Sürekli yeni dizi ç?k?p duruyor, baz?lar? 5 bölümü zor görüyor baz?lar?ysa 5 y?l sürüyor, burada yeni ba?layacak dizileri de?erlendirip Tutar m? Tutmaz m? diye tahmin bulunup zaman?n kimki hakl? ç?kard???n? görelim smile.gif

??te ilk aday?m?z

+18