Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Cümle yard?m.
Yedinci Gemi Forum > Altyazı Sahnesi > Yard?m Masas?
Leonid
"Your mother needs you like a moose needs a hat rack."

Arkada?lar bu cümlede tak?ld?m ben. Kolay gibi duruyor ama bir türlü uygun bir cümle kuramad?m. Zira bu cümleyi kuran adam kar??s?ndaki insana hem k?z?yor hem de ac?yor. Yard?m ederseniz sevinirim.
Legend
"Moose hat rack" buldu?um bilgilere göre "geyi?in boynuzlar?"na tekâbül ediyormu?. Hani boynuzlar? ask? gibi durur ya flaugh.gif ?öyle bir ?ey dü?ündüm:

1) "Bir geyi?in nas?l boynuzlar?na ihtiyac? varsa, annenin de sana öyle ihtiyac? var."

2) "Bir geyi?in boynuzlar?na ne kadar ihtiyac? varsa, annenin de sana o kadar ihtiyac? var."
Leonid
te?ekkür ederim. san?r?m hallettim. flaugh.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.