Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: DVD Hediyeli Sinema Dergileri
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Sinema Genel
Harvey Dent
Bugün Empire dergisinin The Fifty Element filminin dvd'sini hediye etti?ini gördüm. Kaç?r?lmamas? gerekti?ini dü?ünüyorum. Ba?ka bildi?iniz dvd hediyeli dergi varsa payla?man?z? rica edece?im.
Ben gördüklerimi buraya yazmay? sürdürücem yine her ay.

forum resmi
Harvey Dent
forum resmi InStyle dergisini gördüm iki ayr? dvd vard? gerçi isteyen istedi?ini als?n diye.

forum resmiforum resmi
mustix
Empire dergisi Se7en isimli filmi veriyor. Fiyat?: 9 YTL

Dsmart dergisi Hitcher isimli filmi veriyor. Fiyat? 2.5 YTL
Harvey Dent
QUOTE(mustix @ Oct 7 2008, 06:11 PM) *

Empire dergisi Se7en isimli filmi veriyor. Fiyat?: 9 YTL

Dsmart dergisi Hitcher isimli filmi veriyor. Fiyat? 2.5 YTL


mustix Hitcher filminin eski versiyonu mu, yeni uyarlamas?n? m? veriyorlar. Bu arada nerdeyse uzerine para vereceklermi?. 2.5ytl ye dergi mi olur, dvd hediyeli hemde blink.gif
mustix
Yeni versiyonu san?r?m. Ben de ?a??rd?m valla. smile.gif

forum resmi
pospolen
Bugün yanl?? görmediysem Dsmart ayr?ca Ta? Meclisi'ni de veriyor.

IMDB
Concile de pierre, Le (2006)

Directed by: Guillaume Nicloux
Genre: Adventure | Crime | Drama | Fantasy | Mystery | Thriller
User Rating: 4.9 / 10
Runtime: 102 min
Cast: Monica Bellucci, Catherine Deneuve, Moritz Bleibtreu, Sami Bouajila
GOLDMAN
Nothing Hilli kaç?rd???ma çok üzüldüm be sad.gif Alabilir miyiz acaba gitsek?? Ay?n kaç?ndan kaç?na yay?nlan?yor empire???

Dergilerin fiyat?yla verdikleri DVD kalitesi gayet do?ru orant?l?ym??, ?a??rmamak gerek smile.gif
BuRnOut
Asl?nda D&R'larda ve al??veri? merkezlerinde 5 YTL'ye pek çok DVD sat?l?yor zaten. Malum, DVD ve film kaliteleri de ona göre oluyor. Ama bu fiyatlarda pek çok seçenek ve promosyon mevcut. E?er amaç DVD ise, bu seçenekleri de gözard? etmemek laz?m.
Clint Eastwood
DVD olay?yla ba?a ç?kam?yorum, önce bir iki tane alm??t?m dergilerden. Ama koyacak yer kalmayaca??n? fark ettim. Art?k ancak konser DVD'si, yada popüler kültür ile ilgili bir belgesel olursa al?yorum dergi. DVD'siz empire al?yorum arada s?rada da. Ama kamaera'm?z kadar iyi de?il hiçbiri gerçekten. Her say?m?z iyiydi ama son say?m?z çok iyiydi.
RoXoN
QUOTE(BuRnOut @ Oct 7 2008, 10:05 PM) *

Asl?nda D&R'larda ve al??veri? merkezlerinde 5 YTL'ye pek çok DVD sat?l?yor zaten. Malum, DVD ve film kaliteleri de ona göre oluyor. Ama bu fiyatlarda pek çok seçenek ve promosyon mevcut. E?er amaç DVD ise, bu seçenekleri de gözard? etmemek laz?m.


Bazen kaliteli filmlerde olmuyor de?il. Geçen hafta bir al??veri? merkezinden 5YTL'den ald???m filmler; Masumiyet, Mystery Train, Noi Albinoi, The Twilight Samurai
diaspora_
san?r?m dergilerden ald???m en güzel DVD; paramparça a?klar ve köpeklerdi (amores perros). empire'? sürekli takip etmeme ra?men ak?lda kalan bir DVD yok gibi. geçenlerde seVen'? vermi?ti. Genel olarak biraz daha dü?ük kaliteli filmler dergilerin e?antiyonu oluyor genelde..
BuRnOut
Bu arada Seven demi?ken, filmin Special Edition versiyonlu DVD'sini herkese tavsiye ederim. Çok fazla DVD ar?ivi yapan biri de?ilim, ama böyle önemli filmlerin özel sunumlar?n? takip etmeye çal???yorum. Empire'?n verdi?i o versiyon de?ildi tabii.
diaspora_
Resimsiz olmaz.. smile.gif

forum resmi

te?ekkürler...

Düzenleme: Dev boyutlu resim makul ebatlara indirildi.
Bob le Flambeur
forum resmi


Empire Kas?m say?s?yla birlikte bolca DVD seçene?i sunuyor: The Big Lebowski, Clockwork Orange, Fifth Element, Amores Perros, Goya's Ghosts, Pleasantville, Saw, 28 Days Later. Fiyat: 3.90 YTL

Ben bunlardan bir tek Goya's Ghosts'u izlememi?tim. Onu da çok merak etmedi?im için almad?m. ?zlediklerim aras?ndan en sevdi?imi seçeyim dedim. The Big Lebowski ve Clockwork Orange aras?nda bir süre gidip geldikten sonra son karar?m The Big Lebowski oldu fool.gif .

Dergi de güzel bu arada good.gif . Daha önce ?u ba?l?kta liste halinde foruma ta??d???m "En ?yi 500 Film" dosyas?na 40 sayfa ay?rm??lar. Filmlerin hepsinin k?sa k?sa tan?t?mlar? var. Ayr?ca baz? filmleri daha geni? ele alm??lar. Bu daha ayr?nt?l? yaz?lar? da o filmi, en sevdi?i filmler listesinin zirvesine yerle?tiren ünlü isimlere yazd?rm??lar. Örne?in, Danny Boyle Don't Look Now, David Fincher Butch Cassidy and Sundance Kid, Guillermo Del Toro Bride of Frankenstein, Chris Colombus A Hard Day's Night'a olan hayranl?klar?n? anlatm??lar.

Derginin üçte biri bu dosyaya ayr?lm??; kalan sayfalar bildi?iniz gibi: Ay?n filmleri, DVD tan?t?mlar? vs...
Funkster
forum resmi

Bu i? sadece sinema dergilerinin tekelinde de?il. Hayat?mda ilk kez Elle dergisi ald?m. Çünkü Eternal Sunshine of The Spotless Mind DVD'si veriyordu. Fiyat? 7 YTL… Görüntü, ses aç?s?ndan nas?l henüz bakmad?m. Derginin kendisi zaten ansiklopedi gibi bir ?ey. (Kal?nl?k aç?s?ndan. oleyo.gif ) Kald?r?p bir yere koyacaks?n, hiçbir yere s??m?yor. Kazara aya??na dü?se dünyan? karart?r. Yar?dan fazlas? da reklam. Ar?iv u?runa neler yap?yoruz. Yine de art?k dergi standlar?nda kad?n, moda, kozmetik dergilerinin hediyelerine de göz atmak gerek. Gerçi onlar?n verdikleri hediyeler aras?nda “Zen Tekni?iyle Zay?flaman?n S?rlar?”, "Makyaj Yapman?n Hede Hödöleri”, “FHM K?zlar?” gibi DVD örnekleri de mevcuttu ama san?r?m en iyi seçimi yapt?m. flaugh.gif
ggecim
QUOTE(Funkster @ Nov 2 2008, 05:02 PM) *

Bu i? sadece sinema dergilerinin tekelinde de?il. Hayat?mda ilk kez Elle dergisi ald?m. Çünkü Eternal Sunshine of The Spotless Mind DVD'si veriyordu. Fiyat? 7 YTL… Görüntü, ses aç?s?ndan nas?l henüz bakmad?m. Derginin kendisi zaten ansiklopedi gibi bir ?ey. (Kal?nl?k aç?s?ndan. oleyo.gif ) Kald?r?p bir yere koyacaks?n, hiçbir yere s??m?yor. Kazara aya??na dü?se dünyan? karart?r. Yar?dan fazlas? da reklam. Ar?iv u?runa neler yap?yoruz. Yine de art?k dergi standlar?nda kad?n, moda, kozmetik dergilerinin hediyelerine de göz atmak gerek. Gerçi onlar?n verdikleri hediyeler aras?nda “Zen Tekni?iyle Zay?flaman?n S?rlar?”, "Makyaj Yapman?n Hede Hödöleri”, “FHM K?zlar?” gibi DVD örnekleri de mevcuttu ama san?r?m en iyi seçimi yapt?m. flaugh.gif

Günün birinde ben de ar?iv için bir erkek magazin dergisi alm??t?m, ayr?ca bu dergiyi de alm??t?m. Ayn? ?eyleri hissettim, hatta benim aya??ma dü?tü oleyo.gif malesef.
Ancak arkada?lar bir sorum olacak, Amores Perros'u ben bulamad?m. 4-5 yere bakt?m hep Goya's Ghost var. Taksimde bulabilece?im yerini söyleyen olursa çok sevinirim flaugh.gif
hattorihanzo
QUOTE(BuRnOut @ Oct 29 2008, 01:43 AM) *

Bu arada Seven demi?ken, filmin Special Edition versiyonlu DVD'sini herkese tavsiye ederim. Çok fazla DVD ar?ivi yapan biri de?ilim, ama böyle önemli filmlerin özel sunumlar?n? takip etmeye çal???yorum. Empire'?n verdi?i o versiyon de?ildi tabii.


geçen karde?im do?um günü hediyesi olarak yollad? bir versiyonu ama zaman?nda o kadar izlemi?im ki daha dvd ye bakamad?m ama kaliteli bir sürüme benziyor.

kap kara bir kutusu var birde içinden bir tane günlük defter ç?kt? 2 discli bir versiyon... smile.gif
Funkster
forum resmi

Blue Jean dergisi Metal: A Headbanger's Journey DVD'si veriyor. Headbang ad?nda güzel de bir Heavy Metal eki var. Derginin geri kalan? e?lence, müzik, magazin, dedikodu ?eklinde san?r?m. Yani çok eskiden öyleydi. 4 YTL.
RoXoN
Esquire dergisi yeni abone olacaklara Alfred Hitchcock koleksiyonu hediye ediyor. Son kat?l?m 30 kas?m.
Sinema dergisi yeni abone olacaklara Wim Wenders koleksiyonu hediye ediyor. Son kat?l?m 30 kas?m.

Hediye edilen Hitchcock koleksiyonu. Wim wenders koleksiyonu.
RoXoN
Milliyet Sanat bu ay "Eternity and a Day" filminin dvdsini veriyor.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.