Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: "Smallville" (2001)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Dizi
cb_spike
Smallville Season 8 TV Spot


YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
"Smallville" (2001)
Forum resmi
IMDBRT
Tür: Aksiyon / Macera / Dram / Bilim Kurgu / Gerilim
Konu: Ekim 1989'da gerçekle?en meteor ya?muru Smallville, Kansas'?n büyük bir bölümünü tarumar eder. Bu olay neticesinde Jonathan ve Martha Kent her zaman istedikleri bir o?ula sahip olur ve ona...
IMDB Notu: 7.8 / 10 (24,021 oy)
Süre: 60 dakika (reklamlar dahil) | ABD:45 dakika (DVD sürüm)
Ülke: ABD / Kanada    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Tom Welling, Allison Mack, Kristin Kreuk, Michael Rosenbaum, Erica Durance
eozen81
Tanr?m! Sekiz mi ohmy.gif

Pek keyif almam??t?m ama görünen o ki keyif alan çok oleyo2.gif
Taurus
Alt?n yumurtlayan kaz? keserler mi hiç ? ??in içinde dolarlar var... oleyo.gif
8. sezonda Lex birkaç bölüme konuk olur sadece. Lana ayr?ld?. Lionel olmadan Lex olmadan ''dark side'' da kim bulunacak, onu merak ediyorum. Trailer'den tek heyecanland???m nokta ''Justice Team'' geri dönmesi. Green Arrow, Black Canary, Aquaman oy oy oy... fool.gif
sav1or
belki bu 8. sezon tüm sezonlardan daha güzel olacak, kim bilir smile.gif
cb_spike
forum resmi


forum resmi forum resmi forum resmi forum resmi forum resmi forum resmi forum resmi forum resmi

forum resmi forum resmi forum resmi forum resmi forum resmi forum resmi forum resmi
SlNAN
8 gün kald? 8.sezonun ba?lamas?na smile.gif
Taurus
Resimler harika gözüküyor. Lois'in de zaman? geldi gibi...
Green Arrow'u görmek harika. 8. sezonda bölümlerde s?rf o oynas?n, yeter bana. smile.gif
dello
cheers.gif


nedense green arrow'u batman'e çok benzetiyorum oleyo2.gif
K?v?lc?mArduc
9. Sezon kesinleşmiş, Kara'nın da oynayacağı söyleniyor, Kondor da Zor-el ile bir mücadele geçicekmiş. Aynı şekilde Doomsday de 9. sezon da devam edebilirmiş. Gerçi böyle söylüyorlarda bana kalırsa 9x01 de Clark ile dövüşür 2-3 dakika öldürürler, yada zavallıyı Kondor'a gönderirler.

Aynı şekilde 2 kişi ölücekmiş, yani 9. sezonda olmayacaklar. Acaba kimi harcıycaklar merak ettim. Herhalde biri Chloe'dir diğeride Tess Mercer'dir diye düşünüyorum.
kurt_thewolf
8. sezonun 8. bölümünde izlemeyi b?rakm??t?m. ?imdi depre?ti i?te. Kald???m?z yerden devam etmek laz?m. Aç?kças? Lex'siz yürümez sanm??t?m, ama oluyormu? demek ki.
K?v?lc?mArduc
Zaten yürümüyoda i?te ite kak ilerliyor, koca sezonda nerdeyse hiçbir?ey olmad?. Çok bo? bir sezon geçti belki iyi denicek 1-2 bölüm vard?.

Not: Kandor'u yanl??l?kla Kondor yazm???m, ?imdiden düzeltiyim. :S
sson
Clark okulu bitirdi, babas? öleli 3 sene oldu; hâlâ Smallville'de ne i?i var anlayabilmi? de?ilim. Diziyi devam ettirebilmek u?runa Superman hikâyesinde bulunmas? gereken unsurlar? uçmaktan aciz genç Clark'la sürdürme gayretindeler. Oyuncu nam?na kimse de kalmad? dizide.
K?v?lc?mArduc
7. Sezon finalinden sonra nekadar kötü bir sezon finali olabilirki hemde Doomsday varken derken, Clark 1 araba tuttu 3 tane karn?na 1 tane surat?na yumruk yedi sonra z?playarak Doomsday'i götürdü ve Doomsday vs. Clark dövü?ü bitti.

T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
Superman'in en büyük dü?man? bu ?ekilde rezil oldu ya helal olsun. Tamam sonunu çizgiromana ba?lad?n?z Doomsday yer al?ndan ç?k?cak ama bukadarda rezalet bir final yap?lmazki. Finalde de Kandor dan gidip Zod'u getirdiler ya bu adam daha kaç sezon daha kar??m?za ç?k?cak merak ediyorum.

Birde Jimmy'i öldürdüler sonrada çok ak?ll?larm?? gibi asl?nda o sizin bildi?iniz James Bartholomew "Jimmy" Olsen de?il asl?nda Henry James Olsen yani jimmy'nin abisi. Tamam kendini hiç sevmez sinir olurdum, özellikle o salak bak??lar? deli ederdi beni diziden ç?kmas? benim için iyi bir?ey. Ama ortada çok ciddi bir kötü dü?man eksikli?i var, Tess Mercer Lex ve Lionel'in yan?nda ç?rak bile de?il, onun d???nda da ortada bir?ey yok.
kurt_thewolf
Smallville - Sezon 9 - Promo

K?v?lc?mArduc
Metallo


forum resmi

forum resmi

forum resmi

forum resmi


Metallo kalbine yerle?tirilmi? Kriptonit'in gücü ile çal??an bir Superkötü ve Cyborg. Gerçek ad? John Corben olan Metallo ilk olarak Action Comics #252 (May 1959) yay?nland?.

Çizgiroman serisinde hikayesi birçok kez de?i?iklik gösteren Metallo, Smallville de Gümü? Ça??nda ki hikayesi ile kar??m?za ç?k?cak.

Gazeteci John Corben (gizli bir h?rs?z ve katil) suç mahallinden kaçarken bir kaza geçirir ve bedeni ölümcül derecede parçalan?r. Ölmek üzere olan Corben'?n beyni Profesör Vale taraf?ndan yap?lan yapay deri kapl? bir robot'un (Cyborg) bedenine aktar?l?r. Ba?lar da uranyum ile çal??an beden sadece bir gün dayanmaktad?r, daha sonra Kroptonit ile s?n?rs?z bir güç elde edildi?i ortaya ç?kar.

Daily Planet de i?e ba?layan Corben Lois Lane ile çal??maya ba?lar ve onunla duygusal bir ili?ki ya?ar. Suç dünyas?nda Metallo olarak an?lmaya ba?lanan Corben gücünü Superman'i yok etmek için kullan?r, fakat Superman'i öldürmeye çal???rken kendi tuza??na dü?erek müzede hayat?n? kaybeder.

Nisan 1977 de yay?nlanan Superman # 310 da, Superman den John Corben'?n ölümünün intikam almak isteyen karde?i Roger Corben, gizli bir suç örgütü taraf?ndan beynini daha geli?mi ve güçlü ba?ka bir robot bedenine nakleder böylece ikinci Metallo olarak kar??m?za ç?kar. ?kinci Metallo da ilki gibi Kriptonit ile çal??maktad?r.

Smallville de Metallo'yu Terminator TSCC den Derek Reese olarak tan?d???m?z Brian Austin Green canland?r?cak ve 9. Sezon 2. Bölüm de kar??m?za ç?k?cak.
kurt_thewolf
Son sezonun promosu. 9. sezon beni heyecanland?rd? aç?kças?. Önceki s?k?c? sezonlar gibi de?ildi. Son sezonun da iyi olmas?n? bekliyorum.
K?v?lc?mArduc
10. Sezon 7. bölüm ile birlikte olay? Marvel ?ç Sava?'a ba?lad?lar resmen, 10. Sezon önceki 3 sezondan çok daha iyi gidiyor, birazdan özgün konular bulsa daha iyi olucak.
K?v?lc?mArduc
10 sezon 12. bölüm ile Smalltrix olmay? ba?ararak kalbimde yer etmi?tir tongue.gif, baz? sahneler, hareketler, konu?malar Matrix'in birebir ayn?s?yd?. Final merak? içinde azimle izlemeye devam ediyorum smile.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.