YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?


QUOTE
Geçmi?inde büyük bir trajedi ya?am?? Barry Allen, Central City Polis Birimi?nde çal??an ve suçlular?n arkalar?nda b?rakt?klar? ipuçlar?n? toplayan bir adli laboratuvar asistan?d?r. Talihsiz bir y?ld?r?m kazas? ya?amas?n?n ard?ndan süper h?z gücüne sahip olan Barry, Flash kimli?ine bürünür ve kötü adamlar? adalete teslim etmeyi kendine görev edinir!

Dizi birazc?k bozsa da sezon ilerledikçe seviyorum bu türdeki dizileri. rolleyes.gif