Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Ca$h (Cash)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Film Tan?t?mlar? ve Ele?tiriler > Ar?iv
R0BlN
forum resmi

IMDB
Ca$h (2008)

Directed by: Eric Besnard
Genre: Comedy | Crime | Thriller
User Rating: 5.0 / 10 (114 votes)
Runtime: France:100 min
Cast: Jean Dujardin, Jean Reno, Valeria Golino, Alice Taglioni

QUOTE
Konu: Paris’in en seçkin doland?r?c?lar?ndan Cash’in en büyük hayali Frans?z Riviera’s?nda çok büyük bir elmas soygunu gerçekle?tirmektir. Ancak operasyonunun üzerine efsanevi düzenbaz Maxime’in gölgesi dü?er; birbirinden güzel ve tehlikeli kad?nlar paylar?n? isterler. Oyunun ad? vefas?zl?k, döneklik, sahtekârl?k ve ihanettir. Kesin olan tek bir ?ey vard?r. Hesaplar görülecek, bir arkada??n ve karde?in ölümünün intikam? al?nacakt?r.

Filmin Resmi Sitesi
Fragman
melih
Ocean's 1X serilerini sevenlerin kaç?rmamas? gereken bir film. 99 Francs ile tan?ma ?ans?na eri?ti?im Jean Dujardin burada çok farkl? bir tipte kar??ma ç?ksa da kendisini Frans?z sinemas?n?n yeni Belmondo'su koltu?una gözünü dikmi? gibi görüyorum. Depardieu yoksa tabii ki Reno'nun oldu?u, yer yer s?kan, yer yer güldüren, sürprizi sürprizle bozan bir tür filmi Ca$h.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.