forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Mother and Child (2009)

Anneler ve K?zlar?
Mother and Child Posteri

Yönetmen: Rodrigo García
Tür: Dram
Konu: Y?ld?z oyuncular?n bir araya geldi?i, üç kad?n?n kesi?en hayatlar?n? konu alan film, kad?nl?k ve annelik kavramlar?n? mercek alt?na al?yor. Üç ünlü Meksikal? yönetmenin, yürütücü yap?mc?l???n?...
IMDB Notu: 7 / 10 (608 oy)
Süre: 125 dakika
Ülke: ABD / ?spanya    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Alexandria M. Salling, Connor Kramme, Annette Bening, Eileen Ryan, Samuel L. Jackson

QUOTE
Y?ld?z oyuncular?n bir araya geldi?i, üç kad?n?n kesi?en hayatlar?n? konu alan dokunakl? bir dram: Gabriel Garcia Marquez’in o?lu Rodrigo Garcia’nin son filmi, kad?nl?k ve annelik kavramlar?n? mercek alt?na al?yor.

Üç ünlü Meksikal? yönetmenin, Alfonso Cuaron, Alejandro Gonzalez Inarritu ve Guillermo del Toro’nun yürütücü yap?mc?l???n? üstlendi?i Anneler ve K?zlar? üç kad?n? izliyor:

Elizabeth (Naomi Watts), güzelli?inin fark?nda olan ve bunu yarar?na kullanan ba?ar?l? ve zeki bir avukatt?r. Ne zaman bir konuda galip gelemeyece?ini veya durumla ba?a ç?kamayaca??n? anlasa, cazibesini kullan?r; bu patronuyla (Samuel L. Jackson) romantik bir ili?kinin ba?lang?c?na yol açacak olsa da ya da gere?inden fazla arkada?ça davranan kom?usu ve kocas?n? (Carla Gallo ve Marc Blucas) kontrol etmek için de olsa cazibesini kullanmaktad?r. Karen (Annette Bening) ise yürekli ama bunu asla göstermeyen bir sa?l?k uzman?d?r. 14 ya??ndayken do?urdu?u k?z?n? evlatl?k vermi? ama bunu hiç atlatamam??t?r – ac?s? onu etraf?ndaki herkese kar?? ac?mas?z ve sert bir hale getirmi?tir, i? arkada?? olan ve ona ilgisi aç?k olan Paco’ya bile (Jimmy Smits). Lucy de (Kerry Washington) kocas?yla çocuk sahibi olamam?? ve hep hayal etti?i aileye sahip olmak için evlatl?k almay? planlayan bir 20 ya??nda bir kad?nd?r. 3 kad?n?n hikayesi annelik duygusu etraf?nda birle?ir.