Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: 'Asla Kad?na Güvenme!'
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Sinema Genel
oscar1895
Yeri geldi?inde dünyan?n en saf varl?klar?d?r; yeri geldi?inde ?eytana pabucunu ters giydirirler. Di?iliklerini kullan?p, erke?i ba?tan ç?kar?rlar ve dilediklerini yapt?r?rlar.
??te e?risiyle do?rusuyla sineman?n ‘femme fatale’ kad?nlar?…


-?eytani güdüleri de?il belki Patricia’y? ‘femme fatale’ yapan. Michel ?eytana pabucunu ters giydiren bir karakter. S?k?ysa yakalay?n türünden bir ‘’serseri’’. Ta ki Patricia'ya a??k olana dek. Patricia, Michel'in sonu oluyor.
forum resmi
(A Bout de Souffle / Jean Luc Godard)


-Filmdeki tek kad?n karakter Elizabeth; bir an için di?ili?ini kullanarak üçka??tç?, ele avuca s??maz kahraman?m?z Kaptan Jack Sparrow'un sonu oluyor.
forum resmi
(Pirates of the Caribbean 2:Dead Man's Chest / Gore Verbinski)


-Cumali, Emel için ülkenin en b.ktan adam?n?n paras?n? çal?yor; Emel ise onun hayat?n? mahvediyor.
forum resmi
(e?k?ya / Yavuz Turgul)


-Sam ve Nicky birbirilerine s?rt ç?kan iki 's?k? dost'tur. Ne var ki Ginger di?ili?ini kullan?p bu iki dostu birbirine dü?man ediyor, çift tarafl? oynay?p hayatlar?n? mahvediyor. Üstelik ikisine de yar olmuyor; çünkü onun Lester'? var.
forum resmi
(Casino / Martin Scorsese)


-Phyllis di?ili?ini kullanarak, sigortac? Neff'i ba?tan ç?kar?yor ve kocas?n? öldürüp paras?n?n üstüne konma planlar? kuruyor. Sonras?nda tüm film-noir örneklerinde oldu?u gibi 'bir kad?na asla güvenme' kural?n? unutan Neff'in hayat? alt üst oluyor.
forum resmi
(Double ?ndemnity / Billy Wilder)


-Mr.?ncredible, belki biraz göbekli ve belki de biraz sakar; lakin 'o' inan?lmaz bir kahraman ve onu altetmek gerçekten oldukça güç. Ta ki Mirage'e güvenip yeni görevlere at?lana dek. Mr.?ncredible'?n bu görevleri kabul etmesinde, onun hayattaki amac? ya da uyum sa?layamad??? normal hayat ?artlar? etkili tabi ki de. Ne var ki Mirage'?n masumane yüzü ve çekicili?i de, Mr.?ncredible'?n bu görevi kabul etmesinde hayli etkili. Mirage ise Mr.?ncredible'?, ezeli rakibi Syndrome'un ellerine teslim ediyor.
forum resmi
(The Incredibles / Brad Bird)


-Bu nas?l bir kad?n böyle? ?sa için yapt?klar?n? görünce 'u?runa yap?lmayacak hiçbir ?eyin olmad??? türden bir kad?n’ oldu?unu dü?ünüyoruz...Nitekim ?sa da böyle dü?ünüyor olacak ki, onun için kocas?n? bile öldürmeyi göze al?yor. Hem öldürüp öldürmemesi de önemli de?il. Önemli olan 'o'nun için böyle bir ?eyi gerçekten yapmak istemesi. Nerden bilebilirdik ki, Meryem'in ?sa'yla kedinin fareyle oynad??? gibi oynad???n?...
forum resmi
(Üçüncü Sayfa / Zeki Demirkubuz)
ggecim
forum resmi

forum resmi

forum resmi

Sinemada Femme Fatale'den söz etmi?ken bu üç filmi atlamak olmaz.?lki ad?yla da bu mesaj? veren Brain De Palma'n?n Femme Fatale'i, yine ayn? ustan?n elinden 1984 y?l?nda ç?km?? olan Body Double ve yüzy?ld?r konu?ulan Orson Welles'in ellerinden ç?kan The Lady from Shanghai .
Hatta yukarda sayd???m filmlerden eski olan ikisi sinemada film- noir örnekleri ve Femme Fatale'in öncülerinden de diyebiliriz.
Harvey Dent
?zledi?im en iyi fatal roller hep Glenn Close'a ait san?r?m devil.gif
Hele Dangerous Liaisons finalindeki makyaj temizleme sahnesi yok mu, bir ömre bedel.

Forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Dangerous Liaisons Posteri

Yönetmen: Stephen Frears
Tür: Dram / Duygusal
IMDB Notu: 7.6 / 10 (23,796 oy)
Süre: 119 dakika
Ülke: ABD / ?ngiltere    Dil: ?ngilizce   
Ödüller: Oscar ödülü ald?
Oyuncular: Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Swoosie Kurtz, Keanu Reeves


YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Fatal Attraction Posteri

Yönetmen: Adrian Lyne
Tür: Dram / Gerilim
IMDB Notu: 6.8 / 10 (19,945 oy)
Süre: 119 dakika
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce   
Ödüller: Oscar aday? oldu
Oyuncular: Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer, Ellen Hamilton Latzen, Stuart Pankin
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.