Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Eyvah Eyvah 2'nin Çekimleri Ba?lad?
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Film Tan?t?mlar? ve Ele?tiriler > Ar?iv
K?v?lc?mArduc
Her nekadar ilki eski türk filmlerinden ald???m tad? vermesede yinede 2010 senesinin gi?e rekortmenlerinden Eyvah Eyvah filminin devam? olan Eyvah Eyvah 2'nin çekimlerine ba?land?. Zaten ?lk filmi izleyenler filmin son sahnesinde devam?n?n gelice?inide anlad?klar? için pek fazlada süpriz olmam??t?r.

Ata Demirer'in iz b?rak?cak bir film yapmak istiyorum diye ba?lad??? ard?ndan BKM ile anla??p güçlü oyuncular?da arkas?na alarak (Bican Günalan'? bile Kanada dan getirdiler) seyirci rekoru k?rmas?n?n ard?ndan Cem Y?lmaz ile ?ahan Gökbakar Aras?ndaki gi?e sava??na odaklanan herkese büyük bir ?ok ya?atm??t?.

21 Ocak 2011 de vizyona giricek Eyvah Eyvah 2 ve pe?inden ?ubat 2011 de vizyona giricek olan Yah?i Do?u ve Recep ?vedik 4 ile beraber 2011 y?l?n?n ilk çeyre?i devlerin kap??mas?n?n yan?nda büyük bir izleyici patlamas?na yol aç?ca??da kesin. Art?k izleyici olarak kar'l?m? ç?kar?z yoksa cüzdanlardan giden paralar yüzünen zararl?m? ç?kar?z hep beraber görücez.

2010 Kap??mas?n?n gi?e rakamlar?na da göz at?cak olursak

Recep ?vedik 3 12.02.2010 Hafta:19 Toplam Seyirci: 3.325.629 Has?lat: 28.708.946 8.63
Eyyvah Eyvah 26.02.2010 Hafta:26 Toplam Seyirci: 2.452.467 Has?lat: 21.692.188 8.85
Yah?i Bat? 01.01.2010 Hafta:34 Toplam Seyirci: 2.323.061 Has?lat: 20.856.555

Recep ?vedik serisinin di?er filmlerinin has?latlar?da ?u ?ekilde

Recep ?vedik 2 13.02.2009 Hafta:24 Toplam Seyirci: 4.333.116 Has?lat: 33.493.186
Recep ?vedik 22.02.2008 Hafta:31 Toplam Seyirci: 4.301.641 Has?lat: 30.172.270
Recep ?vedik 3 12.02.2010 Hafta:19 Toplam Seyirci: 3.325.629 Has?lat: 28.708.946
RockeTEyvah Eyvah 2'nin Yeni Fragman? Sunuldu...
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.