Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: ?defix - Sanal Kitap Fuar?
Yedinci Gemi Forum > De Facto > Edebiyat
melih

?defix'in geleneksel kitap fuar? ba?lad?. Herkese iyi al??veri?ler.

Yay?nevleri indirim oranlar?n? buradan görebilirsiniz.
siroguz
Her sabah kontrol ediyordum. Bu sabah fiyatlar? görünce anlam??t?m. smile.gif
1 senelik stok yapmal? ?imdi.
Mod Edit: Sayfa düzenini bozdu?u için al?nt? kald?r?ld?.
skyser
Gitti parac?klar oleyo.gif
Taurus
Ben de konu hakk?nda ba?l?k açacakt?m, neyse efendim buraya yazay?m. smile.gif

Ba?ka bir ba?l?kta bahsetmi?tim ama vize haftas? yo?unlu?undan bir ba?l?k açamam??t?m. ?defix 6. Sanal Kitap Fuar? 18 Kas?m Sal? günü ba?lad? arkada?lar. 24 Kas?m Pazartesi gününe kadar devam edecek. Epey uzun zamand?r bizzat bendeniz bu fuar? bekliyordum. ?ahsen verilen indirim oranlar? beni tatmin etmedi ama en az?ndan Tüyap Kitap Fuar?'ndaki komik indirim oranlar?na göre çok daha iyi bir indirim oranlar?yla kar?? kar??yay?z. ?defiks'te indirimler genel olarak %30-%50 aras? de?i?irken Tüyap Kitap Fuar?'nda en fazla %30'u görüyorduk. Sadece ?thaki yay?nevi Tüyap fuar?na özel %50 indirim yapm??t?, ayn? oran malesef ?defiks sanal kitap fuar?na yans?mam??. %40 ile idare edece?iz.

Neyse çok konu?tum. Alaca??n?z, almay? dü?ündü?ünüz, önerdi?iniz, kaç?rmay?n dedi?iniz kitaplar? yazarsan?z seviniriz efendim. Hepinize iyi al??veri?ler diliyorum. smile.gif

http://www.ideefixe.com/kitap/default.asp

?lk f?rsat kitap ürününü ben yazay?m.

Kabalc? Yay?nevi'nin %50'lik indirim oran?yla ''Otostopçunun Galaksi Rehberi'' kitab?n? tek cilt olarak 20 liraya alabilirsiniz.

http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?si...IOHT5VN52R70EHA

Fuara özel kö?eye 150 lira stoklam??t?m. Harbiden gidicek parac?klar. oleyo.gif

Mod Edit: Sayfa düzenini bozan resim kald?r?lm??t?r.
siroguz
Kitap önermeye bay?l?r?m. smile.gif
Otostopçunun Galaksi Rehberi setini %50 indirimle ben de kaç?ramazd?m. smile.gif

Onun d???nda sipari? ettiklerim veya önceden okuduklar?m aras?nda özellikle tavsiye edeceklerim:

Parfümün Dans?
Tom Robbins
Ayr?nt? Yay?nlar?

Tersi ve Yüzü
Albert Camus
Can Yay?nlar?

Bulant?
Jean Paul Sartre
Can Yay?nlar?

Boyal? Ku?
Jerzy Kosinski
E Yay?nlar?

Çavdar Tarlas?nda Çocuklar
Jerome David Salinger
Yap? Kredi Yay?nlar?

Kaybolu?
Georges Perec
Ayr?nt? Yay?nlar?

Büyücü
John Fowles
Ayr?nt? Yay?nlar?


Dur bir mola ver, Yabanc?, S?radan Delilik Öyküleri, Körlük, Sineklerin Tanr?s?, John Fante'nin her kitab? diye gider...
Taurus
Yar?n fuar?n son günü arkada?lar. Ben de az önce 18 kitaptan olu?an sipari?imi geçtim.
306 lira liste fiyatl? kitaplar? fuar sa?olsun 185'e kapatt?m. smile.gif
siroguz tavsiyelerinizden ''Parfümün Dans?'' kitab? da sipari?im içinde bulunuyor. Kitab?n konusu daha okumadan baya?? ilgimi çekti. Te?ekkürler.
melih
Fuar?n son günü 24 Aral?k smile.gif
Taurus
Başından beri neremle gördüysem yanlış görmüşüm tarihi.
Bende yarın son gün diye günümün yarısını kitap listesini kesinleştirmekle harcadım, üstüne üstlük 3 tane vizem var yarına...
Ne yapalım, sabahlıcaz artık bakalım. smile.gif

Siparişim...

- Otostopçunun Galaksi Rehberi Beşibiryerde (Ciltli)
- Parfümün Dansı (Tom Robbins)
- Kara Kule serisi ilk 4 kitap (Stephen King)
- Zaman Çarkı serisi ciltli ilk 2 kitap (Robert Jordan)
- Bartimaeus Üçlemesi komple 3 kitap (Jonathan Stroud) - Tavsiyesi için shdi arkadaşıma teşekkür ederim.
- Yeniay (Stephenie Meyer) Serinin ilk kitabı Alacakaranlık idefiks'de stokta yoktu. Onu da başka yollarla halledicem bir aralık.

---> Fuar 24 Aralık'ta bitiyormuş. Ufak bir parti sipariş daha yaparım sanırım. Tom Robbins, Raymond E. Feist...
umudovski
Hani nerde Sefiller. Bu fiyata ba?ka yerde bulamazs?n Taurus. Adam? hasta etme de O?lak yay?nevinden al o kitab?. smile.gif Abi laf? dinle. flaugh.gif
Serke?
Param olsa Payel'den ?u 5 kitab? al?rd?m.


Edebiyat ve Sanat Üzerine (V. ?. Lenin), Ölüm Üzerine (Elias Canetti), ?nsan?n Ta?ras? 1942-1972 (Elias Canetti), Dostoyevski (Andre Gide), Sinema Sanat? (Sergey Eisenstein)

Es ve Belge yay?nlar?na %50 indirim varm?? ?defix'den. Es, yaln?zca sinema kitaplar? bas?yor bildi?im kadar?yla. Yerleri de Kad?köy'de... Belge ise politik kitaplar yay?nlar... Köklü bir yay?nevidir. Merakl?s?na duyurulur...

Es yay?nlar?ndan ç?kan Andrei'nin Bak??? (U?ur Kutay)'n? okumayanlara tavsiye ederim. Tarkovski'yi daha yak?ndan tan?mak isteyenler için ba?ucu kitab?d?r...
RoXoN
U?ur Kutay?n Andrei'nin Bak??? isimli kitab?n? bende herkese öneririm. Tarkovsky filmlerini Kutay neredeyse kare kare incelemi?. ?uan okuyorum. Kesinlikle tavsiyemdir.


+1 Kitaptan Yeni Dalga isimli kitab?da öneririm. Yeni dalgan?n 5 önemli yönetmeni üzerine bir kitap.
ggecim
siroguz'un tavsiye etti?i kitaplar? kesinlikle ben de öneririm. Hepsi birbirinden güzel ve kaliteli kitaplar.
Ayr?ca özellikle Büyücü, filmini çekmek istedi?im bir kitapt?r.
Bir de varsa bir ba?ucu ansiklopedisi olan ve içeri?i zengin Rekin Teksoy'un Sinema Tarihi isimli ansiklopediyi almak için, indirimden daha güzel bir f?rsat olamaz.
Serke?
QUOTE(ggecim @ Nov 24 2008, 01:57 AM) *

Bir de varsa bir ba?ucu ansiklopedisi olan ve içeri?i zengin Rekin Teksoy'un Sinema Tarihi isimli ansiklopediyi almak için, indirimden daha güzel bir f?rsat olamaz.


Bir arkada?la Rekin Teksoy'un bir paneline kat?lm??t?k vaktiyle... Panel bittikten sonra yan?na gidip laflad?k. Laf 2 tu?la kal?nl???ndaki kitab?na geldi. Biz de "Hocam! Kitap iyi ho? da çok pahal? de?il mi? dedik. O da yak?nda ö?renciler için %10 indirimli versiyonu ç?kacak" dedi. Biz gene "Hocam, o da çok. Bizim o kadar param?z yok" dedik. "E, o zaman gelin benim evde okuyun" dedi tongue.gif Biz de "A! olur, harika!" deyince... "Yahu siz o kitab? 3 ayda bitiremezsiniz" diye k?v?rm??t? oleyo2.gif
umudovski
Rekin Teksoy'un kitab?n? ald?m ben. smile.gif Oldukça güzel bir çal??ma olmu?. Evde ?u tu?la kal?nl???ndaki sinema kitaplar?n?n neredeyse hepsi var ve harika birer kaynak. Kabalc? yay?nlar? % 50 indirimi kendi sitesinden her zaman yap?yor. smile.gif Birçok sinema kitab? ald?m oradan. smile.gif
Serke?
QUOTE(umudovski @ Nov 24 2008, 10:38 AM) *

Rekin Teksoy'un kitab?n? ald?m ben. smile.gif Oldukça güzel bir çal??ma olmu?. Evde ?u tu?la kal?nl???ndaki sinema kitaplar?n?n neredeyse hepsi var ve harika birer kaynak. Kabalc? yay?nlar? % 50 indirimi kendi sitesinden her zaman yap?yor. smile.gif Birçok sinema kitab? ald?m oradan. smile.gif


Atilla Dorsay'?n 100 Y?l?n 100... serileri de var m?? Varsa bayramda Ankara'day?m karde?im oleyo2.gif
umudovski
Var. flaugh.gif
ggecim
QUOTE(Serke? @ Nov 24 2008, 02:09 AM) *

QUOTE(ggecim @ Nov 24 2008, 01:57 AM) *

Bir de varsa bir ba?ucu ansiklopedisi olan ve içeri?i zengin Rekin Teksoy'un Sinema Tarihi isimli ansiklopediyi almak için, indirimden daha güzel bir f?rsat olamaz.


Bir arkada?la Rekin Teksoy'un bir paneline kat?lm??t?k vaktiyle... Panel bittikten sonra yan?na gidip laflad?k. Laf 2 tu?la kal?nl???ndaki kitab?na geldi. Biz de "Hocam! Kitap iyi ho? da çok pahal? de?il mi? dedik. O da yak?nda ö?renciler için %10 indirimli versiyonu ç?kacak" dedi. Biz gene "Hocam, o da çok. Bizim o kadar param?z yok" dedik. "E, o zaman gelin benim evde okuyun" dedi tongue.gif Biz de "A! olur, harika!" deyince... "Yahu siz o kitab? 3 ayda bitiremezsiniz" diye k?v?rm??t? oleyo2.gif

Ya harika adamd?r o, derste de buna benzer çok geyikler yapard?.
BuRnOut
Can Yay?nlar? yeni setler haz?rlam??. Özellikle Hermann Hesse ve Stefan Zweig setleri ilgilenenler için büyük f?rsat. Hesse'nin setinde 7 kitap, neredeyse yar? fiyat?na. (- %45) Zweig setinde ise, içinde Amok Ko?ucusu ve yazar?n günlüklerinin de bulundu?u 12 kitap yine neredeyse yar? fiyat?na sat?l?yor.
Siyanure
Benim de kitaplar?m bugün elime geçti! ?lk defa internetten kitap ald?m, aç?kças? sitede dola??p sanal kitap arkalar?n? okumak, kitapç?daki kadar olmasa da epey keyifliymi?. Al??veri? sepetim pek çok kez 10 ürünü görse de, son kertede bütçe denkle?tirmeleriyle 40 ytl'de dört kitaba kadar dü?tüm. ?nsan?n eline gökten dü?er gibi bir anda 4 kitab?n dü?mesi de baya travmatik bir deneyimmi?, hepsinin de ilk sayfalar?na bir göz gezdirdim en son Murat Uyurkulak'?n Tol roman?nda karar k?ld?m. Ald???m di?er kitaplar da %40 indirimli Ayr?nt? Yay?nlar? sa?olsun, Baudrillard'?n Tüketim Toplumu ve Peter de Bolla'n?n Sanat ve Estetik kitab?. Bir de 2 gün önce alt?nc? ölüm y?ldönümünü geride b?rakt???m?z Melih Cevdet Anday'?n Raziye roman?n? ald?m. Lisede Aylaklar'? okuyup çok sevmi?tim, ondan beridir hiçbir kitab?n? okumam??t?m.
pospolen
Taurus bu satırları okurken büyük ihtimal üzüleceksin ama İthaki Yayınları Zaman Çarkı'nı %50 indirimli olarak set şeklinde satışa sunmuş oleyo.gif

Ayrıca benim gibi Boris Vian hayranı varsa, %50 indirimli 7 kitaptan oluşan seti kaçırmasınlar derim smile.gif. Ben bilerek kaçırıyorum maalesef, çünkü 3 tanesi bende mevcut zaten sad.gif.
umudovski
% 3 daha bayram indirimi yap?lm??. flaugh.gif Kaçmaz bu f?rsat. smile.gif
Taurus
QUOTE(pospolen @ Dec 5 2008, 04:14 PM) *

Taurus bu sat?rlar? okurken büyük ihtimal üzüleceksin ama ?thaki Yay?nlar? Zaman Çark?'n? %50 indirimli olarak set ?eklinde sat??a sunmu? oleyo.gif
Niye üzüleyim can?m, komple seti alamayaca??ma göre benim için bir fiyat fark? da yok ?u anda. smile.gif
Forumda ba?ka Zaman Çark? okuyan var m? acep ?

@umudovski, bayram indirimi de hani ?aka gibi...
Onun d???nda bayrama özel Dan Brown'?n Da Vinci ?ifresi ve Melekler & ?eytanlar kitaplar? özel versiyon foto?rafl? %40 indirimli. ?unu %3 indirimle %43 yapal?m biz. flaugh.gif
pospolen
En sonunda ben de verdim kitap siparişlerimi. Uzun süre kitap almaya yüzüm kalmaz sanırım oleyo.gif. Bazılarını burada paylaşayım:

Kedi Beşiği - Kurt Vonnegut
Mezbaha No.5 - Kurt Vonnegut
Yaşamak İstiyorum - Ayn Rayd
Yengeç Dönencesi - Henry Miller
Masumiyet Çağı - Edith Wharton
Paris ve Londra'da Beş Parasız - George Orwell
Ve Eşek Meleği Gördü - Nick Cave
Vahşi Savaşçının Mutsuzluğu Siyasal Antropoloji Araştırmaları - Pierre Clastres
Kanal Düşleri - Iain Banks
marla
Pierre Clastres'in Devlete Kar?? Toplum kitab?n? önerebilirim sana pospolen. Hay?rl? olsun kitaplar...
Taurus
Fuar?n bitimine son 2 gün millet!
Fuar bitmeden yar?na bir sipari? daha geçece?im. smile.gif

Not: Polencim, MSN'ine bak?ver, cevap bekliyorum. : )
marla
Bence sanal fuar?n f?rsat? Edgar Allen Poe'nun Bütün Hikayeleri kitab?!
Poe ile tan??mam??san?z kitaptaki birkaç hikayeyi okuduktan sonra gotik yazara feti? bir zevkle ba?lanabilirsiniz; veya basit bir tan?mla yazar? okudukça benzetmeler dünyas?nda kaybolmak size ho? gelebilir. Zaten arka kapakta "Dü?lerin tek gerçeklik oldu?una inananlara ad?yorum." demi? Poe. Saçmal?k ile dü? ve kabuslar?n ayr?m?n? yapabilenlere, 28 ytl'lik fiyat çok cazip bence. Kitapç?larda 60 ytl'den fazlayd? ben a?ustos ay?nda bakt???mda.

some humble suggestions:

Bon-Bon
Kötü Bir Durum
Çan Kulesindeki ?eytan
Morgue Soka?? Cinayetleri /Notos Yay?n'dan ayn? ad? ta??yan ince bir kitab? da var/
Kuyu ve Sarkaç
Doland?r?c?l?k
Taurus
Koku - Patrick Süskind
Nehir Tanr?s? - Wilbur Smith
Yedinci Papirüs - Wilbur Smith
Sislerin Vampiri - Christie Golden
Büyücü - John Fowles
Vampirle Görü?me - Anne Rice (Serinin 2. kitab? Vampirin ?ark?s? sitede kalmam??t?, ba?ka yerden bir aral?k aradan ç?kar?cam onu da. smile.gif)
Vittorio - Anne Rice
Anita Blake Seti 9 Kitap - Laurell K. Hamilton
Artemis Fowl Seti 4 Kitap - Eoin Colfer (Bunu ?defix'den ayr? olarak D&R'dan ald?m. Seri set olarak D&R'da 25 liraya, D&R kart? olanlara 20 liraya sat?l?yor. Bilginize...)

Fuar?n son günü bir sipari? daha geçtim. smile.gif
RoXoN
?defix 7. Sanal Kitap Fuar? bugün itibari ile ba?lam??. cheers.gif 12 Kas?m - 22 Aral?k
cakirka
arkada?lar uzun zamand?r almak istedi?im bir kitap var akl?ndan bir say? tut diye bir kitap eticaret sitesinde buldum linkini veriyorum http://www.kitapelinizde.com/kitap/754465/...john_verdon.htm fiyat? bana uygun geldi acaba daha önce aran?zda bu siteyi kullanan var m?? Güvenilir bir site midir? Teslimatta s?k?nt? ya?ar m?y?m?
gündüzdo?anay
Bahsetti?iniz siteyi bilmiyorum ama sa?lam bir site ar?yorsan?z buyrun buray? kullan?n.
pospolen
QUOTE(cakirka @ Nov 2 2011, 03:34 PM) *

arkada?lar uzun zamand?r almak istedi?im bir kitap var akl?ndan bir say? tut diye bir kitap eticaret sitesinde buldum linkini veriyorum http://www.kitapelinizde.com/kitap/754465/...john_verdon.htm fiyat? bana uygun geldi acaba daha önce aran?zda bu siteyi kullanan var m?? Güvenilir bir site midir? Teslimatta s?k?nt? ya?ar m?y?m?


Ben ayn? kitab? okuoku'dan sipari? etmi?tim. Hemen de geldi. Ald???m zaman %40 indirim vard? yanl?? hat?rlam?yorsam.
Harvey Dent
Biran fuar tekrar ba?lad? sand?m sad.gif
gündüzdo?anay
Müjdeyi vereyim o zaman bekleyenlerine. ?defix'in sanal kitap fuar? ba?lam??.

Ba?lant? : ?defix Sanal Kitap Fuar?
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.