Arkada?lar merhaba,


Sizlerden bir ricam olacak. Elimde bir film çeviri i?i var. Çeviriyi Subtitle Workshop yard?m?yla yap?yor ve .srt dosyas? halinde kaydediyorum. Ancak çeviriyi kullanacak ki?i EBU STL format?nda çeviriyi istiyor. Bu nedenle .srt dosyas?n? Aegisub program? ile aç?yor ve daha sonra EBU STL format?na çeviriyorum. Ancak çeviri sonras?nda bazen karakterler aras?nda beyaz kareler veya kelimeler aras?nda fazladan bo?luklar olu?uyor. EBU STL format?na çevirirken bunlar?n olu?mamas?n? nas?l sa?lar?m, aynen .srt dosyas? görüntüsünü nas?l elde edebilirim.

?imdiden te?ekkürler.

Mustafa