Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Yah?i Do?u (2011)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Film Tan?t?mlar? ve Ele?tiriler > Ar?iv
K?v?lc?mArduc
forum resmi


Cem Y?lmaz'?n 2 milyon 322 bin 826 seyirci toplayan Yah?i Bat? filminin sonunda bahsedilen Yah?i Do?u filminin çekimlerine Eylül ay?nda ba?lan?yor. Film de Cem Y?lmaz'a Ozan Güven (Yah?i bat?n?n sonunda birdaha komedi filminde oynam?ycam desede), Özkan U?ur, Zafer Algöz, U?ur Yücel e?lik ediyor.

Umar?m Cem Y?lmaz ilk filmdeki ele?tirileri ciddiye al?p yeni filmi ona göre haz?rlam??t?r. Filmin Gösterim tarihi ?ubat 2011 olarak gösterilmekle birlikte her sene al??t???m?z Cem Y?lmaz ile ?ahan Gökbakar kar??la?mas?na bu senede tan?kl?k edicek gibiyiz.

Unutmadan söyleyelim ?ahan Gökbakar'?n seyircilerin tonla para kazan?yorsun filme az para harcay?n isyan?na ve bunun sonucu olarak Recep ?vedik 3'ün gi?e deki dü?ü?üne de ba?l? olarak Recep ?vedik 4'ün çekimlerini yurt d???nda yap?ca??n? ve filmi ?ubat 2011 de vizyona girece?ini aç?klamas?n?n ard?ndan filmi yurt d???nda çekmek kaliteyi nekadar artt?r?r bunuda görmü? olucaz.
mezdap
Recep ?vedik'in konsepti daha pahal? bir ?eye uygun de?il ki. Cem Y?lmaz komedi de?il de normal bir film yapsa eminim bir çok ki?iden çok çok daha iyi i?ler ç?kartacakt?r.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.