Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Ginga Kikoutai Majestic Prince (2013)
Yedinci Gemi Forum > Altyazı Sahnesi > Anime Çevirileri
Akuma_Blade
forum resmi

forum resmi
21. yüzy?lda insanl?k d?? uzayda kolonile?meye ba?lad? ve bu yeni ortam?ndaki hayat ?artlar?na uyum sa?lamak için, insanl???n son umudu olan esrarengiz MJP projesi sayesinde genetik mühendisli?i ürünü yeni bir nesil do?du. Öte yandan, insanl???n d?? uzaydan kar??la?t??? Wulgar ?rk?yla sava?a girmesi sonucunda MJP projesi bu kez insanl??? mutlak yokolu?tan kurtarmak için kullan?lacakt?.

Hikayemiz, bir uzay akademisindeki en kötü skorlu 5'li olan Tav?an Timi'ne odaklan?yor. Birbirinden tamamen farkl? karakterlerde bu 5 genç, GDF ordusunca seçilip cephe hatt?na sürülüyor ard?ndan birbirlerini tan?may? ve insanl??? korumak için sava?man?n anlam?n? ö?reniyorlar.

Uzun bir aradan sonra yeniden Mecha tarz? bir seri yay?nland???n? haber al?nca izleme listeme almakta gecikmedim ve ç?kt??? gün çevirip sizlerle payla?mak istedim. Zaman bulabildi?im sürece bölümleri size haftal?k temposunda çevirip sunmaya devam edece?im.

GINGA KIKOUTAI MAJESTIC PRINCE 1. BÖLÜM

?yi seyirler!
Akuma_Blade
GINGA KIKOUTAI MAJESTIC PRINCE 2. BÖLÜM

?yi seyirler!

gündüzdo?anay
Bu sezon f?rsat buldukça izlemeye çal??aca??m 2-3 seriden bir tanesi de bu seri. Çevirdiklerin için te?ekkür, çevirece?in bölümler için ?imdiden kolayl?klar dilerim.
Akuma_Blade
GINGA KIKOUTAI MAJESTIC PRINCE 3. BÖLÜM

?yi seyirler!

Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.