forum resmi


YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Hadi Insallah (2014)
Forum resmi
IMDBRT
Yönetmen: Ali Taner Baltaci
Yazar/Senarist: Emrah Kaman, Murat Kaman
Tür: Komedi
Ülke: Türkiye    Dil: Türkçe   
Oyuncular: Müjde Uzman, Cezmi Baskin, Sinasi Yurtsever, Busra Pekin, Murat Boz


QUOTE
PuCCa dört y?l?n? geçirdi?i Ankara'dan, o dört y?l? birlikte geçirdi?i erkek arkada??n? kaybederek ?zmir'e ailesinin yan?na döner. Çok ama çok mutsuzdur, dünyan?n sonunun geldi?ini dü?ünür. A?k ac?s?n?n en sert hallerini ya?ar. Evine, içine kapan?r; hüzünlü ayr?l?k ?ark?lar? dinler; gözü telefonda tekrar aray?p "bar??al?m" demesini bekler. Bu arada ne bulursa yer tabi, bunal?mdad?r. Bu s?rada ailesinin de bask?s?yla ?zmir'deki bir yerel TV kanal?na i? görü?mesine gider; hiç istemeyerek hem de. Ama i?te o gün olanlar olur. "Pekmez" lakab?n? takt??? o yak???kl?yla kar??la??r. Anlam??t?r dünyan?n sonunun gelmedi?ini. "Pekmez"le evlenmelidir mutlaka. Ama nas?l olacakt?r o koca basenleriyle? Üstelik "Bayan Kaltak" gibi son derece zorlu bir rakip varken...Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi


"Hadi ?n?allah" Filmi Resmi ?nternet Sitesi