikte çok ufak bir değişiklikle şöyle desek izninle;
Bu kara marsık ise diş çıkartmakta...
Kavgasının gereklerini yerine getirebilmek uğruna."
melih
Ay?pt?r yahu, ne izni smile.gif
Clint Eastwood
Bir kelim oyunuyla daha kar??n?zday?m...

- What's your name?
- Dick Armey.
- Ahahaha. No, seriously.
- Dick Armey.
- Ahahah. What's your wife's name? Vagina Coastguard?
R0BlN
Kaya Bilir
Oya Bilir

tongue.gif
skyser
QUOTE(R0BlN @ Oct 22 2008, 12:20 PM) *

Kaya Bilir
Oya Bilir

tongue.gif

Cuk diye oturmu? bravo, hatta ben gaipten cuk sesi bile duydum san?r?m fool.gif
Clint Eastwood
Ehehe güzel olmu? smile.gif
Clint Eastwood
?u an çevirisini bitirdi?im eXistenZ filmi (DVD-rip çevirisi var ama san?rsam asl?nda anonim, eksik kelimeler var, karakterlerin adlar? bile yanl?? yaz?lm??) ile ilgili bir yard?m istiyorum sizlerden.

?zleyen mutlaka vard?r. Spoiler verece?im, dikkat. ?zlemediyseniz ve izleyeceksiniz büyük spoiler hem de.

T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
Filmde iki oyun var. Biri eXistenZ yani Varolu?. Di?eri de TranCendenZ. Deforme olmam?? ?ngilizce kar??l?klar? existence ve transcendence. ?kincisine ne isim bulsak? ?lkinden üstün ikincisi. Oyun içinde oyun ve daha üstün olan TranCendenZ.


?zlemeyip de fikir üretmek için kelime Transcendence. Bu da wiki maddesi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Transcendence_(philosophy)

Benim akl?ma gelenler: Varolu? ötesi. Ötevarolu?. Varolu? Üstü.
hasta
Biraz geç olacak belki ama bence sade tercihler yap?labilir:

eXistenZ > vArl?K
TranCendenZ > ÜsTünlüK

cheers.gif
Clint Eastwood
@hasta

Daha de?i?ik bir ?ey yazd?m filmin yap?s?n? da dikkat alarak. ?zlersen, nas?l olmu? bilmek isterim smile.gif
Vezir-i azam
Turk 182 (1985) Bu filme çeviri yapabilirmisiniz çok merak ediyorum
R0BlN
QUOTE(Vezir-i azam @ Mar 1 2013, 08:43 AM) *

Turk 182 (1985) Bu filme çeviri yapabilirmisiniz çok merak ediyorum

Çeviri iste?ini film sayfas?ndan yap?n ki yapm??s?n?z zaten.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.