Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Oscar (2017)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Sinema Genel
hasta
Uzun zamand?r pek co?kuyla takip etmedi?im Amerikan sinemas?n?n zirvesi kabul edilen Oscar ödüllerine, en iyi film ödülü aç?klan?rken ya?ananlar damga vurmu? gibi gözüküyor fool.gif Birço?unuzun bunu izlemi? ya da duymu? oldu?unuzu tahmin ediyorum. Tekrar?n? izlerken a?z?m kald? gerçekten. Canl? izlemedi?im için çok pi?man?m cray.gif La La Land yap?mc?lar?n?n torunlar?na kadar üç buçuk dakika te?ekkür etmelerine izin vermeleri çok üzücü oldu gerçekten. ?nsan dü?man?na yapmaz böyle bir ?eyi...


kurt_thewolf
Ben canl? izledim. La La Land'i duydum ve internet çubu?unu alta ald?m. Ba?ka ?eylere bakarken tabii alttan dinliyorum konu?malar?. Sonras?nda çar?? kar??t? ve La La Land yap?mc?s? "Moonlight - Best Picture" falan dedi ne oldu?unu anlamad?m. oleyo.gif

Onun haricinde gece politik gönderme ve konu?malar?n a??rl???nda geçti. Bu bir nebze verilen ödüllere de yans?d? bana göre. Son an?na kadar normal bir tören iken son düzlükte yap?lan hata ile unutulmayacak bir Oscar töreni oldu.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.