forum resmi

Orjinal Son
Alternatif Son
Alternatif son Yönetmenin Geni?letilmi? Kurgusu DvD'lerinin sonunda mevcut.

forum resmi

Orjinal Son
Alternatif Son
En sevdi?im sonlardan biri, Ash'in kendi zaman?na döndü?ü son daha sonra Evil Dead 3'ün gerçek sonu kabul edilerek "Hail to the King" oyunu ile devam etti.

forum resmi

Orjinal Son
Alternatif Son
Büyük ço?unlu?un alternatif son diye yazm??s?n ama benim izledi?im son bu dedi?ini duyar gibiyim. Sinemalarda gösterilen son ile Sansürsüz DvD versiyonundaki son farkl?, e?erki Mayers'i karde?inin öldürdü?ünü gördüyseniz Alternatif Sonu izledi?inize emin olabilirsiniz.