forum resmi


QUOTE
Oflu Hoca'n?n günleri karma?ayla geçmektedir. Yerel bir kanal?n program?nda ç?kar, f?r?nda çal???r ve babas?yla ba?? sürekli derde gider. Gençli?inde yer ald??? Do?anspor futbol kulübünde ya?anan son geli?meler de i?lerin tuzu biberi olur. Oflu Hoca ve di?erlerine göre kulübün yeni ba?kan? olmak isteyen Müeahhit Ahmet bu koltuk için uygun isim de?ildir. Bu nedenle Oflu Hoca da ba?kanl?k için adayl???n? koymak zorunda kal?r ve aralar?nda esasl? bir rekabet ba?lar.

Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi

"Oflu Hoca'n?n ?ifresi" Filmi Resmi ?nternet Sitesi