24-25-26-27 A?ustos'ta her zamanki yeri olan Zeytinli-Edremit'teki Dalyan Sahili'nde. 2007 ve 2008'de 7G'yi temsil etmi?tik. Özellikle 2007'de baronio-daedalus-ebrehe-hasta kadrosuyla ya?ad???m?z o yolculuk ve o festival benim için unutulmaz. Böyle ba?ka festival kalmad? galiba ülkemizde. 10 sene sonra bir ç?lg?nl?k yap?p o çad?r ve toirent ortam?na geri dönebilirim. Belki bu sene raskolnikov'la gideriz.