Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: ?çlerinde En ?yisi Hangisi
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Sinema Genel
Sayfalar: 1, 2
Harvey Dent
Sevgili Funkster'in açm?? oldu?u Haftan?n Afi?i ba?l???n?n farkl? bir versiyonunu sunuyorum. Bu ba?l?kta ise her ?eyi k?yaslayabiliriz ?u üçlemenin en iyi bölümü, bu filmdeki en iyi oyuncu, falan yönetmenin en filmi, filan türdeki en iyi film veya dizi örnekler ço?alt?labilir tamamen sizin merak?n?za kalm??. Oy verme yöntemi yine ayn? ama bilmeyenler için tekrarlamakta fayda var. Oy vermek isteyenler adaylar aras?nda en be?endi?ine 5, sonrakine 4, 3,2,1 puan olmak üzere kendi iletileri içinde oyunu kullan?r.
Not: Aday say?s? kaçsa en yüksek puan o oluyor. Örne?in 4 aday varsa 4,3,2,1 gibi.
Bir hafta sonra bugün (tabi bu tarih esneyebilir), art?k kaç ki?i oy kulland?ysa toplanan puanlarla ilk be? belirlenir. Hadi k?yaslayal?m.1. ETAP
En iyi Terminatör Filmi Hangisi


Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi


QUOTE
Roronoa Zoro
QUOTE(R0BlN @ Oct 7 2009, 03:25 PM) *


5 veya 1 puan? hankisine verece?iz....tongue.gif
Harvey Dent
Hat?rlat???n için sa? ol Roronoa Zoro. flaugh.gif Belirtmeyi unutmu?um aday say?s? kaçsa en yüksek puan o oluyor. Örne?in 4 aday varsa 4,3,2,1 gibi. Daha fazla yada daha az aday olabilir çünki, k?yaslad???m?z ?eye göre de?i?ir. oleyo.gif
baritonverdi
01.The Terminator (1984) - 1

02.Terminator 2: Judgment Day (1991) - 4

03.Terminator 3: Rise of the Machines (2003) - 2

04.Terminator Salvation (2009) - 3
Harvey Dent
1. ETAP F?NAL
En iyi Terminatör Filmi
Kazanan

good.gif

Forum resmi


01.Terminator 2: Judgment Day (1991) - 32oy

02.Terminator Salvation (2009) - 24 oy

03.The Terminator (1984) - 22 oy

04.Terminator 3: Rise of the Machines (2003) - 12 oy
Harvey Dent
2. ETAP

En iyi Alien Filmi Hangisi

Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi


QUOTE
R0BlN
QUOTE

freelast
Tarih sıralaması yaptım.smile.gif


QUOTE
dello
QUOTEgood.gif
kurt_thewolf
QUOTE

Harvey, bu olay? çok sevdim ya. Art?k her haftay? dört gözle bekliyorum. flaugh.gif
Harvey Dent
laugh.gif
QUOTE(kurt_thewolf @ Oct 14 2009, 06:07 PM) *

Harvey, bu olay? çok sevdim ya. Art?k her haftay? dört gözle bekliyorum. flaugh.gif


Kurt'cum oleyo.gif yeni fikirler bekliyorum senden önümüzdeki hafta seni sahneye alal?m istersen flaugh.gif
Bu arada hep merak etmi?imdir Alien ve Aliens filmleri aras?nda hangisinin daha iyi oldu?u konusunda insanlar ne dü?ünüyor diye, böylelikle ö?renmi? olaca??m.
kurt_thewolf
Sahneyi özledim esasen, ama hayat ?artlar? be karde?im. Yine de senin için bir ?eyler dü?ünmeye ba?lad?m. Hayat 7G'siz olmuyor. fool.gif
R0BlN
QUOTE(Harvey Dent @ Oct 14 2009, 06:42 PM) *

Bu arada hep merak etmi?imdir Alien ve Aliens filmleri aras?nda hangisinin daha iyi oldu?u konusunda insanlar ne dü?ünüyor diye, böylelikle ö?renmi? olaca??m.
?lk göz a?r?s? oldu?u için Alien. Yoksa Aliens da çok be?endi?im bir film. Ek olarak, daha geni? bütçeyle çekildi?i için görselli?i çok daha zengin, daha iyi kotar?lm??, buna kar??n korkudan ziyade aksiyon tarz? bir film Aliens. Bu bir kusur mu? Elbette de?il. Ama ilkler farkl? oluyor i?te smile.gif (?stisnalar da olabilir: Az yukar? bak?n?z tongue.gif Terminator 2).
baritonverdi
QUOTE

Roronoa Zoro
QUOTE

RoXoN
QUOTE

Funkster
QUOTE

Ben de s?radan gittim. smile.gif Alien ilk göz a?r?s? olmas?ndan ba?ka, kendinden sonra gelen pekçok filme öncülük etmi? bir ba?yap?t bana göre. Aliens da gayet iyiydi. Fincher'?n Alien³'ü ise yaratt??? atmosferin gücüne ra?men hikâyesinin zay?fl???yla ilk iki filmin gölgesinde kald? hep. Alien: Resurrection zaten en zay?f halka bana göre. Hiç çekilmese bile olurdu.
Bob le Flambeur
Bana göre de ilk iki film seyir keyfi olarak denktir. Ama Ridley Scott "yoktan var eden" James Cameron "hazıra konan" konumunda olduğu için 4 puanım Scott'ın Alien'ına...
QUOTE
hawkins
QUOTE

?lk iki filmle üç ve dördüncü filmler bana çok farkl? gelmi?ti.?lk üç filmde çekingen her an kötü ?ey olaca??ndan edi?elenen bir Ripley varken dördüncü filmdeki Ripley bunlar?n çok z?tt?yd?.Y?llar geçtikte efektler çok çok geli?sede beni en çok heyecanland?ran ilk iki film olmu?tu.
Düzeltme: Oyunun kurallar?n? okumadan oylama yapt???m için "The Terminator" filmlerinde oylar?m tam tersi olmu?.
Harvey Dent
2. ETAP F?NAL
En iyi Alien Filmi
Kazanan

good.gif

Forum resmi

01.Alien (1979) - 39oy

02.Aliens (1986) - 35oy

03.Alien³ (1992) - 20oy

04.Alien: Resurrection (1997) - 16oy
Harvey Dent
3. ETAP

En iyi Korku Karakteri Hangisi


Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi

QUOTE
freelast
QUOTE


kurt_thewolf
QUOTE

RoXoN
QUOTE

Roronoa Zoro
QUOTE

ucuzfilm
QUOTE
01.Freddy Krueger - 1
02.Leatherface - 5
03.Michael Myers - 4
04.Jason Voorhees - 2
05.Chucky - 3
Bob le Flambeur
QUOTE
hawkins
QUOTE
01.Freddy Krueger - 5
02.Leatherface - 4
03.Michael Myers - 2
04.Jason Voorhees - 1
05.Chucky - 3

R0BlN
QUOTE
01.Freddy Krueger - 5
02.Leatherface - 2
03.Michael Myers - 4
04.Jason Voorhees - 1
05.Chucky - 3

Harvey Dent
3. ETAP F?NAL
En iyi Korku Karakteri
Kazanan

good.gif

Forum resmi


01.Fred Krueger - 37 oy

02.Chucky - 33 oy
03.Michael Myers - 25 oy
04.Leatherface - 23 oy
05.Jason Voorhees - 17 oy
Hitokiri
Yeni kategoriyi alsak flaugh.gif
Harvey Dent
4. ETAP

En ?yi Felaket Filmi

Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi

QUOTE


Not: Çekildi?i y?la göre teknoloji ve efeklerle ilgili,k?yaslamak için aralar?nda büyük fark olmamas? aç?s?ndan ayn? dönemde çekilmi? filmleri seçtim.
kurt_thewolf
QUOTE

Az daha beklesen ölürdün yani Harvey. Neyse, bir sonraki kategori benden olsun bari. oleyo.gif
Bob le Flambeur
Felaket filmlerinden hiç haz etmeyen biri olarak, bence beşini toplasak bile bir film etmezler boxing.gif .
Ama zamanında Deep Impact'i arkadaş zoruyla sinemada izlediğim için ona ayrıca gıcığım doh.gif .
QUOTE
freelast
QUOTEVolcano, Deep Impact ve Dante's Peak, bu üçü de 1 asl?nda ama neyse. smile.gif
Harvey Dent
QUOTE(kurt_thewolf @ Nov 23 2009, 02:50 PM) *

Az daha beklesen ölürdün yani Harvey. Neyse, bir sonraki kategori benden olsun bari. oleyo.gif


Kurt bekledim bekledim ama art?k bakt?m kitleler ayaklan?yor, tela?a kap?ld?m. oleyo.gif Seçti?im konudan anla??l?yordur herhalde, ani bir kararla apar topar haz?rlad???m. Bu seferlik böyle olsun kötünün iyisini seçelim ama bir dahakine sahne s?ras? sende. Bu kadar bo? b?rakmayal?m sevgili kurt. rolleyes.gif
Roronoa Zoro
QUOTE


Armageddon (Liv Tyler flaugh.gif ) hat?r?na buna ayr?cal?k geçtim....
kurt_thewolf
QUOTE(Harvey Dent @ Nov 23 2009, 03:20 PM) *

QUOTE(kurt_thewolf @ Nov 23 2009, 02:50 PM) *

Az daha beklesen ölürdün yani Harvey. Neyse, bir sonraki kategori benden olsun bari. oleyo.gif


Kurt bekledim bekledim ama art?k bakt?m kitleler ayaklan?yor, tela?a kap?ld?m. oleyo.gif Seçti?im konudan anla??l?yordur herhalde, ani bir kararla apar topar haz?rlad???m. Bu seferlik böyle olsun kötünün iyisini seçelim ama bir dahakine sahne s?ras? sende. Bu kadar bo? b?rakmayal?m sevgili kurt. rolleyes.gif

Apar topar yapacaksan hiç yapma karde?im. oleyo.gif Kötünün iyisiymi?... Mesaj m? veriyorsun Harvey?
''Bak, ben ba?latt?m ama devam eden yok. Felaket yakla??yor.''

Ben ?imdiden felaketten falan uzak bir konu bak?nay?m en iyisi. tongue.gif
RoXoN
Sadece Armageddon'u izledim aralar?ndan. doh.gif Bu sefer oyla(ya)m?yorum. smile.gif
hawkins
QUOTE(Bob le Flambeur @ Nov 23 2009, 03:00 PM) *

Felaket filmlerinden hiç haz etmeyen biri olarak, bence be?ini toplasak bile bir film etmezler

@Bob le Flambeur'a Kat?l?yorum.
01.Twister (1996) - 4
02.Volcano (1997) - 5
03.Deep Impact (1998) - 3
04.Dante's Peak (1997) - 1
05.Armageddon (1998) - 2
QUOTE
Sadece Armageddon'u izledim aralar?ndan

@RoXoN bir ?ey kaybetmedi?inden emin olabilirsin.
R0BlN
QUOTE


?u anda dalga geçiyor olabilirsiniz, ama zaman?nda efektleriyle ço?u insan? etkilemi?ti bu filmler. Konu teknik imkanlar olunca flmleri dönemine göre de?erlendirmek gerekiyor.
hasta
Hepsini izlemi?tim bu filmlerin. Volcano ve Dante's Peak'i tam hat?rlayam?yorum, çok oldu izleyeli, pek hat?rlamad???m için puan vermek istemedim. Di?er üçü 13-14 ya?lar?ndayken sinemada izledi?im ve o zamanlar keyifli gelen filmlerdi. Geçen gün yanl??l?kla sinemada izleme hatas?nda bulundu?um 2012 filminden kat kat iyi filmlerdi. Bu tür filmlerin daha çok 12-16 ya? aras? izleyici kitlesinin hayal dünyas?n? hedefleyen filmler oldu?unu dü?ünüyorum. Belki Twister oyuncu kadrosu sebebiyle bunlardan biraz daha öne ç?kabilir benim için.
hawkins
QUOTE(R0BlN @ Dec 2 2009, 09:56 PM) *

QUOTE


?u anda dalga geçiyor olabilirsiniz, ama zaman?nda efektleriyle ço?u insan? etkilemi?ti bu filmler. Konu teknik imkanlar olunca flmleri dönemine göre de?erlendirmek gerekiyor.

Bu ileti benim içinse kesinlikle dalga geçmek gibi bir niyetim yoktu.Öyle ala??ld?ysam özür diliiyorum.
QUOTE
Konu teknik imkanlar olunca flmleri dönemine göre de?erlendirmek gerekiyor.

?tiraf etmek gerekirse bu ?ekilde hiç dü?ünmemi?tim.
Ba?l??? merakla takip edenlerdenim.Haz?rlayanlar?n ellerine sa?l?k.
R0BlN
Yok can?m, elbette dalga geçebilirsiniz flaugh.gif Hiçbirini ben çekmedim nas?lsa oleyo.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.