Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Voltron: Defender of the Universe (1984)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Anime
RockeT
Voltron: Defender of the Universe

forum resmi


YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
"Voltron: Defender of the Universe" (1984)

Voltran: Evrenin Koruyucusu
Forum resmi
IMDBRT
Yönetmen: Franklin Cofod
Tür: Animasyon / Aile Filmi / Bilim Kurgu
IMDB Notu: 7.8 / 10 (765 oy)
ANN Notu: 6.3 / 10 (452 oy)
Ülke: ABD / Japonya    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Jack Angel, Michael Bell, Peter Cullen, Tress MacNeille, Neil Ross


Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi

Çok eski zamanlarda, evrenin bilinmeyeninde bir efsane do?ar. Bu efsanenin ad? Voltron efsanesidir.. ?yilerin dostudur ve iyiler taraf?ndan sevilir, kötüler ise dü?man?d?r.. Voltron efsanesi büyüdükçe, tüm galakside bar?? hakim oldu. Zamanla korku ve bar?? evrende yok olma tehlikesiyle kar??la?t?. Dünya Gizli savunma krall??? taraf?ndan evren kötü güçlere kar?? iyili?in gücünü göstermeliydi. Voltrana bir kez daha ihtiyaç vard?. Bu uzay ka?iflerinin hikayesidir. Bu hikaye d???nda Voltran'?n daha olu?turulmadan önce var olan bir evrende ?nano?lunun kötülüklere kar?? geldi?i Voltrans?z birde Voltran Serisi vard?r. Biz buna Voltran olmadan Önce Neler ya?and? diyebiliriz. Voltran?n geçmi?inin Anlat?ld??? bölümlerde izlenmelidir.Son olarak Voltron: Fleet of Doom ad?nda 1986 VHS bir çizgi filmide yer almaktad?r.

yedincigemi.gif
Akuma_BladeÖncelikle Voltran de?il "Voltron"

Bu seri aslen bir Anime fakat bizde gösterilen versiyonu Japonca dublaj içermeyen, birçok sahnesi kesile kesile ku?a döndürülmü?, orjinal serideki birçok aç?dan çeli?kili k?s?mlar bar?nd?ran, dahas? Japon animatörlerin ve dizaync?lar?n isimlerinin credit'lerden silindi?i çakma bir uyarlama. (Amerika'da Voltron'un 2. sezonu olarak gösterilen seri de asl?nda "canon" olarak Golion adl? orjinal seriyle hiçbir ?ekilde alakas? olmayan Dairugger XV adl? bir ba?ka Anime'nin lokalizasyona u?rat?lm?? versiyonudur) Seriyi fazla be?endi?imi söyleyemem zira bölümlerin yar?s?na yak?n? ayn? sahnelerin c/p halinden olu?makta ve seri izleyeni heyecanland?racak yada inovasyon içerecek bir yön ta??m?yor kan?mca. (?tiraf edeyim, TV'de yay?nland??? dönemde bile bir kez olsun finaline dek dayan?p bitirebilmi? d?eilim) Ama 70'lerin sonu 90'lar?n ba?? Mecha külliyat?n? s?raya dizmek gibi bir dü?ünceniz varsa Golion'a bir ?ans tan?yabilirsiniz.

not: ?lk kez 2003'de aç?klanm?? fakat hala tam anlam?yla resmiyete döküldü?ünü söyleyemeyece?im Amerikan yap?m? bir Live Action filmle ilgili dedeikodular halen sürmekte.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.