Merhaba Sinemaseverler
Bilirsiniz A?k filmlerinde genellikle ayn? üslup i?lenir genelde bayanlara hitap etti?inden de bayanlar cefakar hatas?z erkekler suçlu hatal? vs olurlar.

Benim bir senaryom var bunun tam tersini i?ledi?im
Bir bayan?n hayallerindeki erke?e ula?t???nda bile bir süre sonra ne denli tatminsiz doyumsuz oldu?una dair çok iyi bir örnek.
?imdi bu senaryomu yap?mc?lara vs tan?tmam gerekecek. [henüz nas?l olaca??n? bilmiyorum bunun da ara?t?rmas?n? yapaca??m (bu konuda bilgilniz varsa ayr?ca memnun olurum)]

Bu filmde as?l amaçlad???m festival filmi ile popüler bir film olmas?n?n aras?n? tutturabilmek. Çok sayu?da ki?iye ula?mas?n? istiyorum ama ayn? zamanda bir?eyleri baz? gerçekleri tamamen aktarmak istiyorum: insanlar?n içine i?lemesini istiyorum. (ili?kinin büyük bir bölümü iki sevgilinin uzakta olmas?n? da içeriyor) bu duyguyu da en iyi aktarabilecek yönetmen sizce kim olabilir diye görü?lerinizi almak istedim.
?imdiden te?ekkürler.