Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Dark Tranquillity Geliyor!
Yedinci Gemi Forum > De Facto > Kültür ve Sanat Etkinlikleri
BuRnOut
Forum resmi


DARK TRANQUILLITY TÜRK?YE TURNESI - ARALIK 3-4-5-6- 2009


Son olarak geçtigimiz y?l UNIROCK FESTIVAL`da yakla??k 7.000 civar?nda hayran?na unutulmaz bir konser veren DARK TRANQUILLITY, 2009 Aral?k ay? ba??nda 4 farkl? ilimizi kapsayan bir Türkiye turnesine ç?kmaya haz?rlan?yor.

Özellikle Türkiye`de ilk kez Istanbul d???ndaki ?ehirlerdeki hayranlar?yla bulu?acaklar? için tüm grup olarak son derece büyük bir heyecan duyduklar?n? söyleyen grubun vokalisti Mikael Stanne, methini çok duyduklari Kapadokya`y? da mutlaka ziyaret etmek istediklerini belirtti.

Aral?k ay? ba??nda gerçekle?ecek turnede her biri kült olmu? `Lethe`, `Therein`, `Hedon`, `The Gallery` ve daha birçok hit ?ark?s?n? seslendirecek olan DARK TRANQUILLITY, 2010 y?l? ba??nda ç?kacak olan yeni albümlerinden baz? ?ark?lar? da ilk kez bu turnede hayranlar?n?n be?enisine sunacak.

www.unirock.org

Dark Tranquillity - ?zmir
3 Aral?k Per?embe
Ooze Venue - Izmir

ÖN GRUP AFFLICTION

Dark Tranquillity - Eski?ehir
4 Aral?k Cuma
222 Park - Eski?ehir

ÖN GRUP EPISODE 13

ÖN GRUP AFFLICTION

Dark Tranquillity - Ankara
05 Aral?k Cumartesi
Ankara Sakl?kent - Ankara

ÖN GRUP AFFLICTION

Dark Tranquillity - ?stanbul
6 Aral?k Çar?amba
Maçka Küçükçiftlik Park - Istanbul

ÖN GRUP AFFLICTION

ÖN GRUP OBSYNACY


Lethe
QUOTE
DARK TRANQUILLITY Türkiye turnesinin ?stanbul aya?? grubun program?ndaki son düzenlemelerden dolay? ilk aç?klanan tarih olan 2 Aral?k 2009 çar?amba gününe al?nm??t?r. Sat?n al?nan tüm biletler bu tarih için de geçerlidir. Unirock ekibi olarak ikinci de?i?iklikten dolay? özür dileriz, konserde görü?mek üzere .
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.