forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Ondine (2009)

?lahlar?n A?k?
Forum resmi

Yönetmen: Neil Jordan
Tür: Dram / Fantastik
Konu: ONDINE lirik ve modern bir masal.. Syracuse (Colin Farrell), ?rlanda`l? bir bal?kç?d?r. Bir gün a?lar?na tak?lan güzel ve gizemli bir kad?nla (Alicja Bachleda) hayat? de?i?ir. Küçük k?z? Annie...
IMDB Notu: 6.9 / 10 (974 oy)
RT Notu: 63 / 100
Ülke: ?rlanda / ABD    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Colin Farrell, Alicja Bachleda, Tony Curran, Stephen Rea, Dervla Kirwan

QUOTE
ONDINE lirik ve modern bir masal.. Syracuse (Colin Farrell), ?rlanda’l? bir bal?kç?d?r. Bir gün a?lar?na tak?lan güzel ve gizemli bir kad?nla (Alicja Bachleda) hayat? de?i?ir. Küçük k?z? Annie (Alison Barry) bu kad?n?n büyülü bir varl?k oldu?una inanmaktad?r. Syracuse ise bu güzel kad?na umutsuzca a??k olmu?tur. Tüm asallarda oldu?u gibi mutluluk ve karanl?k bu hikayede yanyana gitmektedir. Senaryosu ve yönetmenli?ini Neil Jordan’?n üstlendi?i ?rlanda k?y?lar?n?n büyülü dünyas?nda geçen filmin görüntü yönetmenli?ini Christopher Doyle yap?yor.

ONDINE a?k, umut ve imkans?z için sava?may? anlatan bir a?k hikayesi.

ONDINE EFSANES?

Deniz tanr?s? Poseidon’un k?z? Ondine bir ?övalyeye a??k olur. Ondine a?k? u?runa ölümsüzlükten vazgeçer ve ?övalye ile evlenir. Ancak bir süre sonra ?övalye deniz k?z?ndan s?k?l?r ve ba?ka bir kad?nla birlikte olur. Fedakar k?z?n?n aldat?lmas?na k?zan deniz tanr?s??övalyeye büyük bir ceza verir. ?övalye art?k dü?ünmeden nefes alamaz ve kalbi atmaz, yani istemsiz hareketleri ancak istemli olarak yapabilecektir. Bir anl?k dalg?nl?k ölümüne sebep olacakt?r. ?övalye bu duruma uzun süre dayanamaz ve ölece?ini bile bile uykuya dalar. Bu yüzden do?umsal merkezi solunum yetmezli?ine lanet her ne kadar deniz tanr?s?ndan da gelse Ondine’s Curse(Ondine’?n Laneti) ad? verilir.Filmin Resmi Sitesi