Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Uchuu Senkan Yamato (1974-2010)
Yedinci Gemi Forum > Altyazı Sahnesi > Anime Çevirileri
Akuma_Blade
forum resmi

http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Battleship_Yamato

2. altyaz? çeviri projem olan Uchuu Senkan Yamato'ya bugün itibariyle ba?l?yorum. Ya?? ?u an 30 ve üzeri olan arkada?lar?m?z muhakkak hat?rlayacaklard?r: Ülkemizde de yay?nlanm?? bu seri, dramatik bilimkurgu serilerinin ilk atas?d?r ve bu yönüyle Anime tarihinde say?s? bir elin parmaklar?n? geçmeyecek ciddi k?r?lma noktalar?ndan birisini olu?turur. Ayn? zamanda yönetmeni Leiji Matsumoto'yu Anime tarihinin en ünlü yönetmenleri aras?nda hakl? bir yere getirmi?tir.

TV serisi çevirilerinde Central Anime'nin remastered DVD ripleri, Movie'lerde ise ayr? altyaz?l? versiyonlara uyumlu ?ekilde yap?lacak. Çeviri projemiz 2010 içinde izleyebilece?imiz yeni Yamato filmini de kaps?yor. ?imdiden iyi seyirler.
reel
Eski tarz çizimleri görüp hat?rlad?kça yenilerden so?uyorum her seferinde. Hat?rlatt???n için ve ?imdiden çevirilerin için te?ekkürler Akuma.
kurt_thewolf
?imdiden kolay gelsin, Akuma. smile.gif
donmezsa
Hay?rl? olsun ?imdiden oleyo2.gif
Harvey Dent
Kolay gelsin, Akuma. flaugh.gif
Roronoa Zoro

Kolay gelsin.
Akuma_Blade
Uchuu Senkan Yamato (1974) : Sezon 1 - Bölüm 1 siteye yüklendi. ?yi seyirler.
kurt_thewolf
Ellerine sa?l?k. flowers.gif
Akuma_Blade
Uchuu Senkan Yamato 1. sezon 2. bölüm haz?r, iyi seyirler.
R0BlN
Elinize sa?l?k flowers.gif
fudy
Ellerine sa?l?k Akuma. flowers.gif
sars
Anime yabanc? gelmedi bana, yay?nland??? dönemde birkaç bölüm izledim sanr?m. ?imdi sayende tüm seriyi izleyebilirim kolay gelsin Akuma.
Roronoa Zoro
Eline sa?l?k Akuma flowers.gif
Akuma_Blade
Bölüm 3 haz?r. ?yi seyirler.
kurt_thewolf
Te?ekkürler, Akuma. flowers.gif
AnamurX
Opening parças? fena gaza getiriyor.
Ellerine sa?l?k. Çevirilerin devam?n? bekliyoruz.
Akuma_Blade
UCHUU SENKAN YAMATO - 1. SEZON : BÖLÜM 04

Çöken HDD'im sebebiyle ara vermek zorunda kald???m çeviriye devam ediyorum. ?yi seyirler.
Akuma_Blade
UCHUU SENKAN YAMATO - 1. SEZON : BÖLÜM 05

?yi seyirler!
Akuma_Blade
Elde olmayan sorunlar sonras? verilen zorunlu aran?n ard?ndan herkese tekrar merhaba...

Nisan 2013'de TVde yay?n? ba?layacak Uchuu Senkan Yamato 2199'un Blu Ray öngösterimlerini çevirmeye ba?lad?m. F?rsat buldukça da devam?n? yollamaya çal??aca??m.

UCHUU SENKAN YAMATO 2199 - BÖLÜM 01 & 02

?yi seyirler!
Akuma_Blade
UCHUU SENKAN YAMATO 2199 - BÖLÜM 03

?yi seyirler!


Akuma_Blade
UCHUU SENKAN YAMATO 2199 - BÖLÜM 04

?yi seyirler!

Akuma_Blade
UCHUU SENKAN YAMATO 2199 - BÖLÜM 05

?yi seyirler!

Bar?? K
Ellerine sa?l?k. flowers.gif
Akuma_Blade
UCHUU SENKAN YAMATO 2199 - BÖLÜM 06

?yi seyirler!

Akuma_Blade
UCHUU SENKAN YAMATO 2199 - BÖLÜM 07 & 08 & 09

?yi seyirler!

kurt_thewolf
Ellerine sa?l?k, sevgili Akuma_Blade flowers.gif
Akuma_Blade
UCHUU SENKAN YAMATO 2199 - BÖLÜM 10

?yi seyirler!

Akuma_Blade
UCHUU SENKAN YAMATO 2199 - BÖLÜM 11 & 12

?yi seyirler!
kurt_thewolf
Ellerine sa?l?k, Akuma. flowers.gif
Akuma_Blade
UCHUU SENKAN YAMATO 2199 - BÖLÜM 13 & 14

?yi seyirler!

Not: Sonraki bölümler 28 May?s 2013'den itibaren yay?nlanacakt?r.

Akuma_Blade
UCHUU SENKAN YAMATO 2199 - BÖLÜM 15 & 16

?yi seyirler!
mezdap
Eline sa?l?k. smile.gif
Akuma_Blade
UCHUU SENKAN YAMATO 2199 - BÖLÜM 17

?yi seyirler!

Akuma_Blade
UCHUU SENKAN YAMATO 2199 - BÖLÜM 18

?yi seyirler!

Bar?? K
Ellerine sa?l?k.
Akuma_Blade
UCHUU SENKAN YAMATO 2199 - BÖLÜM 19

?yi seyirler!

Akuma_Blade
UCHUU SENKAN YAMATO 2199 - BÖLÜM 20

?yi seyirler!
Akuma_BladeUCHUU SENKAN YAMATO 2199 - BÖLÜM 21

?yi seyirler!
Akuma_Blade
UCHUU SENKAN YAMATO 2199 - BÖLÜM 22

?yi seyirler!
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.