Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Ano Hi Mita Hana no Namae o Boku-tachi wa Mada Shiranai (2011)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Anime
gündüzdo?anay
Ano Hi Mita Hana no Namae o Boku-tachi wa Mada Shiranai

forum resmi2011 bahar?nda yay?nlanan AnoHana, grubun en ne?eli ve sevileni olan Meiko?nun ölümü sonras?nda be? arkada??n ya?ad?klar? travmalar?, bozulan ili?kilerini, geçmi?e, güzel ve iyi günlere duyulan özlemleri arka planda i?leyen bir hikayeye sahip.

Meiko?nun ölümünden sonra bir hikikomori (bak?n?z wikipedia ) olan jinta, meiko?nun hayaletini görmektedir. Bu durumu strese ba?lar ve gördü?ü ?eyin bir halüsinasyon oldu?unu dü?ünür. Lakin kaz?n aya?? öyle de?ildir. Gördü?ü ?ey gerçekten meiko?nun hayaletidir ve dile?ini gerçekle?tirmeden öbür tarafa gitmeye niyeti yoktur. Dile?in gerçekle?tirilebilmesi için de grubun di?er üyelerine ihtiyaç vard?r. Meiko?nun ölümünden sonra birbirlerinden kopmu?, birer yabanc? durumundaki eski arkada?lar?n tekrar bir araya gelmeleri ve geçmi?leriyle yüzle?meleri kolay olmayacakt?r.

A??r dram gibi duran hikayesine ra?men AnoHana komediyi de ihmal etmemi?, hüzünlü sahnelerde bile izleyiciye kahkaha att?rmas?n? ba?arabilmi? bir seri. Özellikle güney Kore dizisi müptelalar?n?n veya referans vermem gerekirse Tokyo Magnitude 8.0 serisini izleyip be?enenlerin bu seriyi de be?eneceklerine eminim. Ve ta? gibi bir yüre?e sahip de?ilseniz seri boyunca birkaç kez bo?az?n?z?n dü?ümlenmesi içten bile de?il?

forum resmi


- Meiko "Menma" Honma : Grubun en küçü?ü, en sevimlisi ve en masum ki?ili?idir. Olaylar? tetikleyen ki?i.
- Jinta "Jintan" Yadomi: Hikikomori olarak ya?am?n? sürdüren jintan, Meiko?ya söyledi?i son sözler yüzünden pi?manl?k duymaktad?r. Ayn? zamandan grubun lideridir.
- Naruko "Anaru" Anjo: Edilgen bir karaktere sahip olan Anaru, Jinta?y? sevmektedir.
- Chiriko "Tsuruko" Tsurumi: Yukiatsu?nun kankas? olan Tsuruko, grub içinde a??r tak?lan ve her konuya aç?kl?k getiren bir yap?s? vard?r. Yukiatsu?yu sevmektedir.
- Atsumu "Yukiatsu" Matsuyuki: Grubun karizmatik ve en sorunlu ki?ili?idir. Meiko?yu sevmektedir.
- Tetsudō "Poppo" Hisakawa : Grubun en çocuksu ve akl? bir kar?? havada olan üyesidir. Lakin onun da bir kuyruk ac?s? vard?r.
Animedyum ba?lant?s? : Ano Hi Mita Hana no Namae o Boku-tachi wa Mada Shiranai

Roronoa Zoro
Diyece?im tek ?ey; bu serinin birinci bölümünü aç?p izledi?imde bir bakm???m sonuna gelmi?im. Benim bile bir ara gözlerim doldu ve bo?az?m dü?ümlendi.
nano
Çok ho?, insan?n yüre?ine i?leyen bir anime. Meiko'nun pozitif enerjisi beni bile etkiledi desem yeridir. smile.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.