Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: ROUGE
Yedinci Gemi Forum > De Facto > Kültür ve Sanat Etkinlikleri
carlitos
Uzunca bir süredir farkl? farkl? türlerde ve farkl? gruplarda beraber müzik yap?yoruz denizkemal ile. Bu çal??mam?z?n son ürünü olan ROUGE'dan bahsetmek ve sizleri program(lar)?m?za davet etmek isterim.

Rouge, vokal, gitar, kontrabas ve davul'dan olu?uyor. Kimi programlar?m?zda yan?m?za saksofon ya da ikinci bir gitar da kat?labiliyor. Hatta o an mekanda olan ve bize ayak uydurabilecek herhangi birisi de olabiliyor bu misafir sanatç?.

Rouge'da akustik bir performans sergiliyoruz. "easy listening" denebilir Rouge'un yapt???na. A??rl?kl? olarak blues parçalar? var. Ayr?ca, soft rock, jazz, rock'n roll, türkçe eski-pop, alternatif parçalar da mevcut. Tarz ne olursa olsun, çald???m?z parçalar asl?nda Rouge'un tarz? alt?nda güzel bir uyum gösteriyorlar.

Bir süredir Taksim'de Beatles Cafe'de her per?embe, sonra da her pazar performans?m?z oluyordu. ?u an performanslar?m?za yine Taksim'de, SeKSeK Bar'da devam ediyoruz. Bu sal?, tekrar SeKSeK'te olaca??z ak?am 20:30 gibi. Geceyar?s?n? buluyor sahneden inmemiz.

Çok fazla uzatmadan, daha fazla bilgi almak isteyenleri buraya ve buraya yönlendireyim.Sevgiler


carlitos
Tekrar merhaba,

Rouge kadrosunda bir de?i?iklikle cumartesi ak?am? Studio Live'da sahne alacak!

Sevgiler
Roronoa Zoro
Sizi canl? seyretmeyi o kadar çok istiyorum ki anlatamam.....
Dinledi?im an büyülendim resmen....
Hepinize ba?ar?lar diliyorum arkada?lar....flowers.gif
carlitos
QUOTE(Roronoa Zoro @ Feb 20 2009, 12:32 AM) *

Sizi canl? seyretmeyi o kadar çok istiyorum ki anlatamam.....
Dinledi?im an büyülendim resmen....
Hepinize ba?ar?lar diliyorum arkada?lar....flowers.gifSize tam "e buyrun gelin, biz ?u gün ?uraday?z, bu gün buraday?z" yaz?yordum ki Adana'da oldu?unuzu gördüm.
Ne diyelim, umar?m yolunuz dü?er buralara ve bir programda görü?me f?rsat?m?z olur.

Te?ekkür ederiz
Roronoa Zoro

Umar?m, tek temennim o yönde zaten....
carlitos
Rouge, akustik performans?yla her per?embe taksim'de Sek Sek'te ve (akustik olmayan bir program ile) bu cumartesi Gitar'da sahne al?yor.

sevgiler
carlitos
"ROUGE Rocks!", ROUGE'un projelerinden biridir. "ROUGE acoustic" konseptindeki gibi, duymay? özledi?iniz, dinlemekten zevk ald???n?z ya da "vay be bu ?ark?y? bile çalm??lar" dedi?iniz, herkesin çalmaya casaret edemedi?i parçalar? kaliteli, dinamik bir ?ekilde elektrik bas gitar, elektro gitar, bateri ve vokal e?li?inde sizlere sunuyor ROUGE.

Bu projede, Gülseda Küçük (vokal) ve Kemal Deniz Teket'e (gitar) bas gitar?yla Kaan Tuna ve bateriyle Kutay Soysal e?lik ediyor.

28 Mart Cumartesi ak?am?, 21:00-23:00 aras? sahne alacak ROUGE'dan sonra Gitar'?n üst kat?nda Türkiye maç?n? da izleyebilirsiniz.
carlitos
Facebook ve Myspace sayfalar?m?za yeni videolar ve kay?tlar ekledik.

Somebody to Love

Roxanne

Proud Mary & Sweet Home Chicago


Neh Nah Nah


2 Nisan Per?embe Seksek'te (ROUGE akustik), 3 Nisan Cuma Gitar Cafe'deyiz (ROUGE Rocks!).


.
carlitos
Merhaba,

Rouge Acoustic ile Miller Music World'e kat?ld?k cover kategorisinde ve ilk 6'ya kald?k! fool.gif

?u an 17 Ocak Pazar saat 17'ye kadar halk oylamas? var ilk 3'ün belirlenmesi için.

Sizlere de haber vereyim dedim.

Bu linkten siteye girip en az?ndan ?ark?m?z? dinleyebilirsiniz. Be?enirseniz, iki dakikada siteye "üye olup" oy verebilirsiniz.

Evet, oy verebilmek için üye olmak gerekiyor ve site baz? gereksiz bilgileri zorunlu olarak istiyor cep telefonu gibi.

Ama mailinize ya da cep telefonunuza spam mesajlar gelmiyor, merak etmeyin. Olmad? eski bir numaran?z? yaz?n.

Formu doldurduktan sonra herhangi bir onay mesaj? beklemeden üye giri?i yapabilirsiniz. Ana sayfadaki duyuruya t?klayarak "ilk 10 -> Cover -> ROUGE -> OY VER seçenekleriyle bizi destekleyebilirsiniz.

Te?ekkür ederiz cheers.gif
ratasoy
"A?k her ?eyi affeder mi" cover?n?z? çok be?endim. Genel olarak grubu be?endim asl?nda. Antalya'ya yolunuz dü?erse muhakkak dinlemeye gelece?im...
Roronoa Zoro
Coverlar?n hepsi güzel, faceten takip ediyorum sizi.
Oyumuda san?r?m birkaç gün önce kullanm??t?m.
Navyblue

Parçan?z gerçekten çok güzelmi?. Hemen üye olup oyumu kulland?m. smile.gif

Umar?m yar??may? ilk s?rada tamamlars?n?z. rolleyes.gif
carlitos
Ratasoy, Roronoa Zoro ve Navyblue deste?iniz için çok te?ekkürler.
Be?endi?inize de çok mutlu oldum.
?lk s?rada götürüyorduk asl?nda yar??may? ancak yalan dolan oldu biraz (biraz de?il asl?nda) ?u an üçüncü s?raday?z. Bir grup (ismi laz?m de?il ilk s?radaki) kendini zeki sand?, bakt? ki parças?na oy alamayacak, çok k?sa sürede, 2 saat gibi, 150-200 oy ald? periyodik aral?klarla artan say?da..

E?imize, dostumuza, bizi dinlemeyi sevenlere duyurmaya devam ediyoruz tabi. Ben ?ikayetimi de yapt?m gerekli yerlere. Ancak ne olur bilinmez.
Biz yine de insan gibi oyumuzu isteyelim, insan gibi yar??al?m diye dü?ünüyoruz.

Tekrar te?ekkürler.

Performans?m?z olursa, yazaca??m buraya, ?stanbul'da olursan?z bekleriz.
ratasoy
QUOTE(carlitos @ Jan 15 2010, 03:07 PM) *

Ratasoy, Roronoa Zoro ve Navyblue deste?iniz için çok te?ekkürler.
Be?endi?inize de çok mutlu oldum.
?lk s?rada götürüyorduk asl?nda yar??may? ancak yalan dolan oldu biraz (biraz de?il asl?nda) ?u an üçüncü s?raday?z. Bir grup (ismi laz?m de?il ilk s?radaki) kendini zeki sand?, bakt? ki parças?na oy alamayacak, çok k?sa sürede, 2 saat gibi, 150-200 oy ald? periyodik aral?klarla artan say?da..

E?imize, dostumuza, bizi dinlemeyi sevenlere duyurmaya devam ediyoruz tabi. Ben ?ikayetimi de yapt?m gerekli yerlere. Ancak ne olur bilinmez.
Biz yine de insan gibi oyumuzu isteyelim, insan gibi yar??al?m diye dü?ünüyoruz.

Tekrar te?ekkürler.

Performans?m?z olursa, yazaca??m buraya, ?stanbul'da olursan?z bekleriz.


Üstad?m ben de bir müsizyen olarak acizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum...
Müzikte yar??mak bana her zaman anlams?z gelmi?tir. Amac?m sanat halk için midir yoksa sanat için midir tart??mas?na girmek de?il ama müzisyen olarak ?unu biliyorum, e?er be?enilme kayg?s? ile bir ?eyler ortaya koymaya çal???yorsam kesinlikle bir yerlerde t?kan?yorum, t?kanmak kelimesini burada üretememek anlam?nda kullanm?yorum, sadece di?er üretilenlerden farkl? olmamas? benim için zaten t?kanmak anlam?na geliyor. E?er farkl? bir ?eyler üretemiyorsam neden üretiyorum ki? diyorum kendi kendime. Bütün bunlar? yaz?yorum çünkü, müzi?inizi gerçekten çok be?endim ve popüler kültürün etkisi alt?nda kalmadan, kompozisyon perspektifinizin daha geni? olaca?? kanaatindeyim. Müzikte genel olarak kal?c? izler b?rakan grup veya ki?ilere bakt???mda hep yukar?da anlatt???m durum ile kar??la??yorum. Sonuç olarak e?er farkl? olan? üretiyorsan?z zaten popüler kültür etkiniz alt?na giriyor, ad? üstünde popüler olan ne ise o kültür onu yönetiyor. Tabi farkl? olmak derken, kimsenin anlamayaca?? bir ?ey üretmeyi farkl?l?k olarak görmüyorum, örne?in sizin gruptan örnek vermeye çal??ay?m; dinledi?im kadar?yla kompozisyonlar?n?za ve vokal düzeninize bat? ezgileri hakim. At?yorum introlara türk müzi?i aletleri ile mistik bir hava kat?labilir. Örnek net ve aç?k oldu san?r?m.

Tekrar ellerinize yüre?inize sa?l?k diyorum.
Yar??malarla tak?lmay?n lütfen, zaten çok iyisiniz. Üretmeye ve farkl? olmaya devam etmeniz dileyi?le...

Sevgiler..
carlitos
fool.gif ROUGE finalde! ?lk üçe kald?k! 30'unda performans olacak ve s?ralama belli olacak.
Deste?iniz için te?ekkürler!

sevgiler cheers.gif
Navyblue
QUOTE(carlitos @ Jan 15 2010, 03:07 PM) *

Performans?m?z olursa, yazaca??m buraya, ?stanbul'da olursan?z bekleriz.


Harika olur. Ben ko?a ko?a gelirim. rolleyes.gif
carlitos
QUOTE(ratasoy @ Jan 16 2010, 03:15 AM) *


Üstad?m ben de bir müsizyen olarak acizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum...
Müzikte yar??mak bana her zaman anlams?z gelmi?tir. Amac?m sanat halk için midir yoksa sanat için midir tart??mas?na girmek de?il ama müzisyen olarak ?unu biliyorum, e?er be?enilme kayg?s? ile bir ?eyler ortaya koymaya çal???yorsam kesinlikle bir yerlerde t?kan?yorum, t?kanmak kelimesini burada üretememek anlam?nda kullanm?yorum, sadece di?er üretilenlerden farkl? olmamas? benim için zaten t?kanmak anlam?na geliyor. E?er farkl? bir ?eyler üretemiyorsam neden üretiyorum ki? diyorum kendi kendime. Bütün bunlar? yaz?yorum çünkü, müzi?inizi gerçekten çok be?endim ve popüler kültürün etkisi alt?nda kalmadan, kompozisyon perspektifinizin daha geni? olaca?? kanaatindeyim. Müzikte genel olarak kal?c? izler b?rakan grup veya ki?ilere bakt???mda hep yukar?da anlatt???m durum ile kar??la??yorum. Sonuç olarak e?er farkl? olan? üretiyorsan?z zaten popüler kültür etkiniz alt?na giriyor, ad? üstünde popüler olan ne ise o kültür onu yönetiyor. Tabi farkl? olmak derken, kimsenin anlamayaca?? bir ?ey üretmeyi farkl?l?k olarak görmüyorum, örne?in sizin gruptan örnek vermeye çal??ay?m; dinledi?im kadar?yla kompozisyonlar?n?za ve vokal düzeninize bat? ezgileri hakim. At?yorum introlara türk müzi?i aletleri ile mistik bir hava kat?labilir. Örnek net ve aç?k oldu san?r?m.

Tekrar ellerinize yüre?inize sa?l?k diyorum.
Yar??malarla tak?lmay?n lütfen, zaten çok iyisiniz. Üretmeye ve farkl? olmaya devam etmeniz dileyi?le...

Sevgiler..Sevgili ratasoy, yazd?klar?n?z için te?ekkür ederim.
içimizden geleni en iyi ?ekilde ifade etmeye çal???yoruz san?r?m. sürekli farkl? olabilmek kayg?s?n? ta??mak ne kadar do?ru olur bilemiyorum ama evet, bir ?eyleri tekrarl?yor olmak, t?kanmak ya da üretememek olabilir. Söylemek istedi?inizi anlad?m san?yorum.

tekrar te?ekkür ederim

sevgiler
carlitos
Merhaba, yar??mada üçüncü olduk.. Daha do?rusu üçüncü yapt?lar. Kimseyi tan?madan etmeden bu kadar oluyor :) Ancak 1000'e yak?n grup aras?ndan ilk üçe kalmak az?msanacak gibi olmasa gerek. Destekleriniz için te?ekkür ediyoruz.

Konser olursa buraya yazaca??m demi?tim, unutmadan yazay?m. 18 ?ubat Per?embe ak?am? BRONX P? SAHNE'de ROUGE performans? olacak. Etkinli?in ayr?nt?lar?n? buradan görebilirsiniz.
Önce akustik konsept ile ba?lanacak, daha sonra baterili, basl? dinamik bir konsept ile rock, pop rock a??rl?kl? bir repertuara geçilecek.
Etkinlik çok geç ba?lamayacak. O yüzden ertesi gün i?-okul var sorunu olmayabilir :)

Görü?mek üzere, sevgiler!
R0BlN
Tebrikler flowers.gif Ba?ar?lar?n?z?n devam? dileklerimle.
kurt_thewolf
Tebrik ederim, dostlar. flowers.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.