Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Terminator 5 (2012)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Film Tan?t?mlar? ve Ele?tiriler > Ar?iv
RockeT
Beklenen Serinin Devam Filmi 2012 olarak planlan?yor. Oyuncu Kadrosunda ?u an için bir bilgi yok. Film hakk?nda bilgileri sizlerle payla?aca??z...


YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?


Forum resmi

yedincigemi.gif
K?v?lc?mArduc
Terminator Salvation üçlemesinin (önceki Terminator üçlemesi ile k?yaslanmamas? gerek) ilk filmi ho?uma gitmi?ti, 2. filmin yönetmen koltu?una McG geçicek diye bekliyordum ama yine yönetmen ve oyuncu kadrosu de?i?icek gibi. Biryerlerde yap?mc?lar?n McG'nin ilk filmdeki senaryo rezilli?ini Jonathan Nolan'?n düzeltmesi ile film önceki filmlere sad?k kalm??t?, yoksa McG sava?? makinelerin kazanaca?? ?ekilde bitiricekti, yani önceki üçleme çöpe gidicekti.

Umar?m güzel bir film olucakt?r, umutla bekliyorum.
K?v?lc?mArduc
Arnold Schwarzenegger 5. Terminator filminde geri dönebilirmi?, Valilik görevi bu y?l biten ve arkas?nda enkaz b?rakan Arnold Schwarzenegger Cehennem Melekleri 2 filmi ile beraber Terminator Salvation 2 filminde de oynamas? için yap?mc?larla konu?uyormu?.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.