Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: "Cross Game" (2009)
Yedinci Gemi Forum > Altyazı Sahnesi > Anime Çevirileri
fudy
forum resmi

forum resmi | AniDb | ANN | Çeviri


CODE
Kitamura Koh’un ailesi spor malzemeleri satan bir dükkân i?letmektedir. Bu yüzden Koh, dükkân?n düzenli mü?terilerinden olan Tsukishima Batting Center’?n sahipleri Tsukishima ailesini ve fertlerini (Ichiyo, Wakaba, Aoba ve Momiji) y?llard?r yak?ndan tan?maktad?r.

Çok uzun zamand?r kendi kendine beysbol sopas?yla toplara vurma antrenmanlar? yapt??? için son derece usta bir vurucu olmu?tur ancak beysbolun herhangi bir kural?ndan haberi yoktur. Koh’dan bir ya? küçük olan Tsukishima Aoba ise tam tersi usta bir oyuncudur. Koh’un s?n?f arkada?? Tsukishima Wakaba ise odan ho?lanmakta ve büyüyünce evlenmelerini istemektedir. Düzenli hayatlar?ndaki tüm e?lence birden korkunç bir trajedi ya?anmas? sonucu sars?lacakt?r.

4 y?l sonra Koh, antrenmanlar?na devam etmi? ancak o zamandan beri bir beysbol oyununda yer almam??t?r. Tekrar oynamaya ba?lad???ndaysa, bunca zamand?r saklad??? gerçek yetene?ini bilen insanlar?n beklentilerini kar??lay?p kar??layamayaca?? bir soru i?aretidir.  (AGT)


Uzun süredir çevirilerine devam etti?im bir seri. Güncellemeleri buradan takip edebilirsiniz.

Ba?l?k tasla??n? sevgili mustix'ten çald?m. Umar?m k?zmaz. tongue.gif
fudy
forum resmi

forum resmi

28. Bölüm eklenmi?tir. ?yi seyirler...

forum resmi
kurt_thewolf
Ellerine sa?l?k. Bu arada sunumuna bay?ld?m, fudy. smile.gif
fudy
forum resmi

forum resmi

29. Bölüm eklenmi?tir. ?yi seyirler...

forum resmi

JnRMnT
Ellerine sa?l?k fudy flowers.gif
kurt_thewolf
Ellerine sa?l?k, fudy. flowers.gif
Roronoa Zoro
Eline sa?l?k flowers.gif
fudy
forum resmi

forum resmi

30. Bölüm eklenmi?tir. ?yi seyirler...

forum resmi

kurt_thewolf
Ellerin dert görmesin, sevgili fudy. flowers.gif
Roronoa Zoro
Ellerine sa?l?k fudy flowers.gif
fudy
forum resmi
forum resmi

31. Bölüm eklenmi?tir. ?yi seyirler...
forum resmi
kurt_thewolf
Yeni bölüm çevirisi için te?ekkürler. flowers.gif
fudy
forum resmi
forum resmi

32. Bölüm eklenmi?tir. ?yi seyirler...
forum resmi
Roronoa Zoro
Çeviri için te?ekkürler fudy flowers.gif
kurt_thewolf
Ellerin dert görmesin, sevgili fudy. flowers.gif
fudy
forum resmi
forum resmi

33. Bölüm eklenmi?tir. ?yi seyirler...
forum resmi
fudy
forum resmi
forum resmi

34. Bölüm eklenmi?tir. ?yi seyirler...
forum resmi
kurt_thewolf
Ellerine sa?l?k, sevgili fudy. flowers.gif
fudy
forum resmi
forum resmi

35. Bölüm eklenmi?tir. ?yi seyirler...
forum resmi
AlaZi
Ben de ba?lad?m seriyi izlemeye.

Ellerine sa?l?k fudy. flowers.gif
fudy
Okul vs gibi nedenlerden ötürü uzun zamand?r beklenen 36-50. bölümler aras? çeviri eklenerek seri tamamlanm??t?r.

Herkese iyi seyirler dilerim...
mezdap
Eline sa?l?k. smile.gif
Roronoa Zoro
Eline sa?l?k dostum flowers.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.