forum resmi


Shueisha 'n?n Weekly Shonen Jump dergisinin yeni say?s?nda Mitsutoshi Shimabukuro'nun çizerli?ini yapt??? Toriko mangas?n?n Anime uyarlamas?n?n gelece?ini duyurdu. ANime gelcek Nisan ay?nda yay?nlanmaya ba?layacak.

Mangan?n konusu ise k?saca ?öyle;

G?dan?n tad?n?n ve dokusunun son derece önemli oldu?u bir dünyada oldukça lezzetli hayvan ve bitkiler, en tehlikeli yerlerdedirler ve onlar? elde etmek Bishoku-ya denen lüks yiyecek sa?lay?c?s? insanlar?n görevidir. Bu ki?iler nadir maddelerin ve hayvanlar?n edinimi konusunda uzmand?rlar. Bir Bishoku-ya olan Toriko'nun rüyas? ise Dünya'daki en de?erli yiyece?i bulmakt?r. (AGT)


Kaynak: ANN