Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Kakumeiki Valvrave
Yedinci Gemi Forum > Altyazı Sahnesi > Anime Çevirileri
Akuma_Blade
forum resmi

forum resmi

Konu: ?nsanl???n %70'inin Dünya'y? terk etti?i bir gelecekte, "Dyson Küresi" teknolojisiyle insanl?k uzayda kolonile?meyi ve enerji sorunlar?n? çözmeyi ba?arm??t?r. Öte yandan politik farkl?l?klar ve enerji kaynaklar?n?n payla??m?ndan do?an sorunlar insanlar? iki z?t tarafta kutupla?t?rm??t?r: Dünya insanlar?n? temsil eden ARUS (Atlantic Rim United States) ve koloni insanlar?n? temsil eden Dorussia Federasyonu. Öte yandan JIOR adl? üçüncü bir ülke ise bu kutupla?ma kar??s?nda ekonomik gücü sebebiyle tarafs?z kalmay? ba?arm??t?r. JIOR'da ya?ayan s?radan bir liseli olan Haruto Tokushima'n?n s?radan bir hayat? vard?. Ta ki, JIOR'un Dorussia taraf?ndan i?gal giri?imine tan?k olup "yasak silah" Valvrave'i çal??t?rarak iki süper gücün güç sava?lar?n?n bir taraf? olmaya ve "Dünya'n?n gerçek s?rr?" ile yüzle?meye itilene dek.

2013'ün en iddial? projelerinden Valvrave The Liberator'u sizlere ayn? gün sunmaktan dolay? gururluyum. Umar?m seri boyunca sizler de benim gibi ho?ça vakit geçirirsiniz.

BÖLÜM 01

?yi seyirler!
kurt_thewolf
Yeni bir yap?m. Tüm çevirilerde kolayl?klar dilerim. flowers.gif
Akuma_Blade
BÖLÜM 02 eklendi. ?yi seyirler!

Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.