Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: ?ampiyon Filmler Kupas? - 2007
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Sinema Genel > ?ampiyon Filmler Kupas?
Sayfalar: 1, 2, 3
Bob le Flambeur
QUOTE
1 No Country for Old Men
2 Into the Wild
3 There Will Be Blood
4 The Bourne Ultimatum
5 Ratatouille
6 The Diving Bell and the Butterfly
7 The Man from Earth
8 Persepolis
9 Hot Fuzz
10 Elite Squad
11 American Gangster
12 Stardust
13 4 Months, 3 Weeks and 2 Days
14 3:10 to Yuma
15 Gone Baby Gone
16 Juno
17 Atonement
18 Zodiac
19 Boy A
20 The Visitor
21 Eastern Promises
22 Control
23 Superbad
24 The Kite Runner
25 Reign Over Me
26 [Rec]
27 Sweeney Tod
28 The Assassination of Jesse James
29 The Orphanage
30 Lust, Caution
31 Die Fälscher
32 The Great Debaters
33 The Simpsons Movie
34 La vie en rose
35 Planet Terror
36 Lars and the Real Girl
37 Freedom Writers
38 Mr. Brooks
39 Live Free or Die Hard
40 The Bucket List
41 Enchanted
42 August Rush
43 Michael Clayton
44 Knocked Up
45 Across the Universe
46 In the Valley of Elah
47 The Mist
48 Before the Devil Knows You're Dead

KURALLAR

1-) Üyelerin turnuva boyunca, her tur için bir ileti, her e?le?me için bir puan hakk? vard?r.
2-) Puanlar "oleyo" mimikleri ile gösterilir. Üyeler e?le?melerdeki iki filmden hangisini daha çok be?endiyse, bir önceki iletideki skoru be?endi?i film lehine bir yükseltip, mimi?i de o filmin yan?na ekler. Henüz izlenmemi? olan filmlerde ya da karars?z kal?nan e?le?melerde puan verilmeyebilir.
3-) Her tur 3 gün, turnuvan?n tamam? ise 18 gün sürecektir. Üçüncü günün sonunda saat 00:00'dan itibaren hâlâ bir önceki tur için gönderilen puanlar geçersiz kabul edilir, iletiler kald?r?l?r.
4-) Her tur için geçerli olan üç günlük sürelerin sonunda, herhangi bir e?le?mede beraberlik durumu söz konusu olur ise, yukar?daki tabloda daha üst s?rada olan film turu atlar. Tablo imdb puanlar?na göre haz?rlanm?? olup, e?le?meler bir ba?tan bir sondan mant???yla düzenlenmektedir.
5-) Skorlar ile kullan?lan mimikler aras?nda bir uyumsuzluk oldu?unda, skorlar dikkate al?n?r; mimikler ona göre düzenlenir.

ÖN ELEME TURU

QUOTE
1 Atonement oleyo.gif 1 - 0 Before the Devil Knows You're Dead
2 Zodiac oleyo.gif 1 - 0 The Mist
3 Boy A 0 - 0 In the Valley of Elah
4 The Visitor oleyo.gif 1 - 0 Across the Universe
5 Eastern Promises oleyo.gif 1 - 0 Knocked Up
6 Control 0 - 0 Michael Clayton
7 Superbad 0 - 0 August Rush
8 The Kite Runner 0 - 0 Enchanted
9 Reign Over Me oleyo.gif 1 - 0 The Bucket List
10 [Rec] oleyo.gif 1 - 0 Live Free or Die Hard
11 Sweeney Tod oleyo.gif 1 - 0 Mr. Brooks
12 The Assassination of Jesse James oleyo.gif 1 - 0 Freedom Writers
13 The Orphanage oleyo.gif 1 - 0 Lars and the Real Girl
14 Lust, Caution 0 - 0 Planet Terror
15 Die Fälscher oleyo.gif 1 - 0 La vie en rose
16 The Great Debaters 0 - 0 The Simpsons Movie
hawkins
QUOTE
1 Atonement oleyo.gif 2 - 0 Before the Devil Knows You're Dead
2 Zodiac oleyo.gif 2 - 0 The Mist
3 Boy A 0 - 1 oleyo.gif In the Valley of Elah
4 The Visitor oleyo.gif 2 - 0 Across the Universe
5 Eastern Promises oleyo.gif 2 - 0 Knocked Up
6 Control 0 - 0 Michael Clayton
7 Superbad 0 - 1 oleyo.gif August Rush
8 The Kite Runner oleyo.gif 1 - 0 Enchanted
9 Reign Over Me 1 - 1 oleyo.gif The Bucket List
10 [Rec] 1 - 1 oleyo.gif Live Free or Die Hard
11 Sweeney Tod oleyo.gif 2- 0 Mr. Brooks
12 The Assassination of Jesse James oleyo.gif 2 - 0 Freedom Writers
13 The Orphanage oleyo.gif 1 - 0 Lars and the Real Girl
14 Lust, Caution oleyo.gif 1 - 0 Planet Terror
15 Die Fälscher 1 - 1 oleyo.gif La vie en rose
16 The Great Debaters 0 - 1 oleyo.gif The Simpsons Movie

The Great Debaters, Control ve [Rec] i henüz izlemedim.
Kat?l?m?n bu defa daha fazla olmas? dile?iyle yeni ?ampiyona hay?rl? olsun.
Dikkat ettimde 2007 filmleri 2006'n?n çok gerisinde.The Prestige ya da The Lives of Others gibi sadece çekildi?i y?la de?il yak?n döneme damgas?n? vuracak film çekilmemi?.Benim görü?üm tabiki bunlar.
Clint Eastwood
QUOTE
1 Atonement 2 - 1 oleyo.gif Before the Devil Knows You're Dead
2 Zodiac 2 - 1 oleyo.gif The Mist
3 Boy A 0 - 2 oleyo.gif In the Valley of Elah
4 The Visitor 2 - 0 Across the Universe
5 Eastern Promises oleyo.gif 3 - 0 Knocked Up
6 Control 0 - 0 Michael Clayton
7 Superbad oleyo.gif 1 - 1 August Rush
8 The Kite Runner oleyo.gif 2 - 0 Enchanted
9 Reign Over Me oleyo.gif 2 - 1 The Bucket List
10 [Rec] 1 - 2 oleyo.gif Live Free or Die Hard
11 Sweeney Tod oleyo.gif 3- 0 Mr. Brooks
12 The Assassination of Jesse James oleyo.gif 3 - 0 Freedom Writers
13 The Orphanage 1 - 1 oleyo.gif Lars and the Real Girl
14 Lust, Caution 1 - 0 Planet Terror
15 Die Fälscher 1 - 1 La vie en rose
16 The Great Debaters 0 - 2 oleyo.gif The Simpsons Movie

mezdap
QUOTE
1 Atonement 2 - 1 oleyo.gif Before the Devil Knows You're Dead
2 Zodiac 2 - 1 The Mist
3 Boy A 0 - 2 In the Valley of Elah
4 The Visitor 2 - 1 oleyo.gif Across the Universe
5 Eastern Promises 3 - 1 oleyo.gif Knocked Up
6 Control 0 - 1 oleyo.gif Michael Clayton
7 Superbad 1 - 1 August Rush
8 The Kite Runner 2 - 0 Enchanted
9 Reign Over Me oleyo.gif 3 - 1 The Bucket List
10 [Rec] 1 - 3 oleyo.gif Live Free or Die Hard
11 Sweeney Tod 3- 1 oleyo.gif Mr. Brooks
12 The Assassination of Jesse James oleyo.gif 4 - 0 Freedom Writers
13 The Orphanage 1 - 1 Lars and the Real Girl
14 Lust, Caution 1 - 0 Planet Terror
15 Die Fälscher 1 - 1 La vie en rose
16 The Great Debaters 0 - 2 The Simpsons Movie


2007 de baya?? bir film kaç?m???m san?r?m. Sadece iki taraftanda izlediklerim varsa bir kar??la?t?mra yapt?m tabii ama bir k?sm?n? unutmu?um neredeyse.
Roronoa Zoro
QUOTE
1 Atonement oleyo.gif 3 - 1 Before the Devil Knows You're Dead
2 Zodiac 2 - 2 oleyo.gif The Mist
3 Boy A 0 - 3 oleyo.gif In the Valley of Elah
4 The Visitor oleyo.gif 3 - 1 Across the Universe
5 Eastern Promises 3 - 2 oleyo.gif Knocked Up
6 Control 0 - 2 oleyo.gif Michael Clayton
7 Superbad 1 - 1 August Rush
8 The Kite Runner oleyo.gif 3 - 0 Enchanted
9 Reign Over Me 3 - 2 oleyo.gif The Bucket List
10 [Rec] oleyo.gif 2 - 3 Live Free or Die Hard
11 Sweeney Tod oleyo.gif 4 - 1 Mr. Brooks
12 The Assassination of Jesse James oleyo.gif 5 - 0 Freedom Writers
13 The Orphanage 1 - 1 Lars and the Real Girl
14 Lust, Caution oleyo.gif 2 - 0 Planet Terror
15 Die Fälscher 1 - 2 oleyo.gif La vie en rose
16 The Great Debaters 0 - 2 The Simpsons Movie


The Great Debaters, Lars and the Real Girl ve The Orphanage filmlerini izlemedi?imi fark ettim. Bu aç?klar? en k?sa zamanda kapatmak gerek. ohmy.gif
cb_spike
QUOTE
1 Atonement 3 - 2 oleyo2.gif Before the Devil Knows You're Dead
2 Zodiac oleyo2.gif 3 - 2 The Mist
3 Boy A 0 - 3 In the Valley of Elah
4 The Visitor oleyo.gif 4 - 1 Across the Universe
5 Eastern Promises 3 - 3 oleyo.gif Knocked Up
6 Control 0 - 3 oleyo.gif Michael Clayton
7 Superbad oleyo2.gif 2 - 1 August Rush
8 The Kite Runner 3 - 1 oleyo2.gif Enchanted
9 Reign Over Me 3 - 3 oleyo.gif The Bucket List
10 [Rec] 2 - 4 oleyo.gif Live Free or Die Hard
11 Sweeney Todd 4 - 2 oleyo2.gif Mr. Brooks
12 The Assassination of Jesse James oleyo.gif 6 - 0 Freedom Writers
13 The Orphanage 1 - 1 Lars and the Real Girl
14 Lust, Caution 2 - 0 Planet Terror
15 Die Fälscher oleyo.gif 2 - 2 La vie en rose
16 The Great Debaters 0 - 2 The Simpsons Movie
Stormcry
QUOTE
1 Atonement 3 - 3 oleyo2.gif Before the Devil Knows You're Dead
2 Zodiac oleyo2.gif 4 - 2 The Mist
3 Boy A 0 - 4 oleyo2.gif In the Valley of Elah
4 The Visitor oleyo.gif 5 - 1 Across the Universe
5 Eastern Promises 3 - 4 oleyo.gif Knocked Up
6 Control 0 - 4 oleyo.gif Michael Clayton
7 Superbad oleyo2.gif 3 - 1 August Rush
8 The Kite Runner oleyo2.gif 4 - 1 Enchanted
9 Reign Over Me 3 - 4 oleyo.gif The Bucket List
10 [Rec] 2 - 5 oleyo.gif Live Free or Die Hard
11 Sweeney Todd oleyo2.gif 5 - 2 Mr. Brooks
12 The Assassination of Jesse James oleyo.gif 7 - 0 Freedom Writers
13 The Orphanage 1 - 1 Lars and the Real Girl
14 Lust, Caution 2 - 0 Planet Terror
15 Die Fälscher 2 - 3 oleyo2.gif La vie en rose
16 The Great Debaters 0 - 2 The Simpsons Movie
sanyo
QUOTE
1 Atonement oleyo2.gif 4 - 3 Before the Devil Knows You're Dead
2 Zodiac oleyo2.gif 5 - 2 The Mist
3 Boy A 0 - 5 oleyo.gif In the Valley of Elah
4 The Visitor 5 - 1 Across the Universe
5 Eastern Promises oleyo.gif 4 - 4 Knocked Up
6 Control 0 - 4 Michael Clayton
7 Superbad 3 - 2 oleyo2.gif August Rush
8 The Kite Runner 4 - 1 Enchanted
9 Reign Over Me 3 - 5 oleyo.gif The Bucket List
10 [Rec] 2 - 5 Live Free or Die Hard
11 Sweeney Todd oleyo2.gif 6 - 2 Mr. Brooks
12 The Assassination of Jesse James 7 - 0 Freedom Writers
13 The Orphanage 1 - 1 Lars and the Real Girl
14 Lust, Caution oleyo.gif 3 - 0 Planet Terror
15 Die Fälscher 2 - 4 oleyo2.gif La vie en rose
16 The Great Debaters 0 - 2 The Simpsons Movie

sawsaw
QUOTE(sanyo @ Sep 24 2010, 11:06 AM) *

QUOTE
1 Atonement oleyo2.gif 5 - 3 Before the Devil Knows You're Dead
2 Zodiac oleyo2.gif 6- 2 The Mist
3 Boy A 0 - 6 oleyo.gif In the Valley of Elah
4 The Visitor 5 - 2 oleyo.gif Across the Universe
5 Eastern Promises 4 - 5 [b] oleyo2.gif Knocked Up
[b]6
Control 0 - 5 oleyo.gif Michael Clayton
7 Superbad oleyo2.gif 4- 2 August Rush
8 The Kite Runner oleyo.gif 5 - 1 Enchanted
9 Reign Over Me 3 - 6 oleyo.gif The Bucket List
10 [Rec] 2 - 6 oleyo2.gif Live Free or Die Hard
11 Sweeney Todd oleyo2.gif 7 - 2 Mr. Brooks
12 The Assassination of Jesse James oleyo.gif 8 - 0 Freedom Writers
13 The Orphanage oleyo.gif 2 - 1 Lars and the Real Girl
14 Lust, Caution 3 - 1 oleyo.gif Planet Terror
15 Die Fälscher 2 - 4 oleyo2.gif La vie en rose
16 The Great Debaters 0 - 3 oleyo2.gif The Simpsons Movie

melih
QUOTE
1 Atonement oleyo2.gif 6 - 3 Before the Devil Knows You're Dead
2 Zodiac 6- 3 oleyo2.gif The Mist
3 Boy A 0 - 6 In the Valley of Elah
4 The Visitor 5 - 3 oleyo.gif Across the Universe
5 Eastern Promises 4 - 6 oleyo2.gif Knocked Up
6 Control oleyo.gif 1 - 5 Michael Clayton
7 Superbad 4- 2 August Rush
8 The Kite Runner 5 - 1 Enchanted
9 Reign Over Me 3 - 6 The Bucket List
10 [Rec] oleyo2.gif 3 - 6 Live Free or Die Hard
11 Sweeney Todd oleyo2.gif 8 - 2 Mr. Brooks
12 The Assassination of Jesse James oleyo.gif 9 - 0 Freedom Writers
13 The Orphanage 2 - 2 oleyo.gif Lars and the Real Girl
14 Lust, Caution 3 - 2 oleyo.gif Planet Terror
15 Die Fälscher 2 - 5 oleyo2.gif La vie en rose
16 The Great Debaters 0 - 4 oleyo2.gif The Simpsons Movie
sson
QUOTE
1 Atonement oleyo.gif 7 - 3 Before the Devil Knows You're Dead
2 Zodiac oleyo.gif 7- 3 The Mist
3 Boy A 0 - 6 In the Valley of Elah
4 The Visitor oleyo.gif 6 - 3 Across the Universe
5 Eastern Promises oleyo.gif 5 - 6 Knocked Up
6 Control 1 - 5 Michael Clayton
7 Superbad oleyo.gif 5- 2 August Rush
8 The Kite Runner 5 - 1 Enchanted
9 Reign Over Me 3 - 6 The Bucket List
10 [Rec] oleyo.gif 4 - 6 Live Free or Die Hard
11 Sweeney Todd 8 - 2 Mr. Brooks
12 The Assassination of Jesse James 9 - 0 Freedom Writers
13 The Orphanage 2 - 3 oleyo.gif Lars and the Real Girl
14 Lust, Caution 3 - 2 Planet Terror
15 Die Fälscher 2 - 5 La vie en rose
16 The Great Debaters 0 - 4 The Simpsons Movie

RoXoN
QUOTE
1 Atonement oleyo.gif 8 - 3 Before the Devil Knows You're Dead
2 Zodiac oleyo.gif 8- 3 The Mist
3 Boy A oleyo.gif1 - 6 In the Valley of Elah
4 The Visitor 6 - 3 Across the Universe
5 Eastern Promises oleyo.gif 6 - 6 Knocked Up
6 Control 1 - 5 Michael Clayton
7 Superbad oleyo.gif 6- 2 August Rush
8 The Kite Runner 5 - 1 Enchanted
9 Reign Over Me oleyo.gif4 - 6 The Bucket List
10 [Rec] oleyo.gif 5 - 6 Live Free or Die Hard
11 Sweeney Todd 8 - 2 Mr. Brooks
12 The Assassination of Jesse James oleyo.gif 10 - 0 Freedom Writers
13 The Orphanage oleyo.gif 3 - 3 Lars and the Real Girl
14 Lust, Caution oleyo.gif4 - 2 Planet Terror
15 Die Fälscher 2 - 6oleyo.gif La vie en rose
16 The Great Debaters 0 - 4 The Simpsons Movie

thinredline
QUOTE
1 Atonement oleyo.gif 9 - 3 Before the Devil Knows You're Dead
2 Zodiac 8- 4 oleyo.gif The Mist
3 Boy A 1 - 7 oleyo.gif In the Valley of Elah
4 The Visitor oleyo.gif 7 - 3 Across the Universe
5 Eastern Promises oleyo.gif 7 - 6 Knocked Up
6 Control oleyo.gif 2 - 5 Michael Clayton
7 Superbad 6- 3 oleyo.gif August Rush
8 The Kite Runner 5 - 1 Enchanted
9 Reign Over Me 4 - 7 oleyo.gif The Bucket List
10 [Rec] 5 - 6 Live Free or Die Hard
11 Sweeney Todd 8 - 2 Mr. Brooks
12 The Assassination of Jesse James 10 - 0 Freedom Writers
13 The Orphanage 3 - 4 oleyo.gif Lars and the Real Girl
14 Lust, Caution oleyo.gif5 - 2 Planet Terror
15 Die Fälscher 2 - 7oleyo.gif La vie en rose
16 The Great Debaters oleyo.gif 1 - 4 The Simpsons Movie


filmciserdar

QUOTE
1 Atonement oleyo.gif 10 - 3 Before the Devil Knows You're Dead
2 Zodiac oleyo.gif 9- 4 The Mist
3 Boy A oleyo.gif 2 - 7 In the Valley of Elah
4 The Visitor oleyo.gif 8 - 3 Across the Universe
5 Eastern Promises oleyo.gif 8 - 6 Knocked Up
6 Control oleyo.gif 3 - 5 Michael Clayton
7 Superbad oleyo.gif 7- 3 August Rush
8 The Kite Runner oleyo.gif 6 - 1 Enchanted
9 Reign Over Me 4 - 8 oleyo.gif The Bucket List
10 [Rec] 5 - 6 Live Free or Die Hard
11 Sweeney Todd oleyo.gif 9 - 2 Mr. Brooks
12 The Assassination of Jesse James 10 - 0 Freedom Writers
13 The Orphanage 3 - 5 oleyo.gif Lars and the Real Girl
14 Lust, Caution 5 - 2 Planet Terror
15 Die Fälscher 2 - 7 La vie en rose
16 The Great Debaters oleyo.gif 2 - 4 The Simpsons Movie


hawkins
"Freedom Writers" garibim, oy almayan tek film.
Eastern Promises 8 - 6 Knocked Up e?le?mesi bütün kat?l?mc?lar?n oy kulland??? tek e?le?me olmu? (Cümle biraz kar???k oldu galiba.Tekerleme gibi smile.gif ) .
BuRnOut
QUOTE
1 Atonement oleyo.gif 11 - 3 Before the Devil Knows You're Dead
2 Zodiac oleyo.gif 10- 4 The Mist
3 Boy A 2 - 8 oleyo.gif In the Valley of Elah
4 The Visitor oleyo.gif 9 - 3 Across the Universe
5 Eastern Promises oleyo.gif 9 - 6 Knocked Up
6 Control 3 - 5 Michael Clayton
7 Superbad 7- 3 August Rush
8 The Kite Runner 6 - 1 Enchanted
9 Reign Over Me oleyo.gif 5 - 8 The Bucket List
10 [Rec] oleyo.gif 6 - 6 Live Free or Die Hard
11 Sweeney Todd oleyo.gif 10 - 2 Mr. Brooks
12 The Assassination of Jesse James 10 - 0 Freedom Writers
13 The Orphanage 3 - 6 oleyo.gif Lars and the Real Girl
14 Lust, Caution 5 - 2 Planet Terror
15 Die Fälscher 2 - 7 La vie en rose
16 The Great Debaters 2 - 5 oleyo.gif The Simpsons Movie


hawkins
"Live Free or Die Hard" son dakika golüyle elenmek üzere.
kuzeydebiryer
QUOTE
1 Atonement oleyo.gif 12 - 3 Before the Devil Knows You're Dead
2 Zodiac oleyo.gif 11- 4 The Mist
3 Boy A 2 - 9 oleyo.gif In the Valley of Elah
4 The Visitor oleyo.gif 10 - 3 Across the Universe
5 Eastern Promises oleyo.gif 10 - 6 Knocked Up
6 Control oleyo.gif 4 - 5 Michael Clayton
7 Superbad 7- 4 oleyo.gif August Rush
8 The Kite Runner oleyo.gif 7 - 1 Enchanted
9 Reign Over Me oleyo.gif 6 - 8 The Bucket List
10 [Rec] oleyo.gif 7 - 6 Live Free or Die Hard
11 Sweeney Todd oleyo.gif 11 - 2 Mr. Brooks
12 The Assassination of Jesse James oleyo.gif 11 - 0 Freedom Writers
13 The Orphanage 3 - 7 oleyo.gif Lars and the Real Girl
14 Lust, Caution oleyo.gif 6 - 2 Planet Terror
15 Die Fälscher 2 - 7 La vie en rose
16 The Great Debaters 2 - 6 oleyo.gif The Simpsons Movie


Bob le Flambeur
B?R?NC? TUR

QUOTE
1 No Country for Old Men oleyo.gif 1 - 0 The Simpsons Movie
2 Into the Wild oleyo.gif 1 - 0 La vie en rose
3 There Will Be Blood oleyo.gif 1 - 0 Lust, Caution
4 The Bourne Ultimatum oleyo.gif 1 - 0 Lars and the Real Girl
5 Ratatouille 0 - 1 oleyo.gif The Assassination of Jesse James
6 The Diving Bell and the Butterfly 0 - 1 oleyo.gif Sweeney Tod
7 The Man from Earth 0 - 0 [Rec]
8 Persepolis oleyo.gif 1 - 0 The Bucket List
9 Hot Fuzz 0 - 1 oleyo.gif The Kite Runner
10 Elite Squad oleyo.gif 1 - 0 Superbad
11 American Gangster oleyo.gif 1 - 0 Michael Clayton
12 Stardust 0 - 1 oleyo.gif Eastern Promises
13 4 Months, 3 Weeks and 2 Days 0 - 1 oleyo.gif The Visitor
14 3:10 to Yuma oleyo.gif 1 - 0 In the Valley of Elah
15 Gone Baby Gone 0 - 1 oleyo.gif Zodiac
16 Juno 0 - 1 oleyo.gif Atonement
hawkins
QUOTE
1 No Country for Old Men oleyo.gif 2 - 0 The Simpsons Movie
2 Into the Wild oleyo.gif 2 - 0 La vie en rose
3 There Will Be Blood oleyo.gif 2 - 0 Lust, Caution
4 The Bourne Ultimatum oleyo.gif 2 - 0 Lars and the Real Girl
5 Ratatouille oleyo.gif 1 - 1 The Assassination of Jesse James
6 The Diving Bell and the Butterfly 0 - 2 oleyo.gif Sweeney Tod
7 The Man from Earth oleyo.gif 1 - 0 [Rec]
8 Persepolis oleyo.gif 2 - 0 The Bucket List
9 Hot Fuzz 0 - 2 oleyo.gif The Kite Runner
10 Elite Squad oleyo.gif 2 - 0 Superbad
11 American Gangster oleyo.gif 2 - 0 Michael Clayton
12 Stardust 0 - 2 oleyo.gif Eastern Promises
13 4 Months, 3 Weeks and 2 Days 0 - 2 oleyo.gif The Visitor
14 3:10 to Yuma oleyo.gif 2 - 0 In the Valley of Elah
15 Gone Baby Gone 0 - 2 oleyo.gif Zodiac
16 Juno 0 - 2 oleyo.gif Atonement

"Atonement" , "Into the Wild" ve "3:10 to Yuma"ya ba?ar?lar smile.gif
RoXoN
QUOTE
1 No Country for Old Men oleyo.gif 3 - 0 The Simpsons Movie
2 Into the Wild oleyo.gif 3 - 0 La vie en rose
3 There Will Be Blood oleyo.gif 3 - 0 Lust, Caution
4 The Bourne Ultimatum oleyo.gif 3 - 0 Lars and the Real Girl
5 Ratatouille 1 - 2 oleyo.gif The Assassination of Jesse James
6 The Diving Bell and the Butterfly 0 - 3 oleyo.gif Sweeney Tod
7 The Man from Earth oleyo.gif 2 - 0 [Rec]
8 Persepolis oleyo.gif 3 - 0 The Bucket List
9 Hot Fuzz 0 - 3 oleyo.gif The Kite Runner
10 Elite Squad oleyo.gif 3 - 0 Superbad
11 American Gangster oleyo.gif 3 - 0 Michael Clayton
12 Stardust 0 - 3 oleyo.gif Eastern Promises
13 4 Months, 3 Weeks and 2 Days oleyo.gif1 - 2 The Visitor
14 3:10 to Yuma oleyo.gif 3 - 0 In the Valley of Elah
15 Gone Baby Gone 0 - 3 oleyo.gif Zodiac
16 Juno 0 - 3 oleyo.gif Atonement


Roronoa Zoro
QUOTE
1 No Country for Old Men oleyo.gif 4 - 0 The Simpsons Movie
2 Into the Wild 3 - 1 oleyo.gif La vie en rose
3 There Will Be Blood oleyo.gif 4 - 0 Lust, Caution
4 The Bourne Ultimatum oleyo.gif 4 - 0 Lars and the Real Girl
5 Ratatouille 1 - 3 oleyo.gif The Assassination of Jesse James
6 The Diving Bell and the Butterfly 0 - 4 oleyo.gif Sweeney Tod
7 The Man from Earth 2 - 1 oleyo.gif [Rec]
8 Persepolis oleyo.gif 4 - 0 The Bucket List
9 Hot Fuzz 0 - 3 The Kite Runner
10 Elite Squad 3 - 0 Superbad
11 American Gangster oleyo.gif 4 - 0 Michael Clayton
12 Stardust 0 - 4 oleyo.gif Eastern Promises
13 4 Months, 3 Weeks and 2 Days oleyo.gif2 - 2 The Visitor
14 3:10 to Yuma oleyo.gif 4 - 0 In the Valley of Elah
15 Gone Baby Gone 0 - 4 oleyo.gif Zodiac
16 Juno 0 - 4 oleyo.gif Atonement

sanyo
QUOTE
1 No Country for Old Men 4 - 1 oleyo.gif The Simpsons Movie
2 Into the Wild oleyo.gif 4 - 1 La vie en rose
3 There Will Be Blood 4 - 1 oleyo.gif Lust, Caution
4 The Bourne Ultimatum oleyo.gif 5 - 0 Lars and the Real Girl
5 Ratatouille 1 - 4 oleyo.gif The Assassination of Jesse James
6 The Diving Bell and the Butterfly oleyo.gif 1 - 4 Sweeney Tod
7 The Man from Earth oleyo.gif 3 - 1 [Rec]
8 Persepolis 4 - 1 oleyo.gif The Bucket List
9 Hot Fuzz 0 - 4 oleyo.gif The Kite Runner
10 Elite Squad 3- 0 Superbad
11 American Gangster 4 - 0 Michael Clayton
12 Stardust 0 - 5 oleyo.gif Eastern Promises
13 4 Months, 3 Weeks and 2 Days 2 - 3 oleyo.gif The Visitor
14 3:10 to Yuma oleyo.gif 5 - 0 In the Valley of Elah
15 Gone Baby Gone oleyo.gif 1 - 4 Zodiac
16 Juno 0 - 5 oleyo.gif Atonement


filmciserdar
QUOTE

1 No Country for Old Men oleyo.gif 5 - 1 The Simpsons Movie
2 Into the Wild oleyo.gif 5 - 1 La vie en rose
3 There Will Be Blood oleyo.gif 5 - 1 Lust, Caution
4 The Bourne Ultimatum 5 - 1 oleyo.gif Lars and the Real Girl
5 Ratatouille 1 - 5 oleyo.gif The Assassination of Jesse James
6 The Diving Bell and the Butterfly oleyo.gif 2 - 4 Sweeney Tod
7 The Man from Earth 3 - 1 [Rec]
8 Persepolis oleyo.gif 5 - 1 The Bucket List
9 Hot Fuzz 0 - 5 oleyo.gif The Kite Runner
10 Elite Squad 3- 0 Superbad
11 American Gangster oleyo.gif 5 - 0 Michael Clayton
12 Stardust 0 - 6 oleyo.gif Eastern Promises
13 4 Months, 3 Weeks and 2 Days oleyo.gif 3 - 3 The Visitor
14 3:10 to Yuma oleyo.gif 6 - 0 In the Valley of Elah
15 Gone Baby Gone 1 - 5 oleyo.gif Zodiac
16 Juno 0 - 6 oleyo.gif Atonement
melih
QUOTE

1 No Country for Old Men oleyo.gif 6 - 1 The Simpsons Movie
2 Into the Wild oleyo.gif 6 - 1 La vie en rose
3 There Will Be Blood 5 - 2 oleyo.gif Lust, Caution
4 The Bourne Ultimatum 5 - 2 oleyo.gif Lars and the Real Girl
5 Ratatouille 1 - 6 oleyo.gif The Assassination of Jesse James
6 The Diving Bell and the Butterfly oleyo.gif 3 - 4 Sweeney Tod
7 The Man from Earth oleyo.gif 4 - 1 [Rec]
8 Persepolis oleyo.gif 6 - 1 The Bucket List
9 Hot Fuzz 0 - 6 oleyo.gif The Kite Runner
10 Elite Squad 3- 0 Superbad
11 American Gangster oleyo.gif 6 - 0 Michael Clayton
12 Stardust 0 - 7 oleyo.gif Eastern Promises
13 4 Months, 3 Weeks and 2 Days oleyo.gif 4 - 3 The Visitor
14 3:10 to Yuma 6 - 0 In the Valley of Elah
15 Gone Baby Gone oleyo.gif 2 - 5 Zodiac
16 Juno 0 - 7 oleyo.gif Atonement

BuRnOut
QUOTE

1 No Country for Old Men oleyo.gif 7 - 1 The Simpsons Movie
2 Into the Wild oleyo.gif 7 - 1 La vie en rose
3 There Will Be Blood oleyo.gif 6 - 2 Lust, Caution
4 The Bourne Ultimatum 5 - 3 oleyo.gif Lars and the Real Girl
5 Ratatouille oleyo.gif 2 - 6 The Assassination of Jesse James
6 The Diving Bell and the Butterfly oleyo.gif 4 - 4 Sweeney Tod
7 The Man from Earth 4 - 2 oleyo.gif [Rec]
8 Persepolis oleyo.gif 7 - 1 The Bucket List
9 Hot Fuzz oleyo.gif 1 - 6 The Kite Runner
10 Elite Squad oleyo.gif 4- 0 Superbad
11 American Gangster 6 - 0 Michael Clayton
12 Stardust 0 - 8 oleyo.gif Eastern Promises
13 4 Months, 3 Weeks and 2 Days oleyo.gif 5 - 3 The Visitor
14 3:10 to Yuma 6 - 0 In the Valley of Elah
15 Gone Baby Gone 2 - 6 oleyo.gif Zodiac
16 Juno 0 - 8 oleyo.gif Atonement


kuzeydebiryer

QUOTE

1 No Country for Old Men oleyo.gif 8 - 1 The Simpsons Movie
2 Into the Wild oleyo.gif 8 - 1 La vie en rose
3 There Will Be Blood 6 - 3 oleyo.gif Lust, Caution
4 The Bourne Ultimatum 5 - 4 oleyo.gif Lars and the Real Girl
5 Ratatouille 2 - 7 oleyo.gif The Assassination of Jesse James
6 The Diving Bell and the Butterfly 4 - 5 oleyo.gif Sweeney Tod
7 The Man from Earth oleyo.gif 5 - 2 [Rec]
8 Persepolis oleyo.gif 8 - 1 The Bucket List
9 Hot Fuzz 1 - 7 oleyo.gif The Kite Runner
10 Elite Squad oleyo.gif 5- 0 Superbad
11 American Gangster oleyo.gif 7 - 0 Michael Clayton
12 Stardust 0 - 9 oleyo.gif Eastern Promises
13 4 Months, 3 Weeks and 2 Days oleyo.gif 6 - 3 The Visitor
14 3:10 to Yuma oleyo.gif 7 - 0 In the Valley of Elah
15 Gone Baby Gone oleyo.gif 3 - 6 Zodiac
16 Juno oleyo.gif 1 - 8 Atonement


sson
QUOTE

1 No Country for Old Men oleyo.gif 9 - 1 The Simpsons Movie
2 Into the Wild oleyo.gif 9 - 1 La vie en rose
3 There Will Be Blood 6 - 3 Lust, Caution
4 The Bourne Ultimatum 5 - 5 oleyo.gif Lars and the Real Girl
5 Ratatouille 2 - 7 The Assassination of Jesse James
6 The Diving Bell and the Butterfly 4 - 5 Sweeney Tod
7 The Man from Earth oleyo.gif 6 - 2 [Rec]
8 Persepolis oleyo.gif 9 - 1 The Bucket List
9 Hot Fuzz 1 - 7 The Kite Runner
10 Elite Squad 5- 0 Superbad
11 American Gangster oleyo.gif 8 - 0 Michael Clayton
12 Stardust 0 - 10 oleyo.gif Eastern Promises
13 4 Months, 3 Weeks and 2 Days 6 - 4 oleyo.gif The Visitor
14 3:10 to Yuma oleyo.gif 8 - 0 In the Valley of Elah
15 Gone Baby Gone 3 - 7 oleyo.gif Zodiac
16 Juno 1 - 9 oleyo.gif Atonement

Stormcry
QUOTE

1 No Country for Old Men oleyo.gif 10 - 1 The Simpsons Movie
2 Into the Wild oleyo.gif 10 - 1 La vie en rose
3 There Will Be Blood 6 - 3 Lust, Caution
4 The Bourne Ultimatum 5 - 5 Lars and the Real Girl
5 Ratatouille 2 - 8 oleyo.gif The Assassination of Jesse James
6 The Diving Bell and the Butterfly 4 - 6 oleyo.gif Sweeney Tod
7 The Man from Earth oleyo.gif 7 - 2 [Rec]
8 Persepolis oleyo.gif 10 - 1 The Bucket List
9 Hot Fuzz 1 - 8 oleyo.gif The Kite Runner
10 Elite Squad 5- 0 Superbad
11 American Gangster oleyo.gif 9 - 0 Michael Clayton
12 Stardust 0 - 10 Eastern Promises
13 4 Months, 3 Weeks and 2 Days oleyo.gif 7 - 4 The Visitor
14 3:10 to Yuma oleyo.gif 9 - 0 In the Valley of Elah
15 Gone Baby Gone 3 - 9 oleyo.gif Zodiac
16 Juno 1 - 9 Atonement
mezdap

QUOTE

1 No Country for Old Men oleyo.gif 11 - 1 The Simpsons Movie
2 Into the Wild 10 - 1 La vie en rose
3 There Will Be Blood 6 - 3 Lust, Caution
4 The Bourne Ultimatum 6 - 5 Lars and the Real Girl
5 Ratatouille 2 - 8 The Assassination of Jesse James
6 The Diving Bell and the Butterfly oleyo.gif 5 - 6 Sweeney Tod
7 The Man from Earth oleyo.gif 8 - 2 [Rec]
8 Persepolis oleyo.gif 11 - 1 The Bucket List
9 Hot Fuzz 1 - 9 oleyo.gif The Kite Runner
10 Elite Squad 5- 0 Superbad
11 American Gangster oleyo.gif 10 - 0 Michael Clayton
12 Stardust 0 - 10 Eastern Promises
13 4 Months, 3 Weeks and 2 Days oleyo.gif 8 - 4 The Visitor
14 3:10 to Yuma 9 - 0 In the Valley of Elah
15 Gone Baby Gone 3 - 9 Zodiac
16 Juno 1 - 9 Atonement

Gone Baby Gone filmini özellikle izlemek istemedi?im ve bunu ba?ard???m için Zodiac'a da oy veremiyorum ama bir oy hakk?m daha olsayd? The Bourne Ultimatum'dan yana kullan?rd?m.
hawkins
QUOTE(mezdap @ Sep 28 2010, 11:54 AM) *

Gone Baby Gone filmini özellikle izlemek istemedi?im ve bunu ba?ard???m için Zodiac'a da oy veremiyorum ama bir oy hakk?m daha olsayd? The Bourne Ultimatum'dan yana kullan?rd?m.

Kat?l?mc?lar genelde 16-17 oluyor.Ben "The Bourne Ultimatum" 12-13 oy al?r diyordum.Neredeyse elenecek.Aksiyon filmi gibi görülsede "The Bourne Ultimatum" çok ?ey içeriyor.Üç filmde de finaldeki müzi?in giri?ine hayran?m.
x@nder
QUOTE
1 No Country for Old Men oleyo.gif 12 - 1 The Simpsons Movie
2 Into the Wild oleyo.gif 11 - 1 La vie en rose
3 There Will Be Blood 6 - 3 Lust, Caution
4 The Bourne Ultimatum oleyo.gif 7 - 5 Lars and the Real Girl
5 Ratatouille 2 - 9 oleyo.gif The Assassination of Jesse James
6 The Diving Bell and the Butterfly 5 - 6 Sweeney Tod
7 The Man from Earth oleyo.gif 9 - 2 [Rec]
8 Persepolis 11 - 1 The Bucket List
9 Hot Fuzz 1 - 9 The Kite Runner
10 Elite Squad 5- 0 Superbad
11 American Gangster 10 - 1 oleyo.gif Michael Clayton
12 Stardust 0 - 11 oleyo.gif Eastern Promises
13 4 Months, 3 Weeks and 2 Days 8 - 4 The Visitor
14 3:10 to Yuma 9 - 1 oleyo.gif In the Valley of Elah
15 Gone Baby Gone 3 - 10 oleyo.gif Zodiac
16 Juno 1 - 10 oleyo.gif Atonement
cb_spike
QUOTE
1 No Country for Old Men oleyo.gif 13 - 1 The Simpsons Movie
2 Into the Wild 11 - 1 La vie en rose
3 There Will Be Blood 6 - 3 Lust, Caution
4 The Bourne Ultimatum oleyo.gif 8 - 5 Lars and the Real Girl
5 Ratatouille 2 - 10 oleyo.gif The Assassination of Jesse James
6 The Diving Bell and the Butterfly 5 - 7 oleyo.gif Sweeney Tod
7 The Man from Earth oleyo.gif 10 - 2 [Rec]
8 Persepolis 11 - 2 oleyo.gif The Bucket List
9 Hot Fuzz oleyo2.gif 2 - 9 The Kite Runner
10 Elite Squad 5- 1 oleyo2.gif Superbad
11 American Gangster oleyo.gif 11 - 1 Michael Clayton
12 Stardust 0 - 11 Eastern Promises
13 4 Months, 3 Weeks and 2 Days 8 - 5 oleyo.gif The Visitor
14 3:10 to Yuma oleyo.gif 10 - 1 In the Valley of Elah
15 Gone Baby Gone 3 - 11 oleyo.gif Zodiac
16 Juno 1 - 10 Atonement
hawkins
Bir sonraki e?le?meler 1.nin galibiyle ve 16.n?n galibi aras?nda olacaksa çok kötü olur.
Daha ?imdiden "No Country for Old Men" ile "Atonement", "Into the Wild" ile " Zodiac ", "There Will Be Blood" ile de "3:10 to Yuma" gibi 2007 y?l? için baba filmlerden üçü gidecek.
E?le?me kuralar?n? de?i?tiremezmiyiz. cray.gif
1993'te Gs M.U.'? ön elemede saf d??? edince ?ampiyonlar liginin kurallar? de?i?mi?.Bizde de?i?tirelim oleyo.gif
mezdap
@hawkins
Evet ben de çok şaşırdım gerçekten.
Şike yapamaz mıyız o daha güzel olurdu. (Bourne için yani aslında hak ediyorda) flaugh.gif flaugh.gif
Şaka bir yana çok eğlenceli geçiyor ama yapacak bir şey yok. Rekabet acımasızdır.
cb_spike
Bence de bu oylama sistemi kötü. tongue.gif
Senenin en iyi 50-60 filmi içinden en be?endi?imiz 10 filme 1'den 10'a kadar paun versek en çok puan toplayanlara göre ilk 5 belirlense daha iyi olur. laugh.gif Zaten niye alaks?z filmleri birbirileri ile yar??t?r?yoruz? rolleyes.gif
hawkins
"Atonement" ile "Into the Wild" 2007 y?l?nda en be?endi?im filmler.?imdi biri "No Country for Old Men" e di?eride "Zodiac" a elenecek.
Atonement filminin en sonundaki konu?ma akl?ma geldi?i zaman içim c?zz ediyor.
Propoganda yap?yorum.Bir sonraki tur için.
QUOTE
Senenin en iyi 50-60 filmi içinden en be?endi?imiz 10 filme 1'den 10'a kadar paun versek en çok puan toplayanlara göre ilk 5 belirlense daha iyi olur.

E?le?me olunca daha bir heyecanl? oluyor.@Bob le Flambeur'a te?ekkür ediyorum.
mezdap
?ampiyonaya probaganda da katsak daha da heyecanl? olabilir asl?nda mant?kl?. flaugh.gif
thinredline
QUOTE
1 No Country for Old Men oleyo.gif 14 - 1 The Simpsons Movie
2 Into the Wild 11 - 2 oleyo.gif La vie en rose
3 There Will Be Blood 6 - 4 oleyo.gif Lust, Caution
4 The Bourne Ultimatum oleyo.gif 9 - 5 Lars and the Real Girl
5 Ratatouille 2 - 11 oleyo.gif The Assassination of Jesse James
6 The Diving Bell and the Butterfly 5 - 8 oleyo.gif Sweeney Tod
7 The Man from Earth 10 - 3 oleyo.gif [Rec]
8 Persepolis 11 - 3 oleyo.gif The Bucket List
9 Hot Fuzz 2 - 9 The Kite Runner
10 Elite Squad 5- 1 Superbad
11 American Gangster 11 - 2 oleyo.gif Michael Clayton
12 Stardust oleyo.gif 1 - 11 Eastern Promises
13 4 Months, 3 Weeks and 2 Days 8 - 6 oleyo.gif The Visitor
14 3:10 to Yuma 10 - 2 oleyo.gif In the Valley of Elah
15 Gone Baby Gone oleyo.gif 4 - 11 Zodiac
16 Juno 1 - 11 oleyo.gif Atonement
hawkins
Yeni turun bugün ba?lad???n? san?yordum.Yine unutmu?um.
Bob le Flambeur
?K?NC? TUR

QUOTE
1 No Country for Old Men oleyo.gif 1 - 0 Atonement
2 Into the Wild 0 - 0 Zodiac
3 There Will Be Blood 0 - 1 oleyo.gif 3:10 to Yuma
4 The Bourne Ultimatum 0 - 0 4 Months, 3 Weeks and 2 Days
5 Eastern Promises oleyo.gif 1 - 0 Assassination of Jesse James
6 American Gangster 0 - 0 Sweeney Tod
7 The Man from Earth oleyo.gif 1 - 0 Elite Squad
8 Persepolis oleyo.gif 1 - 0 The Kite Runner
RoXoN
QUOTE
1 No Country for Old Men oleyo.gif 2 - 0 Atonement
2 Into the Wild oleyo.gif 1 - 0 Zodiac
3 There Will Be Blood 0 - 2 oleyo.gif 3:10 to Yuma
4 The Bourne Ultimatum 0 - 1 oleyo.gif 4 Months, 3 Weeks and 2 Days
5 Eastern Promises 1 - 0 Assassination of Jesse James
6 American Gangster oleyo.gif 1 - 0 Sweeney Tod
7 The Man from Earth oleyo.gif 2 - 0 Elite Squad
8 Persepolis oleyo.gif 2 - 0 The Kite Runner
hawkins
QUOTE
1 No Country for Old Men 2 - 1 oleyo.gif Atonement
2 Into the Wild oleyo.gif 2 - 0 Zodiac
3 There Will Be Blood 0 - 3 oleyo.gif 3:10 to Yuma
4 The Bourne Ultimatum oleyo.gif 1 - 1 4 Months, 3 Weeks and 2 Days
5 Eastern Promises oleyo.gif 2 - 0 Assassination of Jesse James
6 American Gangster 1 - 1 oleyo.gif Sweeney Tod
7 The Man from Earth oleyo.gif 3 - 0 Elite Squad
8 Persepolis 2 - 1 oleyo.gif The Kite Runner

Di?er turlarda oy kullanmay?p bu turda Atonement'e 4 puan versem olmaz m? smile.gif
freelast
QUOTE
1 No Country for Old Men oleyo.gif 3 - 1 Atonement
2 Into the Wild oleyo.gif 3 - 0 Zodiac
3 There Will Be Blood 0 - 3 3:10 to Yuma
4 The Bourne Ultimatum oleyo.gif 2 - 1 4 Months, 3 Weeks and 2 Days
5 Eastern Promises oleyo.gif 3 - 0 Assassination of Jesse James
6 American Gangster oleyo.gif 2 - 1 Sweeney Tod
7 The Man from Earth oleyo.gif 4 - 0 Elite Squad
8 Persepolis 2 - 1 The Kite Runner

mezdap
QUOTE
1 No Country for Old Men oleyo.gif 4 - 1 Atonement
2 Into the Wild 3 - 0 Zodiac
3 There Will Be Blood 0 - 3 3:10 to Yuma
4 The Bourne Ultimatum oleyo.gif 3 - 1 4 Months, 3 Weeks and 2 Days
5 Eastern Promises 3 - 0 Assassination of Jesse James
6 American Gangster oleyo.gif 3 - 1 Sweeney Tod
7 The Man from Earth 4 - 0 Elite Squad
8 Persepolis 2 - 1 The Kite Runner
Roronoa Zoro
QUOTE
1 No Country for Old Men 4 - 2 oleyo.gif Atonement
2 Into the Wild 3 - 0 Zodiac
3 There Will Be Blood 0 - 3 3:10 to Yuma
4 The Bourne Ultimatum oleyo.gif 4 - 1 4 Months, 3 Weeks and 2 Days
5 Eastern Promises 3 - 1 oleyo.gif Assassination of Jesse James
6 American Gangster oleyo.gif 4 - 1 Sweeney Tod
7 The Man from Earth 4 - 0 Elite Squad
8 Persepolis oleyo.gif 3 - 1 The Kite Runner


cb_spike
QUOTE
1 No Country for Old Men oleyo.gif 5 - 2 Atonement
2 Into the Wild 3 - 1 oleyo.gif Zodiac
3 There Will Be Blood 0 - 4 oleyo.gif 3:10 to Yuma
4 The Bourne Ultimatum oleyo.gif 5 - 1 4 Months, 3 Weeks and 2 Days
5 Eastern Promises 3 - 2 oleyo.gif Assassination of Jesse James
6 American Gangster oleyo.gif 5 - 1 Sweeney Tod
7 The Man from Earth oleyo.gif 5 - 0 Elite Squad
8 Persepolis 3 - 2 oleyo.gif The Kite Runner
sanyo
QUOTE
1 No Country for Old Men 5 - 3 oleyo.gif Atonement
2 Into the Wild oleyo.gif 4 - 1 oleyo.gif Zodiac
3 There Will Be Blood 0 - 5 oleyo.gif 3:10 to Yuma
4 The Bourne Ultimatum oleyo.gif 6 - 1 4 Months, 3 Weeks and 2 Days
5 Eastern Promises oleyo.gif 4- 2 Assassination of Jesse James
6 American Gangster 5 - 2 oleyo.gif Sweeney Tod
7 The Man from Earth 5 - 0 Elite Squad
8 Persepolis oleyo.gif 4 - 2 The Kite Runner

Stormcry
QUOTE
1 No Country for Old Men oleyo.gif 6 - 3 Atonement
2 Into the Wild 4 - 2 oleyo.gif Zodiac
3 There Will Be Blood 0 - 6 oleyo.gif 3:10 to Yuma
4 The Bourne Ultimatum 6 - 2 oleyo.gif 4 Months, 3 Weeks and 2 Days
5 Eastern Promises 4- 3 oleyo.gif Assassination of Jesse James
6 American Gangster 5 - 3 oleyo.gif Sweeney Tod
7 The Man from Earth oleyo.gif 6 - 0 Elite Squad
8 Persepolis oleyo.gif 5 - 2 The Kite Runner

sson
QUOTE
1 No Country for Old Men oleyo.gif 7 - 3 Atonement
2 Into the Wild oleyo.gif 5 - 2 Zodiac
3 There Will Be Blood 0 - 7 oleyo.gif 3:10 to Yuma
4 The Bourne Ultimatum oleyo.gif 7 - 2 4 Months, 3 Weeks and 2 Days
5 Eastern Promises 4- 3 Assassination of Jesse James
6 American Gangster 5 - 3 Sweeney Tod
7 The Man from Earth 6 - 0 Elite Squad
8 Persepolis 5 - 2 The Kite Runner

Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.