Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Bir cümle
Yedinci Gemi Forum > Altyazı Sahnesi > Yard?m Masas?
UpuauT

According to police, the killers acted

under the unwritten code of the Mafia.

Radyoda bir mafya babas?n?n ölüm haberini veriyor.
Cümlede geçen unwritten code hakk?nda hiç bir bilgim yok.
Acaba ad? duyulmam?? gibi bir ?ey olabilir mi?
R0BlN
"Yaz?l? olmayan kural". K?saca kural veya kanun deseniz de anla??l?r.

Polisin verdi?i bilgiye göre, katiller Mafya kanunlar?n? uygulad?lar.
UpuauT
QUOTE(R0BlN @ May 27 2010, 01:56 PM) *

"Yaz?l? olmayan kural". K?saca kural veya kanun deseniz de anla??l?r.

Polisin verdi?i bilgiye göre, katiller Mafya kanunlar?n? uygulad?lar.Te?ekkürler.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.