Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Nefret Etti?iniz Reklamlar
Yedinci Gemi Forum > De Facto > Havadan Sudan
K?v?lc?mArduc
Seda Sayan'lı Pepsi reklamı kadar nefret ettiğim bir reklam yok. Özellikle 10 bin TL muhabbeti var ya, sanki burası Amerika, madem saçmalayacaksın mantıklı bir şey saçmala. Özellikle en sonunda Seda Sayan "Pepsi Yaşatır Seni" diye anlamsız bir şey söyleyip koca koca gözleri ile kameraya bakıyor ya, bir de o çocuğun Pepsi içerkenki muhabbet yok mu, arkadan ıhhh hıııııııh diye efekt yapması yok mu, o an televizyonu pencereden aşağı atıp Kablo TV hattını söktükten sonra evi ateşe verip alevlerin ortasında gözlerimi oymak istiyorum.

Bundan sonra ne Pepsi içerim ne de evime sokarım.
Harvey Dent
Malum markanın browni relamlarına fitil oluyorum. Reklam kızlarının browniyi ağzıyla değilde burnuyla yemeye çalışırken azına yüzüne bulaştırması midemi bulandırıyor. evil.gif
Forum resmi Forum resmi
RoXoN
Geçenlerde kanal?n birinde bir program izliyorum. Reklamlar ç?kt?. Bir sucuk reklam?, bir past?rma reklam?, bir sucuk, bir past?rma, sucuk, past?rma, .... Onar kez dönmü?tür reklamlar. evil.gif evil.gif
hasta
Ben de "reklam?n iyisi kötüsü yoktur" yalan?ndan nefret ederim flaugh.gif Beceriksiz reklamc?lar?n uydurduklar? bir ?ey olsa gerek bu. En ba?ar?s?z reklamlar konusunda Fanta'yla kimse yar??amaz herhalde.
ayhanozbekk
Bir ara P?nar süt reklam?nda çok önemli bir detay yakalam??lard?. Sütü paket hale getirirken neler yapt?klar?n? anlatt?ktan sonra "Bütün bunlara ra?men dünyan?n en kaliteli ikinci sütüyüz. Birincisi anne sütü" demi?lerdi.

Sonra herkes atlad?.
- Bebeklerden ilhan ald?k.
- Annelerden ilham ald?k.
- Sevigi kadar.....bilmem ne.

Aman allah?m resmen ööööö' geldi.

Benim en nefret etti?im reklam;

Hangi bankan?n aldu?unu hat?rlam?yorum. San?r?m Akbank reklem?yd?.

-Amerikal? geliyor : Cep telefonunu biz icat ettik diyor.
-Japon geliyor: Telefonu biz küçülttük diyor
-Türk geliyor: Onunla bankadan kredi çekmeyi biz dü?ündük diyor.

Bu reklemdan nefret ediyorum. Belki bana kat?lmazs?n?z ve de belki ben fazla paranoyakl?k yap?yorum. Ama : Bureklemda halk?ma net bir hakaret ve a?a??lama var diye dü?ünüyorum. Yani bana deniliyorki

"sen hiç bir ?ey icat edemezsin , geli?tiremezsin , insanl??ada bir ?ey sunamazs?n. Sadece tüketirsin. Bor para al?p yan gelip yatars?n. Sende hiç bir ?ey olmaz . Bo?una u?re?ma"
R0BlN
Sinema salonunda film ba?lamadan önce bazen yar?m saate kadar ç?kan reklamlar?n topundan neffffret ediyorum evil.gif

Hadi TV reklamlar?n? anl?yorum, sonuçta TV'lerin tek geliri reklam. Ama sinemaya paray? bast?r?p gelmi?im. O avaz avaz ba??ran, i?renç görüntü kalitesi(zli?)inde, çarp?k çurpuk aspect ratio'lu reklamlar? bana izletip eziyet etmeye ne hakk?n var evil.gif

TV'lerde reklam ku?a??na girildi?inde sesin kulaklar? sa??r edecek kadar yükselmesinden de ayr?ca nefret ediyorum evil.gif
cb_spike
Avea Teknopark!!!
hasta
QUOTE(ayhanozbekk @ Jun 4 2009, 08:03 AM) *

Benim en nefret etti?im reklam;

Hangi bankan?n aldu?unu hat?rlam?yorum. San?r?m Akbank reklem?yd?.

-Amerikal? geliyor : Cep telefonunu biz icat ettik diyor.
-Japon geliyor: Telefonu biz küçülttük diyor
-Türk geliyor: Onunla bankadan kredi çekmeyi biz dü?ündük diyor.

Bu reklemdan nefret ediyorum. Belki bana kat?lmazs?n?z ve de belki ben fazla paranoyakl?k yap?yorum. Ama : Bureklemda halk?ma net bir hakaret ve a?a??lama var diye dü?ünüyorum. Yani bana deniliyorki

"sen hiç bir ?ey icat edemezsin , geli?tiremezsin , insanl??ada bir ?ey sunamazs?n. Sadece tüketirsin. Bor para al?p yan gelip yatars?n. Sende hiç bir ?ey olmaz . Bo?una u?re?ma"

Bu konuda size sonuna kadar kat?l?yorum. Sadece bu reklamda de?il, birçok reklamda ulusal duygular?m?z? a?a??layan birçok ö?eye rastl?yoruz. Benim de en çok sinirlendi?im tabirlerden biri "üstün Alman teknolojisi". Böyle bir tabir bir reklamda niye kullan?l?r ki? Bu reklamlar?n hedef kitlesi kendi ülkesiyle kompleksi olan ki?iler mi? Son dönemden örne?i, Demir Bükey isimli insanlara gündüz far açt?ran acayip insan?n oynad??? LPG sistemi reklam?. Reklam?n sonunda gevrek sesiyle "?talyan i?i" diye bir ekleme yap?yor, çok gerekliymi? gibi! LPG lan bu, ?talyan'? Türk'ü olur mu bunun? flaugh.gif Ferrari bile ?talyan oldu?unu bu kadar vurgulama hakk?n? görmüyordur kendinde.
Shoother
Konuyu biraz saptırmış gibi olacağım ama size kesinlikle katılmıyorum. Reklam çok kötü o kısmı geçtim zaten de bize denilen "sen hiç bir şey icat edemezsin , geliştiremezsin , insanlığada bir şey sunamazsın. Sadece tüketirsin. Bor para alıp yan gelip yatarsın. Sende hiç bir şey olmaz . Boşuna uğreşma" ifadesini bir hakaret olarak değil gerçekten çok güzel gözlem olarak yorumladım. Farklı Türkiye'lerde mi yaşıyoruz biz? Benim yaşadığım Türkiye'de bir şey keşfeden bir şey bulan birileri yok çünkü.

QUOTE(ayhanozbekk @ Jun 4 2009, 05:03 AM) *

Bir ara Pınar süt reklamında çok önemli bir detay yakalamışlardı. Sütü paket hale getirirken neler yaptıklarını anlattıktan sonra "Bütün bunlara rağmen dünyanın en kaliteli ikinci sütüyüz. Birincisi anne sütü" demişlerdi.

Sonra herkes atladı.
- Bebeklerden ilhan aldık.
- Annelerden ilham aldık.
- Sevigi kadar.....bilmem ne.

Aman allahım resmen ööööö' geldi.

Benim en nefret ettiğim reklam;

Hangi bankanın alduğunu hatırlamıyorum. Sanırım Akbank reklemıydı.

-Amerikalı geliyor : Cep telefonunu biz icat ettik diyor.
-Japon geliyor: Telefonu biz küçülttük diyor
-Türk geliyor: Onunla bankadan kredi çekmeyi biz düşündük diyor.

Bu reklemdan nefret ediyorum. Belki bana katılmazsınız ve de belki ben fazla paranoyaklık yapıyorum. Ama : Bureklemda halkıma net bir hakaret ve aşağılama var diye düşünüyorum. Yani bana deniliyorki

"sen hiç bir şey icat edemezsin , geliştiremezsin , insanlığada bir şey sunamazsın. Sadece tüketirsin. Bor para alıp yan gelip yatarsın. Sende hiç bir şey olmaz . Boşuna uğreşma"
kadihan
QUOTE(Shoother @ Jun 7 2009, 03:55 AM) *

Konuyu biraz sapt?rm?? gibi olaca??m ama size kesinlikle kat?lm?yorum. Reklam çok kötü o k?sm? geçtim zaten de bize denilen "sen hiç bir ?ey icat edemezsin , geli?tiremezsin , insanl??ada bir ?ey sunamazs?n. Sadece tüketirsin. Bor para al?p yan gelip yatars?n. Sende hiç bir ?ey olmaz . Bo?una u?re?ma" ifadesini bir hakaret olarak de?il gerçekten çok güzel gözlem olarak yorumlad?m. Farkl? Türkiye'lerde mi ya??yoruz biz? Benim ya?ad???m Türkiye'de bir ?ey ke?feden bir ?ey bulan birileri yok çünkü."Türkiye'de bir ?ey ke?feden bir ?ey bulan birileri yok çünkü." Bu sözünüz nekadar dogruda olsa bunun hep böyle olmasimi gerekiyor, zaten bu bu böyledir deyip kösemize cekilip oturmakmi lazim?

Ben yurtdisinda yasayan bir vatandas olarak bizim seyrettigimiz reklamlari (Türk kanallarinda) seyretseniz herhalde tv seyretmeyi birakirdiniz. (sonunda benim yaptigim gibi)
Shoother
Maalesef yurtd???ndaki Türk kanallar?nda yay?nlanan reklamlar? görme eziyetine katland?m. Söyledi?inizi çok iyi anl?yorum smile.gif.

Uzun bir süre önce ben de "televizyon izleme" olay?n? b?rakt?m. Spesifik ?eyleri izlemek için televizyonu halen kullan?yor olsam da (bu aralar hasta'n?n gaz?yla NBA playoff finallerini izliyorum mesela) kimi zaman bu garipliklere rastl?yorum.

Dedi?inizde de çok hakl?s?n?z, maalesef "toplum olarak" bir ?eyler üretmeye ya da olaylara bu ?ekilde yakla?maya çok yatk?n de?iliz. Bir?eyler bulanlar edenler elbette var (aselsan, kimi doktorlar/mühendisler filan üretmeye endeksli çal??sa da münferit olaylar smile.gif. Umar?m bir gün toplum olarak üretmeye dönük çal??maya ba?lar?z. ?imdilik "madenci, köylü, Allah Allah, wololoo" tad?nda nereye t?klan?rsa o görevi yapan insanlar modunday?z.

Ancak beyin göçü devam etti?i sürece pek de kolay olabilece?ini sanm?yorum bunun. Yapt???m ?eyden dolay?, bu sitedeki birçok arkada? gibi potansiyel beyin göçlerinden birisiyim. E?er olur da gidemezsem, bu istemedi?imden de?il, ya çok zor geldi?inden ya da yapamad???mdan olur. Türkiye'de daha fazla para kazanacak oldu?umu bilsem de, maalesef ya?am ?artlar?, toplum bask?s? vb. sebepler yurtd???n? çok daha ya?an?r bir yer haline getiriyor. Maalesef buralar?n ya?an?r yeri kalmad?. Umar?m zamanla de?i?ir.

Sevgiler
Lancelot
QUOTE(hasta @ Jun 4 2009, 07:42 PM) *


Bu konuda size sonuna kadar kat?l?yorum. Sadece bu reklamda de?il, birçok reklamda ulusal duygular?m?z? a?a??layan birçok ö?eye rastl?yoruz. Benim de en çok sinirlendi?im tabirlerden biri "üstün Alman teknolojisi". Böyle bir tabir bir reklamda niye kullan?l?r ki? Bu reklamlar?n hedef kitlesi kendi ülkesiyle kompleksi olan ki?iler mi? Son dönemden örne?i, Demir Bükey isimli insanlara gündüz far açt?ran acayip insan?n oynad??? LPG sistemi reklam?. Reklam?n sonunda gevrek sesiyle "?talyan i?i" diye bir ekleme yap?yor, çok gerekliymi? gibi! LPG lan bu, ?talyan'? Türk'ü olur mu bunun? flaugh.gif Ferrari bile ?talyan oldu?unu bu kadar vurgulama hakk?n? görmüyordur kendinde.


Sevgili hasta olur.. Lpg dönü?üm sistemlerini ilk italyanlar icat ettikleri için dünyada bu konuya en vak?f adamlar olmalar? normal. Ancak daha vahim bir konu var bu mevzuda anlatmadan geçemeyece?im.

Sene 1974 izmir sevgili day?m ilk otomobilini al?r. 1974 Model bir Murat 124.. E?i bir italyan bankas? olan Banko Di Roma n?n izmir ?ubesinde çal??maktad?r ( ?imdi bu banka yok burada) Yengemin i? arkada?lar?ndan biri olan Stefano adl? bir zat day?ma der ki.

Abi gel senin arabaya tüp takal?m.. Day?m dumur olur ne tüpü der. Stefano bildi?in mutak tüpü der. Sene 1974.. Nas?l olur len o i? derken bizimki anlatmaya ba?lar. Stefano izmirde onlarca arabaya bu mutfak tüplerinden takt???n? ve arabalar?n yollarda doland??? söyler. Day?m da deli misin der Stefano yu kovalarcas?na gönderir. Neticede 74 Model 124 k?ymetlidir o zamanlar. ?imdi benim eseas k?lland???m mevzu Stefanelli denen me?hur italyan lpg dönü?üm kitleri üreten firman?n bu Stefano ile ilgisi olup olmad???d?r smile.gifBu arada benim de nefret etti?im reklam Var m? Nazoooo gibisiii........ serisi reklamlard?r. Arz ederim
Bruna Da Salegre
Büyükler taraf?ndan seslendirilen bebeklerin oynad??? tüm reklam filmlerinden nefret ediyorum whip.gif Çoluktan çocuktan so?utuyorlar insan? oleyo2.gif
kadihan
QUOTE(Shoother @ Jun 8 2009, 07:43 PM) *

Maalesef yurtd???ndaki Türk kanallar?nda yay?nlanan reklamlar? görme eziyetine katland?m. Söyledi?inizi çok iyi anl?yorum smile.gif.

Uzun bir süre önce ben de "televizyon izleme" olay?n? b?rakt?m. Spesifik ?eyleri izlemek için televizyonu halen kullan?yor olsam da (bu aralar hasta'n?n gaz?yla NBA playoff finallerini izliyorum mesela) kimi zaman bu garipliklere rastl?yorum.

Dedi?inizde de çok hakl?s?n?z, maalesef "toplum olarak" bir ?eyler üretmeye ya da olaylara bu ?ekilde yakla?maya çok yatk?n de?iliz. Bir?eyler bulanlar edenler elbette var (aselsan, kimi doktorlar/mühendisler filan üretmeye endeksli çal??sa da münferit olaylar smile.gif. Umar?m bir gün toplum olarak üretmeye dönük çal??maya ba?lar?z. ?imdilik "madenci, köylü, Allah Allah, wololoo" tad?nda nereye t?klan?rsa o görevi yapan insanlar modunday?z.

Ancak beyin göçü devam etti?i sürece pek de kolay olabilece?ini sanm?yorum bunun. Yapt???m ?eyden dolay?, bu sitedeki birçok arkada? gibi potansiyel beyin göçlerinden birisiyim. E?er olur da gidemezsem, bu istemedi?imden de?il, ya çok zor geldi?inden ya da yapamad???mdan olur. Türkiye'de daha fazla para kazanacak oldu?umu bilsem de, maalesef ya?am ?artlar?, toplum bask?s? vb. sebepler yurtd???n? çok daha ya?an?r bir yer haline getiriyor. Maalesef buralar?n ya?an?r yeri kalmad?. Umar?m zamanla de?i?ir.

Sevgiler


Keske size gitmeyin diyebilsem .Gitmeyin gelismede bir neferde siz olun diyebilsem ama görünen köy kilavuz istemiyor.Kaldiki gitmesenizde calisma sartlari yurtdisiyla karsilastirildiginda Türkiye olanaksizlar ülkesi.

Birseyleri kesfetmek,birseyleri hayata gecirmek her alanda madiyat gerektiriyor.Malesef bizim ülkemiz bu imkanlari yurtdaslarina saglayamiyor.Ülkemiz saglayamadigi gibi üniversitelerimiz (40 Yildir hala sag sol catismasi)fabrikalarimiz o fabrikanin sahibi konumundaki kisilerde ilme yatirim yapmaya hic yanasmiyorlar.(Devleti sömürmekten firsat bulamiyorlar herhalde)

Disarda belkide bir Türk ün buldugu patentli bir ürüne patent hakkini bayila bayila ödeyerek aliyor ama ne hikmetse bir patentli ürün sahibi olmaya calismiyor

40 Senedir araba üreten bir holding yada kurulus nasil olurda kendi markasini yapmak icin girisimde bulunmaz

Neyse konuyu dagitmayalim . Fakat ben sahsen öncelikle toplumun bilinclenmesinden yanayim yani bizlerin Ne yapip edip milli bir suur sahibi olup bulundugumuz durumdan bir an önce kurtulmak ileri bir seviyeye ulasma icin mücadelemizi sürdürmeliyiz.
Funkster
Gerçi ba?l??a pek uymayacak ama Mehmet Ali Alabora’n?n oynad??? ?? Bankas? (Bankamatik) reklâm?n? çok be?endim. Temas?na sad?k, reklâm boyunca onu geli?tiren, yaratt??? ciddi havan?n alt?nda ölçülü bir mizah bar?nd?ran, sonuna kadar da bu mizah? sürdürerek amac?na ula?m?? bir i? kan?mca. Bunda Alabora’n?n ba?ar?l? oyununun da pay? büyük. O ciddiyet bünyesinde karakterin ciddiyetindeki safl??a odaklanmas?n? bilmi?, böylece bankamatik kullanan insanlar?n onunla rahatl?kla özde?lik kurmas?n? sa?lam??. Her rastlad???mda sonuna kadar izlemekten zevk ald???m bir reklâm. Türkiye’de reklâm bütçesi en fazla olan (benim uydurmam de?il, çe?itli kaynaklar?n yalanc?s?y?m) Turkcell’in “merak ne güzel ?ey” diyerek yaz boyu biz fanîlere hayat?n anlam?n? sorgulatt??? (!), ?imdilerde de “d?t d?t d?r?t d?t” slogan? ile akl?m?z? yerinden f?rlatt??? üstün yarat?c?l?k eseri ba?yap?tlar?n? (!!) görünce bu reklâm filminin, toplant?lar?nda beyin f?rt?nalar? yapan baz? kreatif ekiplere ilhâm vermesini umuyorum.

kurt_thewolf
QUOTE(Funkster @ Oct 10 2009, 09:14 PM) *

Gerçi ba?l??a pek uymayacak ama Mehmet Ali Alabora’n?n oynad??? ?? Bankas? (Bankamatik) reklâm?n? çok be?endim. Temas?na sad?k, reklâm boyunca onu geli?tiren, yaratt??? ciddi havan?n alt?nda ölçülü bir mizah bar?nd?ran, sonuna kadar da bu mizah? sürdürerek amac?na ula?m?? bir i? kan?mca. Bunda Alabora’n?n ba?ar?l? oyununun da pay? büyük. O ciddiyet bünyesinde karakterin ciddiyetindeki safl??a odaklanmas?n? bilmi?, böylece bankamatik kullanan insanlar?n onunla rahatl?kla özde?lik kurmas?n? sa?lam??. Her rastlad???mda sonuna kadar izlemekten zevk ald???m bir reklâm. Türkiye’de reklâm bütçesi en fazla olan (benim uydurmam de?il, çe?itli kaynaklar?n yalanc?s?y?m) Turkcell’in “merak ne güzel ?ey” diyerek yaz boyu biz fanîlere hayat?n anlam?n? sorgulatt??? (!), ?imdilerde de “d?t d?t d?r?t d?t” slogan? ile akl?m?z? yerinden f?rlatt??? üstün yarat?c?l?k eseri ba?yap?tlar?n? (!!) görünce bu reklâm filminin, toplant?lar?nda beyin f?rt?nalar? yapan baz? kreatif ekiplere ilhâm vermesini umuyorum.Ancak sevgili Funkster, geçenlerde haberleri izlemi?seniz bu güzelim reklâm?n heba oldu?unu göreceksiniz. Tam da bu reklâm?n dönmeye ba?lad??? günlerde ana haberlere konu olan bir olay ya?and?. flaugh.gif Bir yurdum insan?, bankamatik kart?n? yutunca banka çal??anlar?na ne yapmas? gerekti?i sormu? ve çal??anlardan bankamati?in önünde beklemesi cevab?n? alm??. Sonra ne yapm?? bu vatanda?? Mehmet Ali Alabora'n?n da dedi?i gibi ço?unun üstü aç?k olan bir bankamatik de?ilmi? maalesef. Etraf? kapal? olup bir de kap?s? bulununca yurdum insan? da alm?? bir zincir ile kilit, vurmu? kap?ya. Yani tam da bu güzel reklâm?n döndü?ü günlerde bu olay?n ya?anmas?, benim gibi izleyenler için çok abes gelmi?tir. Yine de reklâma laf yok tabii. smile.gif
baritonverdi
Mutfak tüpü olayını ben de seksenlerden hatırlıyorum hayal meyal. Reklam olayına gelince, benim asıl uyuz olduğum şey şu zırt diye orataya çıkan ve üst köşede yazan "Tanıtıcı Reklam" yazısı. reklamın tanıtıcı olmayanı mı var ki tanıtıcı reklam yazıyorsun, ne saçmalık.
hasta
QUOTE(baritonverdi @ Oct 15 2009, 01:36 AM) *

Mutfak tüpü olay?n? ben de seksenlerden hat?rl?yorum hayal meyal. Reklam olay?na gelince, benim as?l uyuz oldu?um ?ey ?u z?rt diye orataya ç?kan ve üst kö?ede yazan "Tan?t?c? Reklam" yaz?s?. reklam?n tan?t?c? olmayan? m? var ki tan?t?c? reklam yaz?yorsun, ne saçmal?k.

Bildi?im kadar?yla bu RTÜK'ün kurallar?ndan kaynaklan?yor. Herhangi bir yay?n devam ederken z?rt diye reklama girmek yasakt? eskiden. Mutlaka yay?nla reklamlar aras?nda bir geçi? görüntüsü olmal?. Sivri ak?ll? televizyoncular?m?z böyle bir aç?k farketmi? olsalar gerek ki kurallarda, hemen doldurmu?lar bo?lu?u flaugh.gif Bir de AB uyum süreci kapsam?nda bu radyo-televizyon kanununda da de?i?iklikler olacakt? ama henüz bir geli?me yok san?r?m. Özellikle reklam süreleri k?salacak diye duymu?tum ama hâlâ yedi dakikal?k reklam s?n?r?n? sonuna kadar zorluyorlar.

Özellikle nefret etti?im bir reklam gelmiyor ?u anda akl?ma ama haz?r bir banka reklam?n?n konusu aç?lm??ken ben de Garanti Bankas? hakk?nda genel bir görü? belirteyim. Türkiye'nin en büyük dört bankas?ndan biri olan bu bankan?n reklamlar? ne kadar "ucuz"! Daha uygun bir kelime bulamad?m bundan. "Baya??" da diyebiliriz. Ciddi bir reklamc?l?k s?k?nt?s? ya??yorlar. Hele o Obama reklam?n? hâlâ unutam?yorum. Yay?nlad?klar? her reklamla marka de?erlerini dü?ürüyorlar. Köklü bir de?i?ime ihtiyaçlar? var reklamc?l?k alan?nda.

Bu aralar reklamc?l?k konusunda favorim kesinlikle Arçelik. Hem sade, hem de göz al?c?, gözünüzü al?rken de yormayan ilginç ve ba?ar?l? bir teknikle tüketiciyi kendine çekiyor. Marka de?erine de?er kat?yor.
Funkster
Ben yine ba?l??a ters dü?ece?im ama yazmak istedim. Anadolu Sigorta'n?n 85. Y?l? temal? reklâm filmini çok be?endim. Hatta bugüne dek gördü?üm en iyi Atatürk canland?rmas? buydu herhalde. ?u s?ralar Veda'n?n karizma fukaras? Atatürk'ü ve Dersimiz Atatürk'ün balmumundan yap?lma Atatürk'ünün yan?nda Makedonyal? Mustafa Pre?eva'n?n canland?rd??? Atatürk, bunlar?n hepsine ders verir nitelikte olmu?. ?nan?lmaz bir do?all?k ve benzerlik var. Reklâm?n dramatik yönü de oldukça güçlü. Yakla??k 100 saniyelik ?u reklâm, sanki hiç çekilmemi? 180 dakikal?k Atatürk filminden al?nm?? bir sahne sanki. Hele merdivenlerden inerken bo?lu?a att??? saniyelik bak??? ola?anüstü. Anadolu Sigorta ?öyle iyidir veya kötüdür, Atatürk reklâmlar arac?l???yla meta olarak kullan?lmaktad?r vs. i?lerini bir kenara b?rak?p keyfini ç?karmak gerek.

K?v?lc?mArduc
11833 reklamlar? için tam bir reklam nekadar daha kötü olabilir ki diyordum ki bir anda Tv de yeni 11833 reklam? belirdi. Elimde kumanda ile ?okta geçirirken yabanc? bir kad?n i?renç bir ses ile 33 diyerek janjanl? elemanla dans edi?lerini izledim.

Bu reklam? izledikten sonra kim birdaha 11833'ü arar diye dü?ünmeden edemedim, bu reklam? yazanda çekende rakip firman?n adamlar? olsa gerek.
hasta
QUOTE(KıvılcımArduc @ Apr 13 2011, 09:21 PM) *

11833 reklamları için tam bir reklam nekadar daha kötü olabilir ki diyordum ki bir anda Tv de yeni 11833 reklamı belirdi. Elimde kumanda ile şokta geçirirken yabancı bir kadın iğrenç bir ses ile 33 diyerek janjanlı elemanla dans edişlerini izledim.

Bu reklamı izledikten sonra kim birdaha 11833'ü arar diye düşünmeden edemedim, bu reklamı yazanda çekende rakip firmanın adamları olsa gerek.

"Reklamın iyisi kötüsü yoktur" sözü eğer gerçekse, ki ben buna hiçbir zaman inanmamıştım, eğer gerçekse bu reklam tersinden de olsa çok başarılı oldu. Çünkü bütün Türkiye bu saçmalığı konuşuyor oleyo.gif Bence halkımız gönlündeki bilinmeyen numaralar hizmetini 11833'te bulacak fool.gif

118 reklamlarının hepsi birbirinden kötü, hepsi bu alanda birbirleriyle yarış içinde. İbrahim Tatlıses'in gevrek sesiyle 1-1-8-18 alemin kralıyız biz gibi bir şeylerin saçmalandığı 11818 reklamı, İbrahim Tatlıses vurulduktan sonra yeniden piyasaya çıkmıştı. 11810'un ilginç seçmece hatunların bulunduğu "O"na sor reklamı ve bir de 11880'in basın açıklaması yapan elemanları vardı. Hepsi en kötü hangimiz olacağız diye rekabet içindeyken, bence 11833 işe son noktayı koydu flaugh.gif
hasta
Yerli dizilerde alenen yap?lan Coca-Cola reklamlar? mide buland?rmaya ba?lad?. Sanal z?mb?rt? yerle?tirme yöntemi diye bir ?ey ç?km??, altyaz?yla uyar? geçiyor. Bir anda dizinin gidi?at? kola reklam?na dönüyor, tiskinç, yivrenç, mi?de buland?r?c? fool.gif Masan?n ortas?na yerle?tirilen kocaman bir kola ?i?esi, herkesin taba??n?n önünde Coca-Cola marka bask?l? özel bardaklar.

- Ne içersiniz?
- Tabii ki Coca-Cola!
- Bal???n yan?nda da en güzel o gider!

Yürrüüü, anca gidersin! oleyo2.gif
mezdap
Tiskinç laf? biraz hafif kalm??. Yerel Rtük'ümüz k?zmasa ben daha a??rlar?n? söylerdim. flaugh.gif
Clint Eastwood
Bunun reklam dilinde adı agresif reklamlıktır. Aptala öğretir gibi ezberlettirirsiniz 188 33 diye meselâ. Ama şöyle bir yanı var ki, çoğu zaman ters teper. Özellikle de bu kadar geç piyasaya girdiyseniz, mesela dün bir 118 hizmetini aramam gerekti ama aklıma ilk 33 gelmesine rağmen 18'i aradım. Neden mi adama kıl oldum çünkü.

Agresif reklam kısa süre dönmek zorunda. Bu arada 118'li hatların hepsinin reklamları agresif tabi.

Şu sıralar en sevdiğim reklam ise küçük Darth Vader...
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.