Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: "SGU Stargate Universe" (2009)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Dizi
Sayfalar: 1, 2, 3, 4
simunye
Stargate: Universe


YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Forum resmi

Tür: Aksiyon / Macera / Bilim Kurgu
Ülke: Kanada / ABD    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Robert Carlyle, Justin Louis, Brian J. Smith, Elyse Levesque, David Blue


forum resmi

Evet arkada?lar,
Stargate: Atlantis'in 5.sezonunun da bitmesiyle gözler Stargate: Univese'de.
Scifi kanal?, Stargate: Universe (Evren)'i 2009 sonbahar?nda 2 saatlik pilot bölümüyle seriye ba?layaca??n? duyurdu.
Yap?mc?l???n? SG-1 ve Atlantis'ten tan?d???m?z Brad Wright ve Robert Cooper yapacak.
Yeni serimiz daha fazla uzay tabanl? olacak.( Bana biraz Star Trek: Voyager'? hat?rlat?yor.)

K?saca Konusuna gelince,
Kadim'lerin Atlantis ?ehrinden bile milyon y?l daha eski oldu?u Destiny (Kader) olarak adland?rd?klar?
uzay gemisininin amac? tüm evrene (Universe-Dizinin ad?) bütün stargate'leri(y?ld?z geçitlerini) yaymak için programlarlar.
Daha sonra amaçlar? 2.bir gemi gönderip bütün galaksileri ve gezegenleri ke?fetmektir.
Fakat yükselme i?iyle me?gul olduklar?ndan plana uymazlar.
Yeni ke?if ekibimiz 9. sembolu ke?federler ve direk Kadimlerin gemisini bulurlar.
Gemiye gittiklerinde ve daha sonra ö?renirler ki Eve dönü? mümkün de?ildir.:yuppi:
Biraz önce de bahsetti?im gibi gemi programlanm?? bir ?ekilde tüm evreni gezmektedir.


??te kar??n?zda Universe karakterleri;

*Doktor Nicholas Rush (Robert Carlyle):
Imdb bilgi: http://www.imdb.com/name/nm0001015/
forum resmi
Tak?m?n lideri


*Albay Everett Young(Justin Louis):
Imdb bilgi: http://www.imdb.com/name/nm0521878/
forum resmi
40l? ya?larda yak???kl?, becerikli, eski SG liderlerden.*Te?men Matthew Scott(Brian J.Smith):
Imdb bilgi: http://www.imdb.com/name/nm1668284/
forum resmi
Te?men Scott, güvenilir lider olabilecek kapasiteye sahip, sorumluluk sahibi birisi...*Eli Wallace(David Blue):
Imdb bilgi: http://www.imdb.com/name/nm2437382/
forum resmi
20-25li ya?larda, alayc?, tam bir dahi. Matematik, bilgisayar üzerine dahi ve asosyal birisi.*Ronald Greer(Jamil Walker Smith):
Imdb bilgi: http://www.imdb.com/name/nm0808607/
forum resmi
20li ya?larda, bahriyeli, güçlü, iri, sessiz bir ki?ik. Biraz Ronon gibi birisi. Sinirlerini kontrol edemeyen, geçmi?inde sorunlar? olan bir ?ahsiyet...*Tamara Johansen(Alaina Huffman):
Imdb bilgi: http://www.imdb.com/name/nm0435509/
forum resmi
28 ya??nda, Yüzba?? rütbeli, ilkyard?m konusunda becerikli, Dünya d??? tecrübesi olan, güzel, yetenekli ve zeki bir bayan.*Chloe Armstrong(Elyse Levesque):
Imdb bilgi: http://www.imdb.com/name/nm1137028/
forum resmi
20li ya?larda, Amerikan senatörünün k?z?. ??mar?k olarak yeti?tirilmi? ama zeki.Sosyal ve politik olarak bilgili.*Camille Wray(Ming-Na):
Imdb bilgi:http://www.imdb.com/name/nm0001840/
forum resmi
Stargate program?n? denetleyen uluslararas? bir organizasyon da insan kaynaklar? yöneticisi. ?stedi?i d???nda kendisini Destiny'de bulur.


*Telford(Lou Diamond Phillips):
Imdb bilgi: http://www.imdb.com/name/nm0001617/
forum resmi
Albay rütbeli, örünü askeriye ye adam?? bir ?ah?s. Büyük bir olas?l?kla 2 saatlik pilot bölümde görece?imiz birisi.(Konuk y?ld?z)


??????????
forum resmi
Geriye önemli bir karakter daha kal?yor. Yak?n zamanda da ismi aç?klanacakm??. Acaba kim???


?imdiye kadar aç?klanan Bölüm ?simleri:

01x01 Air, Part 1
01x02 Air, Part 2
01x03 Air, Part 3
01x04 Fire
01x05 Water
01x06 Earth
01x07 Time
Lancelot
Mckay,Ronon ve Shepard olmazsa olmaz diyorum ben artık smile.gif Teyla da torun torba sahibi olur işi olmaz onun evrenle mevrenle smile.gif
Taurus
SG-1 Ekip: Mitchell, Sam, Daniel, Teal'c, Vala
Atlantis Ekip: John, Teyla, McKay, Ronon, Carson

Yeni dizimizde de bir ekip format? olacaksa, benim ekip seçimim ?öyle olurdu. Jack kesinlikle oynamaz o yüzden ekip lideri konumunda John'? görmek isterim. Daniel 2. isim olarak banko. ?llaki ekipta bir kad?n olmal? ki, o da kesinlikle Sam olmal?. Sam varken Teyla tercih edilmez. laugh.gif Kadrodaki bir ki?ilik bo? yeri de ke?fedilecek uzayl? bir abimiz doldurur. McKay'?n da yeni dizide yer alaca??n? dü?ünüyorum ama ekip içerisinde olmaz. Gemide direk olarak çal???r, amelelik yapar. flaugh.gif Bunlar?n hepsi benim varsay?mlar?m. Bakal?m 2009 ba??nda ne nedir, kim kimdir ? hepsini ö?renece?iz.

Ayr?ca ben yeni dizimizde Daniel Jackson ba?rol oynayacak diye biliyorum. Dizinin yap?mc?lar? ve yönetmenleri olan Brad Wright & Robert C. Cooper '?n daha önce yeni seri hakk?nda yapt??? aç?klamalardan birisi Michael Shanks'?n ba?rolde oynamas?n? dü?ündükleriydi. Michael Shanks'de bu aç?klamaya olumlu aç?klama yaparak ''neden olmas?n'' tarz?nda cevap vermi?ti. Aradan geçen zaman zarf?nda oyuncu kadrosu hakk?nda yeni geli?meler olduysa ben takip edemedim. Bildiklerim bunlar...
dello
bence ekip illa 4 ki?i olacak diye bir?ey yok, bu seferki seride daha kalabal?k bir tak?m olabilir gibi geliyor bana.
benim gönlümden geçen kadro (jack hariç)

John, Mckay, Daniel, Carson, General Hank, Jonas Quinn, Sam, Sgt. Walter , Bill Lee, Zelenka, (makina dairesi sorumlusu) Sgt. Siler tongue.gif
Lancelot
Bence 4 ki?ilik format? bozmazlar. Ancak Carson Beckett gerçekten gelmeli. SG-1 tayfas?ndan aç?kcas? hiç umudum yok benim. Jack zaten general, Sam i atlantis ten ald?klar?n? dü?ünecek olursak san?r?m o da yoruldu art?k oynamaktan. Tealc zor ama Ronon ve Telac ayn? ekip neden olmas?n. Aç?kcas?

Mitchell,John,Ronon,Tealc,Mckay,Zelenka,Carson acaip olur. ?llaki bir hatun laz?m. Ben hala teyla ve sam olmaz diyorum. Benim oyun bu konuda da Jeniffer dan yana smile.gif
labtek38
Öncelikle Stargate serilerini ne kadar be?enerek izlesek de konu bak?m?ndan t?kand?klar?n? itiraf edelim. Yani rakip kim kald?? Wraith sald?ram?yor zaten ço?al?c?lar?n ne oldu?u belli de?il. Bence finelde Wraith ço?al?c?lar? kendi amaçlar? için programlay?p Atlantis'e sald?rtabilir. Çok fazla teknolojiye eri?im konuyu k?s?rla?t?r?yor. Yani SG-1 de gidebilecek her?ey ters giderdi (yap?lan 1. gemi,2.gemi,3.gemi,3.geminin hatta ilk 3-4 seferi ba?ar?s?zd?. Atlantisde hooop "databankas?nda bi?ley buldum getirin benim laptop?m?" der McKay ve sorun çözülür. Yeni seride olacak olan bu ekip bir ke?if ekibinden ziyade bir gemi mürettebat? gibi de olabilir o yüzden 4 ki?ilik bir ekip olmak zorunda de?il.Di?er taraftan giderken dönemeyeceklerini dü?ünmedikleri için atlantis yolculu?u gibi kalabal?k gitmeyebilirler de. Ekip tahminlerine gelince; hepimiz kabul edelim ki McKay Sam den daha ak?ll? o yüzden o olmal? sam'in yan?nda ama 2 cambaz 1 ipte oynar m? bilinmez. Daniel olmazsa izlemem zaten (bu dedi?ime ben de inanmad?m mecbur izliycem smile.gif ) . Teyla Ronan falan bo?verin (McKay ile alayc? konu?tuklar?nda g?c?k oluyorum zaten onlara. Yani McKay yeteneklerinin bilincide hava atmay? seviyor Sam galaksiyi kurtar?r sonra da "aman efendim ne yapt?m ki kim olsa ayn?s?n? yapard?" der ve bu yapmac?k oluyor .) onlar gelmez bence Teyla halk?n?n lideri olur tekrar. Ronan da halk?ndan kalanlar? falan bulur. Ekip komutas? illa askeri birine verilecekse Cam olmas?n mümkünse. Sam de liderlik yapamaz bence askeri lider yeni birisi olabilir ama ba?rol Daniel'?n olmal?. Ama bu arada anmadan geçemiycem ben daha Atlantis gemisiyle uzay sava?lar? bekliyordum. 6. bölümde laf aras?nda "ANT?MADDE" kelimesi geçti kaçmad? yani benden. belki benim gibi bekleyenleri üzmeyecek bir atlantis uçu?uyla final yap?cak. Atlantis zaman içinde kendini ve SG-1 i tekrarlamaktan kurtulamad?. Ben atlantis'i izlemeden önce eve dönü? maceras? olacak san?yordum fakat kom?u kap?s? ç?kt?. As?l bekledi?im seri bu olacak san?r?m.

Konu d??? not: Henüz Star Trek hiç izlemedi ve çok fazla bölümünün, serisinin, ve filminin oldu?undan ba?ka bi?ey bilmiyorum birisine HDD yollasamda bana çekip yollasa. flaugh.gif
Lancelot
Star Trek izlemedi isen, hiç Atlantis SG-1 ? tekrarlamaktan kurtulamad? deme smile.gif SG-1 in neler apartt???n? biliyoruz Star Trek ten. ?aka bir yana normaldir de. Bir an önce izlemeni öneririm.
Poewang
bence jack oynamaz ama arada bir misafir olur.Sam de arada bir misafir olmakdan öteye geçmez çünkü yeni bir film çekiyor ?u anda flaugh.gif Atlantis ekibinden teyla ve ronan kat?lmaz çünkü onlar pegasus galaksisinden Dünyadan de?il flaugh.gif Tealc kat?lmaz çünkü oda yabanc? kendi gezegenine dönüp i?leri daha iyibir ?ekle sokmak isteyecektir.john ve Mitchell asker olduklar? için sald?r? esnas?nda gözükebilirde gözükmeye bilirde :DMckay çok zeki olsada tek zeki insan de?il olabilirde olmayabilirde ama bir tercümana ihtiyac olcakt?rki oda Daniel demek flaugh.gif
ama ben herkesin olmas?n? isterim do?rusu çünkü ordaki herkesin ayr? bir özelli?i var flaugh.gif Bi tek iki Galaksi aras?ndaki arayolu havaya uçuran salak olmas?n flaugh.gif
Taurus
Ben, lider oyuncu olarak Mitchell de?il de Shepperd olsun diyorum. Sam'?n yeni bir film falan da çekti?i yok. Oynamas?na engel yok fakat nedense Daniel d???nda yepyeni bir ekiple kar??la?aca??m?z? dü?ünüyorum. ?unun ?uras?nda 2009'a ne kalm??. Bekleyi?teyiz. fool.gif

Sam'?n olay? da ?u. Baz?lar? Sci-Fi'de yeni yay?nlanacak olan Sanctuary dizisi yüzünden Amanda Tapping'in Atlantis ekibinden ayr?ld???n? dü?ünüyor. Amanda Tapping'in Atlantis'ten ayr?lma sebebinin Sanctuary dizisi oldu?unu sanm?yorum. Zira çünkü Sanctuary dizisi çekileli çok oldu. Geçti?imiz sene iki Stargate dizisi de sezonluk araya girdi?inde aradaki bo?lukta gene Stargate yap?mc?lar?ndan Martin Wood'un yap?mc?l???n? yapt??? ve pek çok Stargate oyuncusunun görev ald??? ''Sanctuary'' dizisi çekildi. ?skoç kanallar?nda yay?nland? da, Sci-Fi'de yeni yay?nlanacak. Dizinin 2. sezon kadrosuna bakt?m da, Amanda Tapping gözükmüyor. Yani Amanda Tapping'in Stargate: Universe'de oynamas?na ?imdilik bir engel yok. Her ?ey ba?takilere ba?l?. smile.gif
simunye
??te kar??n?zda Universe karakterleri;

*Albay Everett Young:
40l? ya?larda yak???kl?, becerikli, eski SG liderlerden.
*Tamara Jon:
20-25li ya?larda, Yüzba?? rütbeli, ilkyard?m konusunda becerikli, Dünya d??? tecrübesi olan, güzel, yetenekli ve zeki bir bayan.
*Chloe Carpenter:
20li ya?larda, Amerikan senatörünün k?z?. ??mar?k olarak yeti?tirilmi? ama zeki.Sosyal ve politik olarak bilgili.
*Eli Hitchcock:
20-25li ya?larda, alayc?, tam bir dahi. Matematik, bilgisayar üzerine dahi ve asosyal birisi.
*Lt. Jared Nash:
20-25li ya?larda gen bir SGS üyesi. Genç k?zlar?n rüyalar?na giren bir tip. Yetenekli, sorumluluk sahibi, güvenilir, lider olabilecek bir kapasitede...
*Ron "psikopat" Stasiak:
20li ya?larda, bahriyeli, güçlü, iri, sessiz bir ki?ik. Biraz Ronon gibi birisi. Sinirlerini kontrol edemeyen, geçmi?inde sorunlar? olan bir ?ahsiyet...


E?er böyle bir tak?m olacaksa eskilerden kimse olmayacak.
Ama ben Daniel oynar diye dü?ünüyordum crying.gif
Poewang
valla bende Danielin oynamas?n? istiyorum sad.gif eskilerden birilerini görmek güze olacak ama dur bakal?m pilot bölüm ne dicek flaugh.gif
Bu arada bu ki?ilerin resmi,ni koyman mümkün mü?
simunye
QUOTE(Poewang @ Sep 19 2008, 05:22 PM) *

valla bende Danielin oynamas?n? istiyorum sad.gif eskilerden birilerini görmek güze olacak ama dur bakal?m pilot bölüm ne dicek flaugh.gif
Bu arada bu ki?ilerin resmi,ni koyman mümkün mü?

Malesef sadece karekterler aç?klanm??.
Oyuncular daha belli de?il.
mezdap
Daniel diye slogan atsak flaugh.gif
KerKeness
Bencede Daniel'i oynats?nlar.Çünkü Daniel'i tan?d???m?z kadar?yla hayat?n? Eskileri tan?maya adam??...bu onun için süper olur diyer yandan,gerçekten eskilerden birini görmek çok güzel olur.
verso
pilot bölümün tam olarak ne zaman oynayaca?? belli mi.
lastjafaa
heyecanla bekliyoruz universe
ayhanozbekk
Geçen atlantis 5x10 u seyrettim denieli görünce ne kadar mutlu oldum bilemezsiniz. Umar?m Universte onu görürüz. Yan?na gençlerden kurulu bir ekip als?n ve yola dü?sün be karde?im.
Mckay , sam , jhon hepsini geç derim yeni yüzler laz?m.

e?er yönetmenler senaryoya güveniyorlarsa yeni yüzlerle ba?layacaklard?r.
yok ilk bölümlerde senaryo zay?f olacaksa eskilerden bir kaç isnin kredisini kullanmak isteyeceklerdir.
mezdap
QUOTE(ayhanozbekk @ Oct 13 2008, 01:27 PM) *

Geçen atlantis 5x10 u seyrettim denieli görünce ne kadar mutlu oldum bilemezsiniz. Umar?m Universte onu görürüz. Yan?na gençlerden kurulu bir ekip als?n ve yola dü?sün be karde?im.
Mckay , sam , jhon hepsini geç derim yeni yüzler laz?m.

e?er yönetmenler senaryoya güveniyorlarsa yeni yüzlerle ba?layacaklard?r.
yok ilk bölümlerde senaryo zay?f olacaksa eskilerden bir kaç isnin kredisini kullanmak isteyeceklerdir.

Evet ben de çok sevindim gerçekten, ama san?r?m Dr. Carson'dan ba?ka kimse yokmu?. Bu arada eski ekibi Sanctuary isimli yeni bir dizi de görebilirsiniz, Rodney, Carter, Daniel vs. smile.gif
mehmet_onder
Robert Carlyle yeni SG lideri mi olacak?forum resmiSGU ile ilgili somut bilgiler gelmeye ba?lad? san?r?m.
En son 28 Hafta Sonra ve 24: Redemption'da izledi?imiz ?skoç as?ll? Carlyle SGU'da yeni ekip lideri olarak kar??m?za ç?kabilir.
Habere buradan ula?abilirsiniz.

http://www.imdb.com/name/nm0001015
Lancelot
Oooo severek izledi?imiz bir abimiz. Yak???r.
ghostbar
CODE
Award-winning Scottish actor Robert Carlyle (Trainspotting, The Full Monty) has been cast in the leading role of Dr. David Rush on SCI FI?s highly anticipated new original series, Stargate Universe, the latest adventure in the Stargate franchise produced by MGM television. Production will begin in Vancouver in February ?09 with an eye toward a summer 2009 premiere. Additional casting is currently underway.


Robert Carlyle, Mgm in sitesindeki bilgiye göre Ekip Üyesi Dr. David Rush olarak karşımızda olacak.
Mgm in Sitesine Buradan

Robert Carlyle hakkında ise buradan
Ornetorenk
Ne güzel haberler bunlar böyle. rolleyes.gif

Dedi?iniz gibi, ekipte eski dostlardan bir kaç tanesi de olsayd? tad?ndan yenmezdi ohmy.gif
dilesem
daniel ve mckay olsa çok iyi olurdu ama...
ayhanozbekk
arkada?lar dizinin gelece?i hakk?nda yeni bir haber varm? ?
mezdap
QUOTE(dilesem @ Dec 26 2008, 03:07 PM) *

daniel ve mckay olsa çok iyi olurdu ama...

Daniel ya adam?m benim kesinlikle isterdim onu flaugh.gif
sasha
QUOTE(Taurus @ Aug 24 2008, 03:47 PM) *

SG-1 Ekip: Mitchell, Sam, Daniel, Teal'c, Vala
Atlantis Ekip: John, Teyla, McKay, Ronon, Carson

Yeni dizimizde de bir ekip format? olacaksa, benim ekip seçimim ?öyle olurdu. Jack kesinlikle oynamaz o yüzden ekip lideri konumunda John'? görmek isterim. Daniel 2. isim olarak banko. ?llaki ekipta bir kad?n olmal? ki, o da kesinlikle Sam olmal?. Sam varken Teyla tercih edilmez. laugh.gif Kadrodaki bir ki?ilik bo? yeri de ke?fedilecek uzayl? bir abimiz doldurur. McKay'?n da yeni dizide yer alaca??n? dü?ünüyorum ama ekip içerisinde olmaz. Gemide direk olarak çal???r, amelelik yapar. flaugh.gif Bunlar?n hepsi benim varsay?mlar?m. Bakal?m 2009 ba??nda ne nedir, kim kimdir ? hepsini ö?renece?iz.

Ayr?ca ben yeni dizimizde Daniel Jackson ba?rol oynayacak diye biliyorum. Dizinin yap?mc?lar? ve yönetmenleri olan Brad Wright & Robert C. Cooper '?n daha önce yeni seri hakk?nda yapt??? aç?klamalardan birisi Michael Shanks'?n ba?rolde oynamas?n? dü?ündükleriydi. Michael Shanks'de bu aç?klamaya olumlu aç?klama yaparak ''neden olmas?n'' tarz?nda cevap vermi?ti. Aradan geçen zaman zarf?nda oyuncu kadrosu hakk?nda yeni geli?meler olduysa ben takip edemedim. Bildiklerim bunlar...


atlantis ekibini sayarken bir eksik var sanki niçin herkes Elizabeth'imi unutmu?? sadece 2 sezon için ç?kt? o da nedendir bilmem.3 sezondur patron o idi. lütfen Atlantis'in kraliçesini unutmayal?m
virtual6482
bence olmazsa olmaz karakter david hewlett yani mckay.. vede joe flanigan
dello
QUOTE(ayhanozbekk @ Jan 11 2009, 09:41 PM) *

arkada?lar dizinin gelece?i hakk?nda yeni bir haber varm? ?


oyuncular?n bir k?sm? daha belli olmu?. eski sg tak?mlar?ndan birileri olmas? laz?md? bence. en az?ndan daniel olmal?yd? blink.gif

T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...

forum resmi
NICHOLAS RUSH
Title: Doctor
Played By: Robert Carlyle


forum resmi
EVERETT YOUNG
Rank: Colonel
Played By: Justin Louis

forum resmi
MATTHEW SCOTT
Rank: Lieutenant
Played By: Brian J. Smith

forum resmi
ELI WALLACE
Civilian
Played By: David Blue

forum resmi
RONALD GREER
Rank: Senior Sergeant
Played By: Jamil Walker SmithKaynakayr?ca dizinin konseptide ?öyle bi?ey olucakm??

forum resmi

forum resmi

forum resmi

forum resmi
salto
Yeni yüzler yeni heyecen dello üstat.Bence eskilerden kimsenin ana rollerde olmamas? iyi.Olsa idi bizde mutlaka nostaljik beklentiler olacakt?.Ama ?unu da belirtmeden geçemeyece?im illaki arada bir misafir olurlar diyorum bir ?ekilde.
ayhanozbekk
Arkada?lar pilot bölüm ?ubat 2009 deniyordu ne oldu bir haberi olan varm?. Beklemekten yoruldum atlantisin o uyduruk bölümlerini bile özledim valla. Battlestar galactica'ya saay?m dedim. Sarmad?.
mirsat
QUOTE(ayhanozbekk @ Feb 5 2009, 11:11 AM) *

Arkada?lar pilot bölüm ?ubat 2009 deniyordu ne oldu bir haberi olan varm?. Beklemekten yoruldum atlantisin o uyduruk bölümlerini bile özledim valla. Battlestar galactica'ya saay?m dedim. Sarmad?.Farscape diye bir dizi var oda benzer bir ?ey bakmad?ysan onada bak derim. de?i?ik ve uzun soluklu bir dizi bende yeni ba?lad?m fena de?il. 2 .sezon dahada aç?l?yormu?. Toplamda 4 sezon indirdim.
simunye
1. ba?l?k iletisi güncellenmi?tir.
Beklenen son karakterler de eklendi.
ayhanozbekk
Farscape yi izledim. Evet güzeldi. İzlemeyen arkadaşlara tavsiye ederim.
kemal32
QUOTE(ayhanozbekk @ Feb 5 2009, 11:11 AM) *

Arkada?lar pilot bölüm ?ubat 2009 deniyordu ne oldu bir haberi olan varm?. Beklemekten yoruldum atlantisin o uyduruk bölümlerini bile özledim valla. Battlestar galactica'ya saay?m dedim. Sarmad?.


?lk bölüm 2 Ekim'de, yani beklemeye devam.
mehmet_onder

salto
Promo oldukça ilginç ve heyecanlı beklemek zor olacak.
ayhanozbekk
Az önce son ç?kan reklam sahnelerini izledim. Dört gözle her karede danieli arad?m. Nafile. Yani arkada?lar DR. daniel jackson yooook. Üzüldüm ama ne yapars?n. Doktor Nicholas Rush (Robert Carlyle) rolündeki oyuncuyu izledim güzel oynad?. Umar?m severiz.

Yaln?z in?allah atlantis gibi olmaz. Atlantis , Farscape , Voyager bunlar benzer diziler , bol bol görsel efekt. Babylon ve battle star galactica benzerler bolca politik entrikalar.

SG1 mi ?

"Daha iyisi yaap?lana kadar en iyisi O"

Art?k insanlar? sadece macera bol efekt ve silahlar kesmiyor. Bu aç?dan dü?ünül?ünce gizem, mistizm , mitoloji , kültürler , etkile?imler yani insana sundu?unuz s?rad???l???n içinde kendi köklerinden izler bulursa seyirciye ilginç geliyor.
Sorar?m SG1 de her bölüm harika asgard teknolojisi görsek bu kadar ilgi çekermiydi. Veya asgardlarla ?skandinav miti aras?nda bir ba? kurulmasa yine ayn? ilginçlik yakalanabilirmiydi.

Hay?r.......

Rosvele dü?tü?ü iddia edilen uzayl?lar gibi görünmeden öte ne de?er ta??rd? o yarat?k e?er ad? Thor olmasa idi.

Umar?m Bunu dikkate al?rlar. Yoksa Star trek Voyager takliti olmadan ileri gidemezler.
baritonverdi
Maalesef bir dizi tutunca o diziden sabun köpü?ü misali bir ?eyler üretmeye çal???yorlar... ama sonuç; suyunun suyunun suyu... Atlantis'i de SG1'?n hat?r?na izlemi?tim zzten smile.gif umar?m bu daha ba?ar?l? bir yap?m olur smile.gif
cardakli
merekla bekliyoruz ama daniel yak???rd?
akif87
Richard Dean Anderson konuk oyuncu olacakm?s...
http://www.cinemaspy.ca/article.php?id=2179
Shizof
QUOTE(akif87 @ Apr 21 2009, 07:49 PM) *

Richard Dean Anderson konuk oyuncu olacakm?s...
http://www.cinemaspy.ca/article.php?id=2179


Güzel. Jack, Sam, Daniel konuk oyuncu olacaklarm??. Makalede Samantha Carter'?n rütbesini Lieutenant Colonel(Yarbay) olarak söylemi?ler yaln?z, Colonel(Albay) olacak o.
ayhanozbekk
Dün ak?am hassret gidermek içinmidir nedir. CD leri açt?m ve sg1 izledim. 10 y?ll?k seri içinde farkl? bir güzelli?i olan 7.sezon son iki bölüm varya onu. Yine her sat?r?n? okudum. Ne kadar güzeldi. ?n?allah universe de öyle olur.
hawk
Benim bu ekip pek hoşuma gitmedi açıkçası. SG-1 ve Atlantis'ten bir karma yapılsaydı konusu itibariyle daha zevkli olurdu. SG-1 ve Atlantis gibi bir ekip lideri formatında olabilecek biri yok gibi.

John, Sam, Daniel, McKay, Ronon, Carson, Teal'c... bunlarla süper olurdu.
sson
ayhanozbekk
Yeni trailerı gördünüz mü? Valla harikaydı. Hatta rda abimiz de vardı. Ayrıca yayın tarihi de belli olmuş, 2 ekim diyorlar. Ben biliyorum ki yayınlanmaya başlar başlamaz burada altyazıları hemen göreceğiz. Peki öyleyse neden forumda kimse bu konuyu canlı tutmuyor?
exselkoll
arkada?lar yeni oyuncular belli oldu eski kadrodan kimse yok ilk iki bölümü 2 ekim 2009 da yay?nlanacak
ayhanozbekk
Arka?lar 2 ekime az kald?. bu ba?l??? art?k hortlatal?m diyorum. Alt yaz?lar yedinci gemi ekibinden mi ç?kacak.
salto
Umuyorum ki S.G.A daki gibi olmaz tüm SG-Türk ekibini görev ba??nda görmek isterim ?ahsen.Tüm i?lerin yine Shizof un üzerine kalmamas? dile?iyle.
detays
Sonunda geldi 2 Ekim. smile.gif
Art?k heyacanla tez elden ç?kacak altyaz?lar? beklemek dü?ecek bize.
ayhanozbekk
nihayet 2 ekim geldi. Her bölümünü 2 kere seyredece?im söz. Stargate olmadan hayal dünhyas? bile bo? kald?. Valla bu arada bir çok bilimkurguya dald?m. Hepsi sönük kald?. Hiç bir ?ey stargate in yerini dolduram?yor. Stargate atlantisin bile. Yok ?aka sga n?n yerini dünyay? kurtaran adam bile doldurur.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.