Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: "The Killing" (2011)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Dizi
sson
YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
"The Killing" (2010)
Forum resmi
IMDBRT
Tür: Dram
Konu: Bir genç k?z?n öldürülmesi ve ard?ndan gelen polis soru?turmas?n?n anlat?ld??? dizide bekâr bir anne merkez al?narak, soru?turmaya dâhil olan dedektifler, kurban?n yas tutan aile yak?nlar? ve olas?...
IMDB Notu: 9.4 / 10 (27 oy)
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Mireille Enos, Seth Isaac Johnson, Richard Harmon, Liam James, Eric Ladin


Bir genç k?z?n öldürülmesi ve ard?ndan gelen polis soru?turmas?n?n anlat?ld??? dizide bekâr bir anne merkez al?narak, soru?turmaya dâhil olan dedektifler, kurban?n yas tutan aile yak?nlar? ve olas? ?üpheliler etraf?nda hikâyenin çerçevesi çiziliyor. Gerçekler gün yüzüne ç?kmaya ba?lad?kça asl?nda kaza diye bir ?eyin olmad???, herkesin bir s?rr? oldu?u ve geçmi?in üzerine ne kadar sünger çekilmeye çal???l?rsa çal???ls?n yap?lan hatalar?n dönüp dola??p sahibinin kar??s?na ç?kaca?? görülecektir.

"The Killing" 3 Nisan 2011'den itibaren AMC kanal?nda yay?nlanmaya ba?layacak.


cb_spike
Mini mi olacak?
Bu arada akl?ma Twin Peaks'i getirdi. smile.gif
sson
Mini dizi olmayacak. 1. sezon 50'?er dakikal?k 13 bölümden olu?acakm??.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.