Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: "Star Trek" (1987)
Yedinci Gemi Forum > Altyazı Sahnesi > Dizi Çevirileri
Sayfalar: 1, 2
mezdap
YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
"Star Trek: The Next Generation" (1987)
Forum resmi
IMDBRT
Tür: Aksiyon / Macera / Bilim Kurgu
Konu: Kaptan James T. Kirk'in 5 y?ll?k görevini tamamlamas?n?n üzerinden geçen y?llar?n ard?ndan y?ld?z filosunun yeni nesil subaylar?, Kaptan Jean-Luc Picard'?n önderli?inde daha önce...
IMDB Notu: 8.8 / 10 (13,301 oy)
RT Notu: 80 / 100
Süre: 45 dakika (176 bölüm)
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce / Klingon / Frans?zca   
Oyuncular: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, LeVar Burton, Marina Sirtis, Brent Spiner

forum resmi
Robin hocama çok te?ekkür ederim. Beni en ba??ndan beri çeviriye yönlendiren, daha do?rusu nas?l çevrilece?ine yönlendiren ki?idir kendisi. ?imdi de bu ba?l??? onun ricas? üzerine aç?yorum, aksi halde benim tek ba??ma bunu yürütebilecek zaman?m olmad???ndan cesaretim de yok aç?kças?. Ancak bir yerinden tuttuk. Gerisi de gelir in?allah. smile.gif
kurt_thewolf
Ba?land? art?k. Bu i?i yar?lamak demektir. Elverdi?ince burda oldu?unu bilmek bile güzel smile.gif
mezdap
Evet ben de öyle dü?ünüyorum. 5. Sezon 19. Bölüm Dün gece siteye yüklendi. smile.gif
carismation
Çeviri için te?ekkürler, devam?n? bekleriz.

Editör Notu: ?mlâ denetiminden geçirildi.
mezdap
Bölüm 21 s?rada.
cocovacirvacir
merakla beklemedeyiz üstad?m...
batigol-7
Çevirilerde kolay gelsin, mezdap.
ayhanozbekk
Muhte?emsin üstad:
valla bu yaz?n ne yapaca??m diye kara kara dü?ünüyordum.java script:emoticon(':fool:',%20'smid_11')
oblomov
Konuyu tekrar ba?latt???n için te?ekürler, çevirilerde kolay gelsin.

Editör Notu: ?mlâ denetiminden geçirildi.
mezdap
Te?ekkürler arkada?lar,
Sezon 5 Bölüm 21 yay?na al?nm??t?r arkada?lar.
carismation
Te?ekkürler.

Editör Notu: ?mlâ denetiminden geçirildi.
mezdap
18 s?rada.
kurt_thewolf
Ellerine sa?l?k, mezdap. flowers.gif
oblomov
Ellerine sa?l?k mezdap, umdu?umdan daha h?zl? ç?kt?n. comico.gif

Editör Notu: ?mlâ denetiminden geçirildi.
asi_1903
5.sezon 13 ve 14 bölümler gözükmüyor sitede ama herhangi bir bilgisi olan varm? arakada?lar ?
mezdap
QUOTE(asi_1903 @ Apr 30 2010, 01:19 AM) *

5.sezon 13 ve 14 bölümler gözükmüyor sitede ama herhangi bir bilgisi olan varm? arakada?lar ?

Onlar henüz çevrilmedi. Ben biraz kar???k ba?lad?m. ?imdi 18 yar?s?ndan ço?u tamam ancak vatkim olmad??? için ve yeni bir eve ta??nma durumum söz konusu oldu?u için tamamlayamad?m. Onlara da s?ra gelecek in?allah.
carismation
Sab?rs?zl?kla bekliyoruz, üstad.
mr_hyde
Kolay gelsin, uzun süredir bekliyorduk..
cocovacirvacir
Bu ev olaylar? bitmez mezdap , çevirini 4 gözle bekliyoruz...
mezdap


Star Trek TNG - 5x18 - Cause And Effect çevirisi site yüklendi arkada?lar, iyi seyirler.

R0BlN
Eline sa?l?k flowers.gif Ayn? h?zla devam smile.gif
mezdap
16-17 s?rada in?allah, ancak bu kez zaman konusunda bir söz vermek istemiyorum zira üç gündür 4 saat uykuyla ayaktay?m. flaugh.gif
carismation
Te?ekkürler üstad, eline sa?l?k.
batigol-7
Eline sa?l?k, mezdap.

Çal??malara aynen devam flaugh.gif
kurt_thewolf
Ellerine sa?l?k, dostum. flowers.gif
oblomov
Ellerine sa?l?k, te?ekkürler.
mr_hyde
Te?ekkürler, çok makbule geçti.
mezdap
QUOTE(cocovacirvacir @ May 1 2010, 10:01 PM) *

Bu ev olaylar? bitmez mezdap , çevirini 4 gözle bekliyoruz...

?lk önce o evi bulmak laz?m tabii dostum ara ara can?m?z ç?k?yor.
?imdi s?rada 22 nasipse.
Ornetorenk
Ellerine sa?l?k Mezdap, daha yeni gördüm ba?l??? smile.gif
oblomov
mezdap ta??nma i?leri daha bitmedimi.çevirilerini dört gözle bekliyoruz.?imdiden kolay gelsin
mezdap
Te?ekkürler, bitti say?l?r i?te eve internet çekme meselesi falan kald?. Çevirlere yar?n ak?am son bölümden ba?lay?p geriye do?ru çevirerek ba?lamay? dü?ünüyorum. Yurteri arkada??m?z da 22 den devam ediyor ortada çak???nca da hepsini birden yüklerim gibi bir dü?üncem var.
?yi günler.
efsuslu83
Herkese merhaba,
Çeviri tekrar duraklamaya girdi. Bir sorun yoktur in?allah. Kolay gelsin.
oblomov
mezdap 6 sezonun seninde çevirilerin sayesinde çok daha h?zl? bitece?ine inan?yorum.sak?n çevirilerden vazgeçme ?imdiden ellerine sa?l?k
mezdap
QUOTE(oblomov @ Jul 11 2010, 02:16 PM) *

mezdap 6 sezonun seninde çevirilerin sayesinde çok daha h?zl? bitece?ine inan?yorum.sak?n çevirilerden vazgeçme ?imdiden ellerine sa?l?k

Geçirdi?im rahats?zl?ktan dolay? ?u an itibariyle belirsiz süre için çeviri hayat?na ara vermek durumunday?m. Yoksa çeviri ve TNG benim için vazgeçilmezdir. Umar?m en k?sa süre içinde görü?mek üzere.
altugavci
Türkçe çeviri ile bu denli u?ra?an insanlara sayg?lar?m? sunar?m.

?stedi?imiz sürümleri bilim kurgu'da özellikle Türkçe ?ngilizce anla?mazl???n?zdan dolay? bulam?yoruz. Rakip sitede mevcut.

Bu duruma bir çözümde bulmayacaks?n?z zaten o da belli.

Sn. Adminler,

Sonuç: Çeviri gönül i?i ama bir süre sonra bu mekandan para kazanmak istiyceksiniz banner vs ... Bunu asla yapm?ycaz diyorsan?z sorun yok. Onun d???nda yapacaksan?zda b?rak?n insanlar terim ve ya ölçü birimlerini bildikleri gibi çevirsin. Yoksa benim gibi insanlar? kaybediceksiniz.

?yi Çal??malar.

AA
R0BlN
@altugavci, bir yanl?? anla??lma oldu?u belli. "Türkçe ?ngilizce anla?mazl???" herhangi bir çevirinin yay?nlanmas?na engel de?il. Belli bir sürümü bulam?yorsan?z kimse yüklemedi?i içindir.
asi_1903
@Robin

Bunu konu kapatmaya kilitlemeye vard?rman?n bir anlam? varm?yd? peki ? Buras? evimiz gibiydi star trek Türk grubu olarak bizim. Haluk abi, Bülent abi gibi s?rf sevdikleri için ( bunu i?kembeden atm?yorum çünkü özellikle Bülent abiyi ?ahsen tan?yorum) bu i?i yapan insanlar? bir warp için so?utman?n anlam? yoktu. Bu inad? uzatmay?p konuyu açarak bir ad?m atarsan?z, onlar?nda bu k?rg?nl??a son verip can? gönülden çeviri yapacaklar?na eminim.

Sayg?lar?mla.
carismation
QUOTE(mezdap @ Jul 12 2010, 10:31 AM) *

QUOTE(oblomov @ Jul 11 2010, 02:16 PM) *

mezdap 6 sezonun seninde çevirilerin sayesinde çok daha h?zl? bitece?ine inan?yorum.sak?n çevirilerden vazgeçme ?imdiden ellerine sa?l?k

Geçirdi?im rahats?zl?ktan dolay? ?u an itibariyle belirsiz süre için çeviri hayat?na ara vermek durumunday?m. Yoksa çeviri ve TNG benim için vazgeçilmezdir. Umar?m en k?sa süre içinde görü?mek üzere.

mezdap karde? geçmi? olsun acil ?ifalar dileriz.
R0BlN
QUOTE(asi_1903 @ Jul 14 2010, 08:56 PM) *

@Robin

Bunu konu kapatmaya kilitlemeye vard?rman?n bir anlam? varm?yd? peki ? Buras? evimiz gibiydi star trek Türk grubu olarak bizim. Haluk abi, Bülent abi gibi s?rf sevdikleri için ( bunu i?kembeden atm?yorum çünkü özellikle Bülent abiyi ?ahsen tan?yorum) bu i?i yapan insanlar? bir warp için so?utman?n anlam? yoktu. Bu inad? uzatmay?p konuyu açarak bir ad?m atarsan?z, onlar?nda bu k?rg?nl??a son verip can? gönülden çeviri yapacaklar?na eminim.

Sayg?lar?mla.
Bahsetti?iniz ba?l?k zannetti?iniz gibi "warp" gibi teknik bir tart??madan de?il, iletilerin nezaket s?n?rlar?n? zorlamaya ba?lamas? üzerine insanlar?n birbirlerini daha fazla k?rmalar?na engel olmak dü?üncesiyle kapat?lm??t?r. Ayr?ca tüm Star Trek çeviri iletilerinin içiçe geçmi? olmas? da do?ru de?ildi. Özetle söz konusu ba?l?k ömrünü tamamlam??t?.

Bu ba?l?ktan da görülece?i gibi eski veya yeni çevirmenlerin çeviri duyurusu yapmalar?na veya duyuru yapmadan çeviri yüklemelerine engel bir durum yoktur.
mezdap
QUOTE(carismation @ Jul 14 2010, 11:20 PM) *

[mezdap karde? geçmi? olsun acil ?ifalar dileriz.

Te?ekkür ederim carismation.

Yar?ndan itibaren çevirilere tekrar ba?l?yorum nasipse.
oblomov
geçmi? olsun mezdap iyile?ti?ine ve çeririlere ba?lamana çok sevindim.ellerine sa?l?k
visam-lord2000
öncelikle çeviri gönüllülerine te?ekkürlerimi sunuyorum. inan?n çevremde benden ba?ka star trek seven bir insan görmedim. kendimi bu konuda yanl?z hissediyorum smile.gif. star trek voyager in tüm bölümlerini sayenizde seyrettim. ?uanda star trek next generation u sayenizde seyrediyorum. 6. sezonday?m. ke?ke yeterli derecede ingilizcem olsa da sizlere yard?mc? olabilsem. te?ekkürlerimle beraber sayg?lar?m? sunuyorum.
oblomov
mezdap bizi iyice unuttun.umar?m tekrar hat?rlars?n selamlar
mezdap
Son bir iki haftad?r nas?l yapar?m diye dü?ünüyorum aç?kças?. En k?sa sürede in?allah ufak ufak ba?layaca??m tekrar.
halukaygen
QUOTE(R0BlN @ Jul 15 2010, 08:26 AM) *

QUOTE(asi_1903 @ Jul 14 2010, 08:56 PM) *

@Robin

Bunu konu kapatmaya kilitlemeye vardırmanın bir anlamı varmıydı peki ? Burası evimiz gibiydi star trek Türk grubu olarak bizim. Haluk abi, Bülent abi gibi sırf sevdikleri için ( bunu işkembeden atmıyorum çünkü özellikle Bülent abiyi şahsen tanıyorum) bu işi yapan insanları bir warp için soğutmanın anlamı yoktu. Bu inadı uzatmayıp konuyu açarak bir adım atarsanız, onlarında bu kırgınlığa son verip canı gönülden çeviri yapacaklarına eminim.

Saygılarımla.
Bahsettiğiniz başlık zannettiğiniz gibi "warp" gibi teknik bir tartışmadan değil, iletilerin nezaket sınırlarını zorlamaya başlaması üzerine insanların birbirlerini daha fazla kırmalarına engel olmak düşüncesiyle kapatılmıştır. Ayrıca tüm Star Trek çeviri iletilerinin içiçe geçmiş olması da doğru değildi. Özetle söz konusu başlık ömrünü tamamlamıştı.

Bu başlıktan da görüleceği gibi eski veya yeni çevirmenlerin çeviri duyurusu yapmalarına veya duyuru yapmadan çeviri yüklemelerine engel bir durum yoktur.Sevgili Star Trek severler;

Çeviri yapmamazın sanıldığı gibi buraya olan kırgınlıktan dolayı değil. Öyle olsaydı zaten başka yerdede bu işlere devam ederdik. Bunun tek sebebi işlerimizin yoğun olması ve çeviri için vakit bulamamızdır.

Sevgili ROBİN;

Sende en az benim kadar biliyorsunki konu (çift taraflı) olarak astığım astık kestiğim kestik şekline dönmüştü. Ama bu o konunun kapanmasına sebeb olmamalıydı (bence). Başlık ömrünü doldurmuş diyorsun ki bu başlığı açarken düşündüğüm tek şey fazla başlık kirliliği olmasın, tüm star trek çevrilerinin tek bir başlık altında toplu olarak bulunmasıydı

Ve son olarak;
Çeviri yapmak isteyen ardaşlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya devam edeceğimizi söylemiştik ve halla bu sözümüz geçerliliğini sürdürmektedir.
R0BlN
QUOTE(halukaygen @ Nov 24 2010, 11:52 AM) *
Sende en az benim kadar biliyorsunki konu (çift tarafl?) olarak ast???m ast?k kesti?im kestik ?ekline dönmü?tü. Ama bu o konunun kapanmas?na sebeb olmamal?yd? (bence). Ba?l?k ömrünü doldurmu? diyorsun ki bu ba?l??? açarken dü?ündü?üm tek ?ey fazla ba?l?k kirlili?i olmas?n, tüm star trek çevrilerinin tek bir ba?l?k alt?nda toplu olarak bulunmas?yd?
Çeviri duyuru ba?l?klar?n?n tek bir filme/diziye ait olmas? takibi kolayla?t?r?r. Ayr?ca ba?l?k sahibi çevirmen olup ba?kalar?n?n o ba?l?k alt?nda duyuru açmas? veya çevirmenle do?rudan alakas? olmayan konulardan bahsetmesi bizce do?ru de?ildir (Bkz not).

Farkl? filmler/diziler için farkl? ba?l?klar aç?lmas?ndan dolay? ba?l?k kirlili?i diye bir ?ey olmaz, tam tersine aran?lan bilgiye eri?im kolayla??r.

Geçmi? ba?l?k halen duruyor, dileyen bakabilir: TNG, Enterprise, Voyager duyurular? içiçe girmi?, hangi çevirmenden neyin istenece?i kar??m??. Hatta ba?l?k çeviri istek ba?l???na dönmü?, muhatap yok, kim çeviriyor, kimden ne isteniyor belli de?il.

Tabii ba?tan bu ?ekilde ilerlemesine izin verdi?imiz için hata bize aittir. Ama kurallar? esnettik diye sonradan düzeltme yapma hakk?m?zdan da vaz geçmi? de?ildik. Konunun benim de anlam veremedi?im bir noktaya gelmesi bu düzeltme için vesile olmu?tur.

O zaman da söyledim, yine söylüyorum, biz hiç kimseye çeviri yapamazs?n, yükleyemezsin demedik. Bizim de?erlendirmemize göre bu tarzda çeviriler eksik yap?lm?? say?lacak ve onay almayacakt?r dedik. Bu sitenin tüm ayak i?lerini biz yapt???m?z için müsaade edin de biz yönetelim. Bizler çeviriden anlamayan teknik adminler olmad???m?z gibi hiçbir karar?m?z da anl?k al?nm?? kararlar de?ildir; o çevirilerin onay almamas? için warp'tan daha fena nedenler olmas?na ra?men onlara zaman?nda hiç de?inmemi?tim bile, bunca zaman sonra bu konuyu tekrar gündeme getirdi?iniz için ucundan ima etmek durumunda kal?yorum.

Not:
Bu ba?l?k mezdap arkada??m?z?n açm?? oldu?u çeviri duyuru ba?l??? olup çevirileriyle ilgili olmayan konular?n konu?ulmas?ndan duydu?u hakl? rahats?zl??? daha önce dile getirmi?ti. Kendisinin anlay???na s???narak, baz? konular? has?ralt? etmeye çal???yormu?uz gibi bir izlenim olmamas? için cevab? buraya yazd?m, ama yeterince ki?i okuduktan sonra bu çeviriyle alakas? olmayan iletileri kald?raca??m. Lüften söylemek istediklerinizi art?k bana ÖM yolu ile bildiriniz.
oblomov
umar?m gereksiz tart??malar sona erer ve çevirmen arkada?lar büyük bir özveri ile yapt?klar? çevirilere geri dönerler. mezdap haluk aygen gibi arkada?lar sayesinde cevirilere kavu?uruz.emegi geçen herkese sonsuz selamlar.
sg1pirates
heyecanla yeni tng çevirilerini bekliyoruz
lütfen tng yi öksüz b?rakmay?n
mezdap
Aç?kças? ben de özledim TNG'yi, Data'y? ve Dan??man?. Söz vermemekle birlikte önümüzdeki hafta tekrar ba?layabilece?ime inan?yorum.
yerlirock
QUOTE(mezdap @ Nov 25 2010, 10:40 PM) *

Aç?kças? ben de özledim TNG'yi, Data'y? ve Dan??man?. Söz vermemekle birlikte önümüzdeki hafta tekrar ba?layabilece?ime inan?yorum.


Ne güzel bir haber umar?m tekrardan sen ve di?er çevirmenlerimiz TNG ve startrek in di?er çevrilmemi? serilerini güzel çevirilerinizle bize izlettirirsiniz.

?imdiden kolay gelsin
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.