Sultan?n S?rr?


Forum resmi


RESM? S?TE


Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi


Sultan?n S?rr? filmi izleyici ile bulu?uyor. Amerikal? oyuncular Mark Dacascos ve Emanuel Betencourt?un yan? s?ra Sinan Albayrak, Burak Sergen ve Zeynep Be?erlerin rol ald??? film, 17 Aral?k?ta vizyona girecek. ?stanbul 2010 Kültür Ba?kenti Ajans? taraf?ndan da desteklenen Sultan?n S?rr?, Osmanl? sultan? II. Abdülhamit?in petrolle ilgili s?rr?n? ara?t?ran Amerikal? bir profesörün öyküsünü konu al?yor.


yedincigemi.gif