Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Rock Tatili Foça
Yedinci Gemi Forum > De Facto > Kültür ve Sanat Etkinlikleri
hasta
Zeytinli'de düzenlenen Zeytinli Rock Fest'i bu sene Bal?kesir'den ?zmir'e ta??m??lar. ?sabetli bir karar olmu?. 13-16 A?ustos'ta ?zmir Foça'daki ?ngiliz Burnu'nda gerçekle?ecek festivalin ?u ana kadar aç?klanan kat?l?mc?lar?ndan önce ç?kan isimler ?öyle:

QUOTE
Babazula
Çileke?
Duman
Epica
Erdem Yener
Lordi
Kurban
Mo?ollar
Mor Ve Ötesi
Ogün Sanlisoy
Pentagram
Teoman
Yüksek Sadakat


Ayr?nt?l? bilgi için:

Resmi Site (Hâlâ Zeytinli'ye ait eski adresi kullan?yorlar)
Biletix

Geçen sene son 5 senede oldu?u gibi yemin etmi?tim bir daha çad?rda herhangi bir festivale kat?lmayaca??m diye. Bu sene o yemini yine bozabilirim flaugh.gif Henüz karar vermedim, daha bir ay var ama içimdeki çocuk yine k?pra?maya ba?lad? oleyo.gif
Clint Eastwood
Bizim burada Foça'l? tim onu bilir onu söylerim. Çocuklar bu ilan? görmesin, falanca tepeleri falan gezmekten b?km??lar flaugh.gif E?lencede mi oluyormu? o ilçede diye a?larlar sonra flaugh.gif
Bruna Da Salegre
QUOTE(hasta @ Jul 13 2009, 12:48 AM) *

Zeytinli'de düzenlenen Zeytinli Rock Fest'i bu sene Balıkesir'den İzmir'e taşımışlar. İsabetli bir karar olmuş. 13-16 Ağustos'ta İzmir Foça'daki İngiliz Burnu'nda gerçekleşecek festivalin şu ana kadar açıklanan katılımcılarından önce çıkan isimler şöyle:

QUOTE
Babazula
Çilekeş
Duman
Epica
Erdem Yener
Lordi
Kurban
Moğollar
Mor Ve Ötesi
Ogün Sanlisoy
Pentagram
Teoman
Yüksek Sadakat


Ayrıntılı bilgi için:

Resmi Site (Hâlâ Zeytinli'ye ait eski adresi kullanıyorlar)
Biletix

Geçen sene son 5 senede olduğu gibi yemin etmiştim bir daha çadırda herhangi bir festivale katılmayacağım diye. Bu sene o yemini yine bozabilirim flaugh.gif Henüz karar vermedim, daha bir ay var ama içimdeki çocuk yine kıpraşmaya başladı oleyo.gif


Zeytinli'de düzenlenen Zeytinli Rock Fest'i bu sene Balıkesir'den İzmir'e taşımışlar. İsabetli bir karar olmuş. oleyo.gif
Galiba haklısın flaugh.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.