Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Nostalji Geçidi
Yedinci Gemi Forum > De Facto > Müzik
Sayfalar: 1, 2, 3
gündüzdo?anay
K???n yava? yava? bast?rd??? ?u zamanlarda, bir ayakkab?n?n son kullanma tarihine yakla?mas? gibi eskitti?imiz bir y?l?n son zamanlar?nda, geceleri bir kadeh ?arap yudumlarken (bira da olabilir oleyo.gif ) dinleyece?imiz, ruhumuzu gençle?tirirken hüznümüzü artt?ran, zamana kar?? referans noktas? olabilecek 1900 lerin ilk çeyre?inden günümüze kadar olan (mümkünse 2000 öncesine kadar oleyo2.gif )süreçte kayda al?nm??, ba?kalar? için anlaml? olmasa bile kendimiz veya varolu?umuz için önemli parçalardan seçkin bir karma yapal?m istedim. Y?lba??na kadar akl?m?za gelen veya farkl?l?k hissetti?imiz her parçay? burada payla??p hat?rlayal?m dostlar (Kendimi bir an Erhan Konuk sand?m oleyo2.gif )
Unutanlar için gelsin diyerek ba?l?yorum...

Nat King Cole - L O V E
Othella Dallas - Memories Of Yesterday

hasta
Mory Kante - Yeke Yeke


gündüzdo?anay
hasta nostaljinin dibine vurmu?sun oleyo.gif


Bob le Flambeur
Gündüz buna bay?lacak oleyo.gif


Bob le Flambeur

gündüzdo?anay
@Bob güzel bir express göndermesi olmu? cheers.gif Bir tane de benden...


Bob le Flambeur
Layla'n?n her versiyonu ayr? güzeldir ama bu bamba?ka!


Bob le Flambeur
Bu da milyon kere yorumlanm?? ?aheserlerden worshippy.gif
Ama orjinal hali gibisi yoktur bence good.gif


gündüzdo?anay
Baz? ?ark?lar vard?r ki kim taraf?ndan yorumlan?rsa yorumlans?n güzelli?inden bir ?ey kaybetmez. Her türlüsü dinlenir ve sevilir. Django Reinhardt klasi?i Anniversary Song ;
En çok Miles Davis yorumunu sevdi?im Autumn Leaves'in Stanley Jordan versiyonu. Biz bir gitar? çalamazken adam iki tanesini ayn? anda çal?yor oleyo.gif
Kim ne derse desin yaz meyvesi için nas?l çilek deniliyorsa k?? müzi?i için de caz denilir fool.gif

Bob le Flambeur
Bir sinefil olarak Miles Davis ismini görünce akl?ma hemen ?u muhte?em film geldi:
Bu da yine Miles Davis'in imzas?n? att??? sahnelerden biri:gündüzdo?anay
Caz ve sinema denilince benim akl?ma daha yak?n tarihli bir film olan "Bird" geliyor. Clint Eastwood'un yönetmenli?inde caz dünyas?n?n babalar?ndan biri olan Charlie Parker'?n hayat?n? konu edinen çok klas bir film.Bu da Charlie'nin en sevdiklerimden.Woody Allen'?n da müzik konusunda sicili gayet güzeldir. Adam?n her filmi k?rm?z? ?arap e?li?inde izlenmesi laz?m gibi bir kan? var bende. Son y?llarda ç?kard??? en güzel film, tam bir nostalji atmosferinde geçen Midnight in Paris'ten güzel bir parça...

Bob le Flambeur
Woody Allen, Midnight in Paris'i bizim gibi nostalji tutkunlar?n?n ba?ucu filmi olsun diye çekmi? sanki. 2011'in en iyi filmiydi bence.
Haz?r Woody Allen demi?ken, onla devam edelim smile.gif
Sinema tarihinin en unutulmaz karelerinden biri e?li?inde Allen ba?yap?t? Manhattan'?n aç?l?? jeneri?ini de süsleyen Rhapsody in Blue:


gündüzdo?anay
Woody Allen için ne söylense az kal?r...

2012 y?l?nda yap?lan Eurovision yar??mas?na bir efsane kat?lm??t?. Lakin efsane gençlerin aras?nda ezildi 25. olmu?tu. oleyo.gif Neyse ki gönüllerin ?ampiyonuydu Engelbert Humperdinck. John Tutturo'nun Romance & Cigarettes'i ile hat?rlayal?m.

Not: Mangalc? day?ya dikkat flaugh.gif


Bar?? K
2012'nin sonlarına gelirken gidecek güzel bir şarkı. smile.gif


Barış Manço - Ayrılık


gündüzdo?anay
Derken 2012'nin üzerine de bir çizik attık. Zaman geçtikçe yıllanmış bir şarap gibi değerleri artan iki kralın çok eğlenceli bir şovu.


Bob le FlambeurBu da ayn? parçan?n en az orjinali kadar güzel Erkut Taçk?n yorumu:


gündüzdo?anay
@Bob sen de soul a??rl?kl? tak?l?yormu?un fool.gif Lakin ben ?u s?ralar ?stanbul'un havas?na uygun bir ?ark?yla devam ediyorum. Sinema tarihinde de ayr? bir yeri olan bir ?ark?;
Bu da kanepe versiyonu oleyo2.gif Adam?m söylüyor flaugh.gif
Bob le Flambeur
Al o zaman sana ?stanbul'un havas?na uygun bir soul cheers.gif


Bob le Flambeur
20. yüzy?l?n en çok coverlanan parçalar?ndan biri de Nature Boy olsa gerek. Her versiyonu ayr? güzeldir.
Güzelim ?ark?y? disko müzi?ine çeviren George Benson'?nkini saymazsak fool.gif
Ama benim kare as?m ?u ?ekildedir efem rolleyes.gif


gündüzdo?anay
Ne yapt?n Bob! George Benson yorumu Nature Boy sevilmez mi? ph34r.gif Oldum olas? çok sevmi?imdir o versiyonu. George Benson'? daha sonra ele almak üzere ?imdilik bir kenara al?yorum ve yerine tozlu raflardan bir ba?ka ?ark?y? indiriyorum.
? Wish You Love...Bob le Flambeur
QUOTE(gündüzdo?anay @ Jan 25 2013, 06:16 PM) *
Ne yapt?n Bob! George Benson yorumu Nature Boy sevilmez mi?

Fazla hareketli geliyor bana. ?ark?n?n ruhuna ters bir tarz olmu? bence.

Neyse, ilk kez 90'l? y?llarda bir TV dizisi sayesinde ke?fetti?im bir parçayla devam etmek istiyorum. S?cak Saatler'i bilen bilir. Her ?eyin gere?inden fazla cool oldu?u hayli popüler bir diziydi o zamanlar. Dizinin süper cool kötü adamlar?ndan Anibal de muhte?em yat?nda durmadan ayn? ?ark?y? dinlerdi: The Children of Sanchez.

Kitab?n? okumad?m, filmi fena de?ildi, ?ark? ise a?a?? yukar? 15 y?ld?r favorilerimden cool.gif


gündüzdo?anay
Jackie Brown ve john Shaft ya da Boby Womack ve Isaac Hayes mi deseydim? %100 kat?ks?z nostalji. Buyrunuz...
Bar?? K
Madonna - La isla Bonita klibi bulmak istedim emme youtube'dan telif hakk? dolay?s?yla kald?r?lm??. rolleyes.gif


Bob le Flambeur
Bir zamanlar Married with Children'?n orjinal jenerik müzi?i sand???m tongue.gif Frank Sinatra klasi?i:
RoXoN

gündüzdo?anay
?u ya???l? tatil gününde bir bossa nova klasi?i olan Desafinado'yu dinleyelim de içimiz aç?ls?n smile.gif

Bob le Flambeur
Hep sonbahar k?? aylar?nda doldurmu?uz ba?l???.
Bahts?z efsane Buddy Holly getirsin "Nostalji Geçidi"ne bahar?...


Bob le Flambeur
Madem ba?l?k bu güne kadar tam 2046 kere okunmu?,
o zaman s?radaki parça tüm Wong Kar Wai manyaklar? için gelsin tongue.gif


gündüzdo?anay
2046 y? iyi yakalam??s?n Bob cheers.gif Yazl?klardan devam edelim. Hawaii gömleklerinizi haz?rlay?n oleyo2.gif
Bizi de Valparaiso'ya götürseler, çok mu ?ey istiyoruz fool.gif Alt?-üstü ?ili yahu oleyo.gifBob le Flambeur
Ne uçmu?sun be karde?im Hawaii'ler, ?ili'ler fool.gif
En iyisi Lise dö Sen Benu?a'n?n conconlar? Beach Boys ile yumu?att???n havay?
Çeliktepe Cengizhan Erkek Lisesinden arkada?larla da??tay?m da ayaklar?m?z yeniden yere bass?n oleyo2.gif


gündüzdo?anay
Havay? bozdurmam oleyo2.gif B?çk?n delikanl?n?n has? Dany ile salsa havas? alal?m, yaza ayak uydural?m fool.gif

Bob le Flambeur
Hey gidi günler! Nerede kald? bizim bildi?imiz melankolik Gündüz? tongue.gif
Al sana Latin Amerika ezgileri, al sana yaz havas?, al sana deniz, kum, güne? fool.gif


gündüzdo?anay
Bob Hoskins'de Hakk?n rahmetine kavu?mu?. Sayende ö?renmi? olduk Bob. Bir eski simge daha kay?p gitti bu diyardan... Masum san?k Roger Rabbit filmini hayal meyal hat?rl?yorum da Brazil filminin hikayesini tamamen unutmu?um. Ya?l?l?k i?te oleyo.gif Neyse bu filmin unutmad???m tek bir ?eyi var, film ismiyle ayn? olan ?ark?s?... Nostalji yapal?m gene...

Django Reinhardt - Brazil
Geoff Muldaur - Brazil
ve Bossa Nova üstad? Antonio Carlos Jobim'den gelsin. Brazil!


gündüzdo?anay
Birazda geyik olsun, konuyla alakas?z olsa da Django'nun Brazil'ini dinlerken akl?ma bu dünyada kimlerin eline sigara yak???yor diye dü?ünmeye ba?lad?m.

??te benim ilk be?im;
1- Charles Bukowski
2- In The Mood For Love - Tony Leung
3- 2046 - Faye Wong
4- Django Reinhardt
5- Dean Martin

Bu insanlar adam? kanser eder oleyo.gif
Bob le Flambeur
QUOTE(gündüzdo?anay @ Apr 30 2014, 10:52 PM) *
Bob Hoskins'de Hakk?n rahmetine kavu?mu?. Sayende ö?renmi? olduk Bob. Bir eski simge daha kay?p gitti bu diyardan... Masum san?k Roger Rabbit filmini hayal meyal hat?rl?yorum da Brazil filminin hikayesini tamamen unutmu?um. Ya?l?l?k i?te oleyo.gif

Brazil'i o kadar çok izlemi?imdir ki, benim o filmle ilgili herhangi bir ayr?nt?y? unutma ihtimalim, ad?m? unutma ihtimalime denk smile.gif K?sa ve sinir bozucu bir rolü vard?r o filmde.

Hoskins'in bana göre en etkileyici rolü, Neil Jordan klasi?i Mona Lisa'daki gangster tiplemesidir. Film, Nat King Cole'un ayn? adl? ?ahane parças?yla aç?l?r. Ama maalesef filmden sahneler e?li?inde bir "Mona Lisa" klibi atmam?? kimse youtube'a. Fragmanda birazc?k kula?a çalm??lar, devam?n? da yandan dinleyiverin...

Sigara listen güzel olmu? ama araya 1970'lerin en sevdi?im filmlerinden The Long Goodbye'?n
karizmatik dedektifi Marlowe'a can veren Elliott Gould'u da eklemeden edemeyece?im:

forum resmi
Bob le Flambeur
Sigaras?na, karizmas?na selam durdu?umuz Altman ba?yap?t?n?n
e?siz soundtrack'?na da sayg?lar?m?z? sunmadan geçmeyelim worshippy.gif


gündüzdo?anay
Filmi bilmem ama ?ark? gerçekten çok güzelmi?. ?ark?, söyleni? biçimi kimi an?msat?yor bana diye dü?ünürken cevab? buldum. Tom Waits!
Yaln?z karizma demi?ken Jimmy'yide unutmamak gerek. Bu vesileyle hem Jimmy'yi hem de favori dizilerimden biri olan Battle Star Galactica'y? anm?? olay?m.oleyo.gif


Bob le Flambeur
An itibariyle hayretler içinde farketmi? bulunuyorum ki, ba?l?ktaki onca güzel ?ark? aras?nda hiç Beatles yok! En sevdi?im Beatles'lardan "I'll be Back" ile derhal bu ay?ba bir son vermek istiyorum. Yandaki cover ise ?ark?n?n yatak odas? versiyonu gibi olmu? ama ben o halini de seviyorum happy.gifgündüzdo?anay
Büyük bir ismi listeye eklemi? oldun Bob (sa? taraftakini kastetmiyorum oleyo.gif ). ?lk eklenmesi gereken gruplardan biridir Beatles. Bellekleri tazelemeye devam edelim. Saturday Night Fever diyerek üç soul-funk klasi?ini s?ral?yorum.

Taaaa eski zamanlarda biber miber tohum bile de?ilken oleyo2.gif radyolarda bu adamlar? dinliyorduk. O'jays - I Love Music
Earth, Wind and Fire - September
ve tabii ki Curtis babadan alal?m bir tane de.


Bob le Flambeur
1970'li y?llar?n en ünlü erotik filmlerinden The Story of O'nun Ye?ilçam'a arma??n? olan O' She's A Lady ile devam edelim. Yani Türkiye'de daha yayg?n bilinen ad?yla Zengin Piçi Oktay Havuza Atlarken Çalan ?ark? oleyo2.gifgündüzdo?anay
QUOTE(Bob le Flambeur @ May 5 2014, 11:19 PM) *

1970'li y?llar?n en ünlü erotik filmlerinden The Story of O'nun Ye?ilçam'a arma??n? olan O' She's A Lady ile devam edelim. Yani Türkiye'de daha yayg?n bilinen ad?yla Zengin Piçi Oktay Havuza Atlarken Çalan ?ark? oleyo2.gif

Gece gece bombayd? bu oleyo2.gif

Bu gece de Cafe de Paris tak?lal?m fool.gif
Henri Salvador - Jardin d'Hiver : Bu ?ark?n?n sanki Türkçe çakmas? yap?lm??t? lakin ç?kartamad?m. Hat?rlayan beri gelsin.
Nana Mouskouri - Les Parapluies De Cherbourg
Ayn? ?ark?n?n m?z?ka versiyonu. Gerçekten enfes bir yorum olmu?.Bob le Flambeur
QUOTE(gündüzdo?anay @ May 6 2014, 12:07 AM) *

Henri Salvador - Jardin d'Hiver : Bu ?ark?n?n sanki Türkçe çakmas? yap?lm??t? lakin ç?kartamad?m. Hat?rlayan beri gelsin.

Kahtal? M?ç?'n?n "Muhtar Emmi" adl? eserini and?r?yor sanki emme kar??t?r?yor da olabilirim fool.gif
Araya fazla ileti girmeden "She's a Lady" adl? parçalar?n daha ünlü olan?n? da anmak istedim. Gerçi yukar?daki "O' She's A Lady" ama olsun fool.gif
Neredeyse Hollywood'un bütün güzel hatunlar?n?n foto?raflar?na ayr? ayr? montelemi?ler Tom Jones'un ?ark?s?n? ama ben en çok bunu be?endim wub.gif


gündüzdo?anay
Asıl She is a lady aşağıda oleyo2.gif
Gecenin sorusu Françoise Hardy'i nasıl biliyoruz, biliyoruz mu, bileceğiz mi?fool.gif

Françoise Hardy- Comment Te Dire Adieu
Francoise Hardy - Tous les garcons et les filles

Françoise Hardy - Le temps de l'amour


Bob le Flambeur
QUOTE(gündüzdoğanay @ May 6 2014, 11:24 PM) *

Asıl She is a lady aşağıda oleyo2.gif
Gecenin sorusu Françoise Hardy'i nasıl biliyoruz, biliyoruz mu, bileceğiz mi?fool.gif

François Ozon sağolsun iyi biliriz wub.gif
Fotosu da benden gelsin de başlığa girdikçe gözlerimiz şenlensin cheers.gif

forum resmi

Ben de madem yine filmler sayesinde keşfettiğim bir başka 60'lar Fransız leydisi olan Claudine Longet ile devam edeyim. Sol tarafta en iyi aşk filmlerinden Un Homme et une Femme'nin aynı adlı unutulmaz şarkısı, sağ tarafta ise bizzat Longet'nin başrolünü oynadığı The Party'den Nothing to Lose ve Peter Sellers'ın yaran performansı laugh.gifgündüzdo?anay
Çok sevdi?im bir ?ark?d?r "Un Homme et une Femme". Peter Sellers döktürmü? laugh.gif
Cafe de Paris bitti oleyo.gif Valla bu gazla bir Hemingway kitab? okuyup bir de Godard izlemem laz?m art?k fool.gif

?imdi beni trompet alma noktas?na getiren bir üstad'?n konserindeki yorumuna bay?ld???m bir caz standart? olan "Summertime" var s?rada. Olivier Franc hayat?n?n çal???n? yap?yor oleyo2.gif
Louis çal?yor Ella söylüyor.
ve son olarak adam?m Sidney'den gelsin...
Bob le Flambeur
Nostalji denince, bizim ku?a??n ilk akl?na gelen ?ark?y? bunca zaman nas?l atlam???z? Once Upon a Time in America, Back to the Future, Shawshank Redemption, Jaws... ve daha nicelerinin galas?na davetli oldu?umuz Parliament Sinema Kulübü'nün haf?zalar?m?za kaz?d??? All My Life:


gündüzdo?anay
Bir dönemin gençli?i için tam bir nostalji oldu All My Life. Bu ?ark?y? duyunca akl?ma Batman filmleri geliyor. Hey gidi günler hey...
Ama a?a??daki ?ark? insan?n akl?na tek bir film getiriyor. WKW fanlar? için gelsin fool.gif

Bryan Ferry - I'm in the mood for love.
Hadi bu ?ark?ya biraz reggae sosu katal?m bir de öyle dinleyelim. Harika bir yorum.

The Administrators - I'm in the mood for love.
Bir de Bird versiyonunu dinleyelim.
Bu sefer +1 diyorum. Louis Prima'y? worshippy.gif es geçemezdim. E?lenceli bir klip olmu?.


Bob le Flambeur
QUOTE(gündüzdo?anay @ May 8 2014, 11:41 PM) *

Bu ?ark?y? duyunca akl?ma Batman filmleri geliyor. Hey gidi günler hey...
Ama a?a??daki ?ark? insan?n akl?na tek bir film getiriyor. WKW fanlar? için gelsin fool.gif

Ku?a??n ilk filmi Batman oldu?u içindir. ?lkler unutulmaz!
In the Mood for Love da benim için bir ilktir. Son 10-12 y?ld?r en sevdi?im yönetmen olan Wong Kar Wai'nin izledi?im ilk filmi. Sonradan ke?fetti?im tüm 90'lar klasiklerine ve yine ölüp bitti?im 2046'ya ra?men en sevdi?im filmidir hâlâ.

Yine Wong Kar Wai ile ve yine bir ilkle devam edelim. 1980'lerin en romantik ?ark?lar?ndan birini Wong Kar Wai'nin ilk filmi As Tears Go By'dan sahnelerle bir de Kantonca dinleyelim. Ama bir nostalji ba?l???nda Top Gun ve Berlin'i de anmadan geçmeyelim:gündüzdo?anay
QUOTE(Bob le Flambeur @ May 9 2014, 11:50 PM) *
1980'lerin en romantik şarkılarından birini Wong Kar Wai'nin ilk filmi As Tears Go By'dan sahnelerle bir de Kantonca dinleyelim. Ama bir nostalji başlığında Top Gun ve Berlin'i de anmadan geçmeyelim:


Hayatta en nefret ettiğim ilk on şarkıyı söyle deseler kesinlikle bu şarkı listede olur evil.gif Bu şarkı nasıl bilinçaltıma girdiyse artık tiksinti duyma aşamasını da geçtim oleyo.gif Tüylerim diken diken oldu gene oleyo2.gif

Bu durumu cheek to cheek paklar benim için. Böyle bir şarkıyı yıllar önce The English Patient filmini izleyipte keşfetmiştim.
Halbuki bu şarkıyı bu filmden yıllar önce Woody Allen'da The Purple Rose of Cairo filminde kullanmış.
Son olarak işin üstadlarından dinleyelim.


Bob le Flambeur
QUOTE(gündüzdo?anay @ May 10 2014, 02:29 AM) *
Hayatta en nefret etti?im ilk on ?ark?y? söyle deseler kesinlikle bu ?ark? listede olur evil.gif Bu ?ark? nas?l bilinçalt?ma girdiyse art?k tiksinti duyma a?amas?n? da geçtim oleyo.gif Tüylerim diken diken oldu gene oleyo2.gif

Ya ne kadar popüler kültür dü?man? bir insans?n. Sen bu s?fat? imzana da yaz en iyisi fool.gif
Medyan?n y?llard?r, Take My Breath Away, I Will Always Love You, My Heart Will Go On gibi baz? ?ark?lar? a??r? doz yüklemesinin etkileri hep bunlar. Dü?ün, My Heart Will Go On'dan Celine Dion bile nefret etti?ini aç?klad? flaugh.gif

Neyse öbür ikisini de sadece ad?n? anarak geçi?tirmi? olal?m tongue.gif Ve yine 80'ler denince ilk akla gelen parçalardan biriyle devam edelim:Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.