Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: ?ampiyon Filmler Kupas? - 1995
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Sinema Genel > ?ampiyon Filmler Kupas?
Sayfalar: 1, 2, 3
Bob le Flambeur
QUOTE
1 The Usual Suspects
2 Se7en
3 Braveheart
4 Heat
5 Whisper of the Heart
6 Twelve Monkeys
7 La Haine
8 Underground
9 Toy Story
10 Casino
11 Before Sunrise
12 Ghost in the Shell
13 The City of Lost Children
14 Dead Man
15 Sense and Sensibility
16 Leaving Las Vegas
17 Dead Man Walking
18 Apollo 13
19 The Day of the Beast
20 Richard III
21 Smoke
22 A Little Princess
23 Antonia's Line
24 Welcome to the Dollhouse
25 Living in Oblivion
26 Babe
27 Die Hard III
28 Fallen Angels
29 GoldenEye
30 Crimson Tide
31 Mallrats
32 Dolores Claiborne
33 Mr. Holland's Opus
34 Nixon
35 The Bridges of Madison County
36 Strange Days
37 Murder in the First
38 Desperado
39 In the Mouth of Madness
40 The Basketball Diaries
41 Othello
42 Get Shorty
43 Mighty Aphrodite
44 Rob Roy
45 Clockers
46 Friday
47 The American President
48 To Die For

KURALLAR

QUOTE
1-) Üyelerin turnuva boyunca, her tur için bir ileti, her e?le?me için bir puan hakk? vard?r.
2-) Puanlar "oleyo" mimikleri ile gösterilir. Üyeler e?le?melerdeki iki filmden hangisini daha çok be?endiyse, bir önceki iletideki skoru be?endi?i film lehine bir yükseltip, mimi?i de o filmin yan?na ekler. Henüz izlenmemi? olan filmlerde ya da karars?z kal?nan e?le?melerde puan verilmeyebilir.
3-) Her tur 3 gün, turnuvan?n tamam? ise 18 gün sürecektir. Üçüncü günün sonunda saat 00:00'dan itibaren hâlâ bir önceki tur için gönderilen puanlar geçersiz kabul edilir, iletiler kald?r?l?r.
4-) Her tur için geçerli olan üç günlük sürelerin sonunda, herhangi bir e?le?mede beraberlik durumu söz konusu olur ise, yukar?daki tabloda daha üst s?rada olan film turu atlar. Tablo imdb puanlar?na göre haz?rlanm?? olup, e?le?meler bir ba?tan bir sondan mant???yla düzenlenmektedir.
5-) Skorlar ile kullan?lan mimikler aras?nda bir uyumsuzluk oldu?unda, skorlar dikkate al?n?r; mimikler ona göre düzenlenir.

Ön Eleme Turu

QUOTE
1 Dead Man Walking 0 - 1 oleyo.gif To Die For
2 Apollo 13 0 - 0 The American President
3 The Day of the Beast 0 - 0 Friday
4 Richard III 0 - 1 oleyo.gif Clockers
5 Smoke oleyo.gif 1 - 0 Rob Roy
6 A Little Princess 0 - 1 oleyo.gif Mighty Aphrodite
7 Antonia's Line 0 - 0 Get Shorty
8 Welcome to the Dollhouse oleyo.gif 1 - 0 Othello
9 Living in Oblivion 0 - 0 The Basketball Diaries
10 Babe 0 - 1 oleyo.gif In the Mouth of Madness
11 Die Hard III 0 - 0 Desperado
12 Fallen Angels oleyo.gif 1 - 0 Murder in the First
13 GoldenEye 0 - 1 oleyo.gif Strange Days
14 Crimson Tide 0 - 1 oleyo.gif The Bridges of Madison County
15 Mallrats 0 - 0 Nixon
16 Dolores Claiborne oleyo.gif 1 - 0 Mr. Holland's Opus

?imdiye kadar 11 y?l? geride b?rakt?k, ben böyle liste görmedim blink.gif . Sadece üst s?ralar de?il, altlarda da inan?lmaz filmler var. Hatta ilk 32'nin d???nda kalan The Bridges of Madison County, Strange Days, Mighty Aphrodite gibi filmler için ön eleme turundan ba?laman?n daha do?ru olaca??n? dü?ündüm. Sonra da yava? yava? kalp k?racak e?le?melere do?ru uzan?r?z...
Siyanure
QUOTE
1 Dead Man Walking oleyo.gif 1 - 1 To Die For
2 Apollo 13 oleyo.gif 1 - 0 The American President
3 The Day of the Beast 0 - 0 Friday
4 Richard III 0 - 2 oleyo.gif Clockers
5 Smoke oleyo.gif 2 - 0 Rob Roy
6 A Little Princess 0 - 2 oleyo.gif Mighty Aphrodite
7 Antonia's Line 0 - 0 Get Shorty
8 Welcome to the Dollhouse 1 - 1 oleyo.gif Othello
9 Living in Oblivion 0 - 0 The Basketball Diaries
10 Babe 0 - 1 In the Mouth of Madness
11 Die Hard III 0 - 1 oleyo.gif Desperado
12 Fallen Angels oleyo.gif 2 - 0 Murder in the First
13 GoldenEye 0 - 2 oleyo.gif Strange Days
14 Crimson Tide 0 - 2 oleyo.gif The Bridges of Madison County
15 Mallrats oleyo.gif 1 - 0 Nixon
16 Dolores Claiborne 1 - 0 Mr. Holland's Opus
Funkster
QUOTE
1 Dead Man Walking oleyo.gif 2 - 1 To Die For
2 Apollo 13 oleyo.gif 2 - 0 The American President
3 The Day of the Beast 0 - 0 Friday
4 Richard III 0 - 2 Clockers
5 Smoke oleyo.gif 3 - 0 Rob Roy
6 A Little Princess 0 - 2 Mighty Aphrodite
7 Antonia's Line 0 - 0 Get Shorty
8 Welcome to the Dollhouse 1 - 1 Othello
9 Living in Oblivion 0 - 0 The Basketball Diaries
10 Babe 0 - 1 In the Mouth of Madness
11 Die Hard III oleyo.gif 1 - 1 Desperado
12 Fallen Angels 2 - 0 Murder in the First
13 GoldenEye 0 - 3 oleyo.gif Strange Days
14 Crimson Tide 0 - 3 oleyo.gif The Bridges of Madison County
15 Mallrats 1 - 0 Nixon
16 Dolores Claiborne 1 - 0 Mr. Holland's Opus

melih
QUOTE
1 Dead Man Walking oleyo.gif 3 - 1 To Die For
2 Apollo 13 oleyo.gif 3 - 0 The American President
3 The Day of the Beast 0 - 0 Friday
4 Richard III 0 - 3 oleyo.gif Clockers
5 Smoke 3 - 0 Rob Roy
6 A Little Princess 0 - 3 oleyo.gif Mighty Aphrodite
7 Antonia's Line 0 - 1 oleyo.gif Get Shorty
8 Welcome to the Dollhouse 1 - 1 Othello
9 Living in Oblivion 0 - 1 oleyo.gif The Basketball Diaries
10 Babe 0 - 2 oleyo.gif In the Mouth of Madness
11 Die Hard III 1 - 1 Desperado
12 Fallen Angels oleyo.gif 3 - 0 Murder in the First
13 GoldenEye 0 - 4 oleyo.gif Strange Days
14 Crimson Tide 0 - 3 The Bridges of Madison County
15 Mallrats oleyo.gif 2 - 0 Nixon
16 Dolores Claiborne oleyo.gif 2 - 0 Mr. Holland's Opus

?imdi oy vermesi kolay. O ilk 12 neyin nesidir yahu blink.gif
BuRnOut
QUOTE
1 Dead Man Walking 3 - 2 oleyo.gif To Die For
2 Apollo 13 3 - 0 The American President
3 The Day of the Beast 0 - 0 Friday
4 Richard III 0 - 3 Clockers
5 Smoke 3 - 0 Rob Roy
6 A Little Princess 0 - 4 oleyo.gif Mighty Aphrodite
7 Antonia's Line 0 - 1 Get Shorty
8 Welcome to the Dollhouse oleyo.gif 2 - 1 Othello
9 Living in Oblivion 0 - 2 oleyo.gif The Basketball Diaries
10 Babe 0 - 3 oleyo.gif In the Mouth of Madness
11 Die Hard III 1 - 1 Desperado
12 Fallen Angels oleyo.gif 4 - 0 Murder in the First
13 GoldenEye 0 - 5 oleyo.gif Strange Days
14 Crimson Tide 0 - 3 The Bridges of Madison County
15 Mallrats 2 - 0 Nixon
16 Dolores Claiborne 2 - 0 Mr. Holland's Opus

dejavu
QUOTE
1 Dead Man Walking oleyo.gif 4 - 2 To Die For
2 Apollo 13 3 - 0 The American President
3 The Day of the Beast 0 - 0 Friday
4 Richard III 0 - 3 Clockers
5 Smoke 3 - 0 Rob Roy
6 A Little Princess 0 - 5 oleyo.gif Mighty Aphrodite
7 Antonia's Line 0 - 1 Get Shorty
8 Welcome to the Dollhouse 2 - 1 Othello
9 Living in Oblivion 0 - 2 The Basketball Diaries
10 Babe 0 - 4 oleyo.gif In the Mouth of Madness
11 Die Hard III oleyo.gif 2 - 1 Desperado
12 Fallen Angels oleyo.gif 5 - 0 Murder in the First
13 GoldenEye 0 - 6 oleyo.gif Strange Days
14 Crimson Tide 0 - 3 The Bridges of Madison County
15 Mallrats 2 - 0 Nixon
16 Dolores Claiborne 2 - 0 Mr. Holland's Opus

Acidmotherstemple
QUOTE
1 Dead Man Walking 4 - 2 To Die For
2 Apollo 13 3 - 0 The American President
3 The Day of the Beast 0 - 0 Friday
4 Richard III 0 - 4 oleyo.gif Clockers
5 Smoke 3 - 0 Rob Roy
6 A Little Princess 0 - 5 Mighty Aphrodite
7 Antonia's Line 0 - 1 Get Shorty
8 Welcome to the Dollhouse oleyo.gif 3 - 1 Othello
9 Living in Oblivion 0 - 2 The Basketball Diaries
10 Babe 0 - 5 oleyo.gif In the Mouth of Madness
11 Die Hard III 2 - 2 oleyo.gif Desperado
12 Fallen Angels 5 - 0 Murder in the First
13 GoldenEye 0 - 7 oleyo.gif Strange Days
14 Crimson Tide 0 - 4 oleyo.gif The Bridges of Madison County
15 Mallrats 2 - 1 oleyo.gif Nixon
16 Dolores Claiborne 2 - 0 Mr. Holland's Opus


hattorihanzo
QUOTE
1 Dead Man Walking oleyo.gif 5 - 2 To Die For
2 Apollo 13 oleyo.gif 4 - 0 The American President
3 The Day of the Beast 0 - 0 Friday
4 Richard III oleyo.gif 1 - 4 Clockers
5 Smoke oleyo.gif 4 - 0 Rob Roy
6 A Little Princess 0 - 6 oleyo.gif Mighty Aphrodite
7 Antonia's Line 0 - 2 oleyo.gif Get Shorty
8 Welcome to the Dollhouse 3 - 1 Othello
9 Living in Oblivion 0 - 2 The Basketball Diaries
10 Babe 0 - 5 In the Mouth of Madness
11 Die Hard III 2 - 3 oleyo.gif Desperado
12 Fallen Angels 5 - 0 Murder in the First
13 GoldenEye 0 - 8 oleyo.gif Strange Days
14 Crimson Tide 0 - 5 oleyo.gif The Bridges of Madison County
15 Mallrats 2 - 1 Nixon
16 Dolores Claiborne 2 - 0 Mr. Holland's Opus
xeryus
QUOTE
1 Dead Man Walking 5 - 2 To Die For
2 Apollo 13 oleyo.gif 5 - 0 The American President
3 The Day of the Beast oleyo2.gif 1 - 0 Friday
4 Richard III oleyo.gif 2 - 4 Clockers
5 Smoke 4 - 1 oleyo2.gif Rob Roy
6 A Little Princess 0 - 6 Mighty Aphrodite
7 Antonia's Line 0 - 2 Get Shorty
8 Welcome to the Dollhouse 3 - 2 oleyo2.gif Othello
9 Living in Oblivion 0 - 2 The Basketball Diaries
10 Babe 0 - 5 In the Mouth of Madness
11 Die Hard III 2 - 4 oleyo.gif Desperado
12 Fallen Angels oleyo2.gif 6 - 0 Murder in the First
13 GoldenEye 0 - 9 oleyo.gif Strange Days
14 Crimson Tide 0 - 6 oleyo.gif The Bridges of Madison County
15 Mallrats oleyo2.gif 3 - 1 Nixon
16 Dolores Claiborne 2 - 0 Mr. Holland's Opus
siroguz
QUOTE
1 Dead Man Walking 5 - 2 To Die For
2 Apollo 13 5 - 0 The American President
3 The Day of the Beast 1 - 0 Friday
4 Richard III 2 - 4 Clockers
5 Smoke oleyo2.gif 5 - 1 Rob Roy
6 A Little Princess 0 - 6 Mighty Aphrodite
7 Antonia's Line 0 - 2 Get Shorty
8 Welcome to the Dollhouse 3 - 2 Othello
9 Living in Oblivion 0 - 2 The Basketball Diaries
10 Babe 0 - 5 In the Mouth of Madness
11 Die Hard III 2 - 5 oleyo2.gif Desperado
12 Fallen Angels 6 - 0 Murder in the First
13 GoldenEye 0 - 9 Strange Days
14 Crimson Tide 0 - 6 The Bridges of Madison County
15 Mallrats 3 - 1 Nixon
16 Dolores Claiborne 2 - 0 Mr. Holland's Opus
avenger
QUOTE
1 Dead Man Walking 5 - 2 To Die For
2 Apollo 13 oleyo.gif 6 - 0 The American President
3 The Day of the Beast 1 - 0 Friday
4 Richard III 2 - 5 oleyo.gif Clockers
5 Smoke oleyo.gif 6 - 1 Rob Roy
6 A Little Princess 0 - 6 Mighty Aphrodite
7 Antonia's Line 0 - 2 Get Shorty
8 Welcome to the Dollhouse oleyo.gif 4 - 2 Othello
9 Living in Oblivion 0 - 2 The Basketball Diaries
10 Babe 0 - 6 oleyo.gif In the Mouth of Madness
11 Die Hard III 2 - 6 oleyo.gif Desperado
12 Fallen Angels oleyo.gif 7 - 0 Murder in the First
13 GoldenEye 0 - 10 oleyo.gif Strange Days
14 Crimson Tide 0 - 7 oleyo.gif The Bridges of Madison County
15 Mallrats 3 - 1 Nixon
16 Dolores Claiborne 2 - 0 Mr. Holland's Opus

Clint Eastwood
QUOTE
1 Dead Man Walking oleyo.gif 6 - 2 To Die For
2 Apollo 13 oleyo.gif 7 - 0 The American President
3 The Day of the Beast 1 - 0 Friday
4 Richard III 2 - 5Clockers
5 Smoke 6 - 1 Rob Roy
6 A Little Princess 0 - 6 Mighty Aphrodite
7 Antonia's Line 0 - 3 oleyo.gif Get Shorty
8 Welcome to the Dollhouse 4 - 2 Othello
9 Living in Oblivion 0 - 2 The Basketball Diaries
10 Babe 0 - 6 In the Mouth of Madness
11 Die Hard III 2 - 7 oleyo.gif Desperado
12 Fallen Angels 7 - 0 Murder in the First
13 GoldenEye 0 - 11 oleyo.gif Strange Days
14 Crimson Tide 0 - 8 oleyo.gif The Bridges of Madison County
15 Mallrats oleyo.gif 4 - 1 Nixon
16 Dolores Claiborne 2 - 0 Mr. Holland's Opus

aegnor
1 Dead Man Walking oleyo.gif 7 - 2 To Die For
2 Apollo 13 oleyo.gif 8 - 0 The American President
3 The Day of the Beast 1 - 0 Friday
4 Richard III 2 - 6 oleyo.gif Clockers
5 Smoke 6 - 2 oleyo.gif Rob Roy
6 A Little Princess 0 - 6 Mighty Aphrodite
7 Antonia's Line 0 - 4 oleyo.gif Get Shorty
8 Welcome to the Dollhouse 4 - 2 Othello
9 Living in Oblivion 0 - 3 oleyo.gif The Basketball Diaries
10 Babe 0 - 7 oleyo.gif In the Mouth of Madness
11 Die Hard III 2 - 8 oleyo.gif Desperado
12 Fallen Angels 7 - 0 Murder in the First
13 GoldenEye 0 - 12 oleyo.gif Strange Days
14 Crimson Tide 0 - 8 The Bridges of Madison County
15 Mallrats 4 - 1 Nixon
16 Dolores Claiborne 2 - 0 Mr. Holland's Opus
Bob le Flambeur
BİRİNCİ TUR

QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 1 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo.gif 1 - 0 Mallrats
3 Braveheart 0 - 1 oleyo.gif The Bridges of Madison County
4 Heat oleyo.gif 1 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 1 oleyo.gif Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 1 - 0 Desperado
7 La Haine oleyo.gif 1 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground oleyo.gif 1 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story 0 - 0 Welcome to the Dollhouse
10 Casino oleyo.gif 1 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise 0 - 0 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell oleyo.gif 1 - 0 Smoke
13 The City of Lost Children oleyo.gif 1 - 0 Clockers
14 Dead Man oleyo.gif 1 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 0 - 0 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas oleyo.gif 1 - 0 Dead Man Walking
dejavu
B?R?NC? TUR

QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 2 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo.gif 2 - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo.gif 1 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat oleyo.gif 2 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 1 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 2 - 0 Desperado
7 La Haine oleyo.gif 2 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground 1 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story 0 - 0 Welcome to the Dollhouse
10 Casino oleyo.gif 2 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise 0 - 0 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell 1 - 0 Smoke
13 The City of Lost Children oleyo.gif 2 - 0 Clockers
14 Dead Man oleyo.gif 2 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 0 - 1 oleyo.gif Apollo 13
16 Leaving Las Vegas 1 - 1 oleyo.gif Dead Man Walking

avenger
B?R?NC? TUR

QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 3 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo.gif 3 - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo.gif 2 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat oleyo.gif 3 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 2 oleyo.gif Fallen Angels
6 Twelve Monkeys 2 - 1 oleyo.gif Desperado
7 La Haine oleyo.gif 3 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground oleyo.gif 2 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story 0 - 0 Welcome to the Dollhouse
10 Casino oleyo.gif 3 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise 0 - 1 oleyo.gif Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell oleyo.gif 2 - 0 Smoke
13 The City of Lost Children oleyo.gif 3 - 0 Clockers
14 Dead Man oleyo.gif 3 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 0 - 2 oleyo.gif Apollo 13
16 Leaving Las Vegas 1 - 2 oleyo.gif Dead Man Walking

c_nolan
B?R?NC? TUR

QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 4 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo.gif 4 - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo.gif 3 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat oleyo.gif 4 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 2 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys 2 - 2 oleyo.gif Desperado
7 La Haine oleyo.gif 4 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground 2 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story 0 - 0 Welcome to the Dollhouse
10 Casino oleyo.gif 4 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise oleyo.gif 1 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell 2 - 0 Smoke
13 The City of Lost Children 3 - 0 Clockers
14 Dead Man oleyo.gif 4 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 0 - 2 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas 1 - 3 oleyo.gif Dead Man Walking


?ampiyon belli (Se7en) , ikinci kim olur acaba tongue.gif
213
B?R?NC? TUR

QUOTE
1 The Usual Suspects 4 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo.gif 5 - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo.gif 4 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat oleyo.gif 5 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 2 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 3 - 2 Desperado
7 La Haine 4 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground 2 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story 0 - 1 oleyo.gif Welcome to the Dollhouse
10 Casino oleyo.gif 5 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise 1 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell 2 - 1 oleyo.gif Smoke
13 The City of Lost Children oleyo.gif 4 - 0 Clockers
14 Dead Man 4 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 0 - 2 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas oleyo.gif 2 - 3 Dead Man Walking


borndead
B?R?NC? TUR


QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 5 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo.gif 6 - 0 Mallrats
3 Braveheart 4 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat oleyo.gif 6 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 2 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 4 - 2 Desperado
7 La Haine 4 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground 2 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story 0 - 1 Welcome to the Dollhouse
10 Casino oleyo.gif 6 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise 1 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell 2 - 2 oleyo.gif Smoke
13 The City of Lost Children 4 - 0 Clockers
14 Dead Man 4 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 0 - 2 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas 2 - 4 oleyo.gif Dead Man Walking
Funkster
B?R?NC? TUR


QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 6 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo.gif 7 - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo.gif 5 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat oleyo.gif 7 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 2 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 5 - 2 Desperado
7 La Haine 4 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground oleyo.gif 3 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story 0 - 1 Welcome to the Dollhouse
10 Casino oleyo.gif 7 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise 1 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell 2 - 2 Smoke
13 The City of Lost Children 4 - 0 Clockers
14 Dead Man 4 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility oleyo.gif 1 - 2 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas 2 - 5 oleyo.gif Dead Man Walking
beeblebrox
B?R?NC? TUR


QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 7 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo.gif 8 - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo.gif 6 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat 7 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 2 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 6 - 2 Desperado
7 La Haine 4 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground 3 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story 0 - 1 Welcome to the Dollhouse
10 Casino 7 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise 1 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell oleyo.gif 3 - 2 Smoke
13 The City of Lost Children oleyo.gif 5 - 0 Clockers
14 Dead Man oleyo.gif 5 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 1 - 2 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas 2 - 6 oleyo.gif Dead Man Walking


hattorihanzo
QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 8 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo.gif 9 - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo.gif 7 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat oleyo.gif 8 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 2 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 7 - 2 Desperado
7 La Haine oleyo.gif 5 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground 3 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story 0 - 1 Welcome to the Dollhouse
10 Casino oleyo.gif 8 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise 1 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell 3 - 3 oleyo.gif Smoke
13 The City of Lost Children 5 - 0 Clockers
14 Dead Man oleyo.gif 6 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 1 - 3 oleyo.gif Apollo 13
16 Leaving Las Vegas oleyo.gif 3 - 6 Dead Man Walking
Clint Eastwood
QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 9 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo.gif 10 - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo.gif 8 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat oleyo.gif 9 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 2 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 8 - 2 Desperado
7 La Haine oleyo.gif 6 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground 3 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story 0 - 1 Welcome to the Dollhouse
10 Casino 8 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise oleyo.gif 2 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell 3 - 3 Smoke
13 The City of Lost Children 5 - 0 Clockers
14 Dead Man oleyo.gif 7 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 1 - 3 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas oleyo.gif 4 - 6 Dead Man Walking

ambitious
QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 10 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo.gif 11 - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo.gif 9 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat oleyo.gif 10 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 2 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 9 - 2 Desperado
7 La Haine 6 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground 3 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story 0 - 1 Welcome to the Dollhouse
10 Casino 8 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise 2 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell 3 - 3 Smoke
13 The City of Lost Children 5 - 0 Clockers
14 Dead Man 7 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 1 - 3 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas 4 - 6 Dead Man Walking

skyser
QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 11 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo.gif 12 - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo.gif 10 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat oleyo.gif 11 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 2 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 10 - 2 Desperado
7 La Haine 6 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground oleyo.gif 4 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story 0 - 1 Welcome to the Dollhouse
10 Casino oleyo.gif 9 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise oleyo.gif 3 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell 3 - 3 Smoke
13 The City of Lost Children oleyo.gif 6 - 0 Clockers
14 Dead Man 7 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility oleyo.gif 2 - 3 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas oleyo.gif 5 - 6 Dead Man Walking

Arandur
QUOTE
1 The Usual Suspects 11 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en 12 - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo.gif 11 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat 11 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 2 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 10 - 3 Desperado
7 La Haine 6 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground 4 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story oleyo.gif 1 - 1 Welcome to the Dollhouse
10 Casino 9 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise 3 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell 3 - 3 Smoke
13 The City of Lost Children 6 - 0 Clockers
14 Dead Man 7 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 2 - 3 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas 5 - 6 Dead Man Walking
Chetin
QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 12 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en 13 oleyo.gif - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo.gif 12 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat oleyo.gif 12 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 3 oleyo.gif Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 11 - 3 Desperado
7 La Haine oleyo.gif 7 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground oleyo.gif 5 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story oleyo.gif 2 - 1 Welcome to the Dollhouse
10 Casino oleyo.gif 10 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise oleyo.gif 4 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell oleyo.gif 4 - 3 Smoke
13 The City of Lost Children oleyo.gif 7 - 0 Clockers
14 Dead Man oleyo.gif 8 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility oleyo.gif 3 - 3 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas oleyo.gif 6 - 6 Dead Man Walking


xeryus
QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo2.gif 13 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo2.gif 14 - 0 Mallrats
3 Braveheart 12 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat oleyo2.gif 13 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 4 oleyo2.gif Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo2.gif 12 - 3 Desperado
7 La Haine oleyo2.gif 8 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground 5 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story oleyo2.gif 3 - 1 Welcome to the Dollhouse
10 Casino 10 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise oleyo2.gif 5 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell 4 - 3 Smoke
13 The City of Lost Children oleyo2.gif 8 - 0 Clockers
14 Dead Man 8 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 3 - 3 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas 6 - 6 Dead Man Walking
mrklkn
QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo2.gif 14 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo2.gif 15 - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo2.gif 13 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat 13 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 4 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo2.gif 13 - 3 Desperado
7 La Haine 8 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground 5 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story 3 - 1 Welcome to the Dollhouse
10 Casino 10 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise oleyo2.gif 6 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell 4 - 4 oleyo2.gif Smoke
13 The City of Lost Children 8 - 0 Clockers
14 Dead Man 8 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 3 - 3 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas 6 - 6 Dead Man Walking


metrdotel
QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo2.gif 15 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo2.gif 16 - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo2.gif 14 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat 13 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 4 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo2.gif 14 - 3 Desperado
7 La Haine 8 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground 5 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story 3 - 1 Welcome to the Dollhouse
10 Casino 10 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise 6 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell 4 - 4 Smoke
13 The City of Lost Children oleyo2.gif 9 - 0 Clockers
14 Dead Man oleyo2.gif 9 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 3 - 3 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas 6 - 6 Dead Man Walking

BuRnOut
QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo2.gif 16 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo2.gif 17 - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo2.gif 15 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat oleyo.gif 14 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 5 oleyo.gif Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo2.gif 15 - 3 Desperado
7 La Haine oleyo.gif 5 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground oleyo.gif 6 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story 3 - 2 oleyo.gif Welcome to the Dollhouse
10 Casino oleyo.gif 11 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise oleyo.gif 7 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell 4 - 4 Smoke
13 The City of Lost Children 9 - 0 Clockers
14 Dead Man oleyo.gif 10 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility oleyo.gif 4 - 3 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas oleyo.gif 7 - 6 Dead Man Walking


Yav bunlar? da oyla oyla bitmiyor karde?im. oleyo2.gif Yak?nda sanal lig açacaz. fool.gif
siroguz
QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo2.gif 17 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo2.gif 18 - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo2.gif 16 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat oleyo2.gif 15 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 5 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo2.gif 16 - 3 Desperado
7 La Haine 5 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground 6 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story 3 - 2 Welcome to the Dollhouse
10 Casino oleyo.gif 12 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise 7 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell 4 - 5 oleyo2.gif Smoke
13 The City of Lost Children 9 - 0 Clockers
14 Dead Man oleyo2.gif 11 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 4 - 3 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas 7 - 6 Dead Man Walking

Siyanure
QUOTE
1 The Usual Suspects 17 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en 18 - 0 Mallrats
3 Braveheart 16 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat 15 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 5 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys 16 - 3 Desperado
7 La Haine 5 - 0 In the Mouth of Madness
8 Underground 6 - 0 The Basketball Diaries
9 Toy Story 3 - 2 Welcome to the Dollhouse
10 Casino 12 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise 7 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell oleyo2.gif 5 - 5 Smoke
13 The City of Lost Children 9 - 0 Clockers
14 Dead Man 11 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 4 - 3 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas 7 - 7 oleyo2.gif Dead Man Walking
melih
QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 18 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo.gif 19 - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo.gif 17 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat oleyo.gif 16 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 5 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 17 - 3 Desperado
7 La Haine 5 - 1 oleyo.gif In the Mouth of Madness
8 Underground 6 - 1 oleyo.gif The Basketball Diaries
9 Toy Story 3 - 2 Welcome to the Dollhouse
10 Casino oleyo.gif 13 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise oleyo.gif 8 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell oleyo.gif 6 - 5 Smoke
13 The City of Lost Children oleyo.gif 10 - 0 Clockers
14 Dead Man 11 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 4 - 3 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas 7 - 8 oleyo2.gif Dead Man Walking
pospolen
QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 19 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo.gif 20 - 0 Mallrats
3 Braveheart oleyo.gif 18 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat 16 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 5 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 18 - 3 Desperado
7 La Haine 5 - 1 In the Mouth of Madness
8 Underground 6 - 1 The Basketball Diaries
9 Toy Story oleyo.gif 3 - 2 Welcome to the Dollhouse
10 Casino oleyo.gif 14 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise oleyo.gif 9 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell 6 - 6 oleyo.gif Smoke
13 The City of Lost Children oleyo.gif 11 - 0 Clockers
14 Dead Man 11 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 5 - 3 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas 7 - 8 Dead Man Walking

gündüzdo?anay
QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 20 - 0 Dolores Claiborne
2 Se7en oleyo.gif 21 - 0 Mallrats
3 Braveheart 18 - 1 The Bridges of Madison County
4 Heat oleyo.gif 17 - 0 Strange Days
5 Whisper of the Heart 0 - 6 oleyo.gif Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 19 - 3 Desperado
7 La Haine 5 - 1 In the Mouth of Madness
8 Underground 6 - 1 The Basketball Diaries
9 Toy Story oleyo.gif 3 - 2 Welcome to the Dollhouse
10 Casino oleyo.gif 15 - 0 Get Shorty
11 Before Sunrise 9 - 1 Mighty Aphrodite
12 Ghost in the Shell oleyo.gif 7 - 6 Smoke
13 The City of Lost Children 11 - 0 Clockers
14 Dead Man 11 - 0 The Day of the Beast
15 Sense and Sensibility 5 - 3 Apollo 13
16 Leaving Las Vegas oleyo.gif 8 - 8 Dead Man Walking


Bob le Flambeur
?K?NC? TUR

QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 1 - 0 Leaving Las Vegas
2 Se7en oleyo.gif 1 - 0 Sense and Sensibility
3 Braveheart 0 - 1 oleyo.gif Dead Man
4 Heat oleyo.gif 1 - 0 The City of Lost Children
5 Ghost in the Shell 0 - 1 oleyo.gif Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 1 - 0 Before Sunrise
7 La Haine 0 - 1 oleyo.gif Casino
8 Underground oleyo.gif 1 - 0 Toy Story
melih
?K?NC? TUR

QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 2 - 0 Leaving Las Vegas
2 Se7en oleyo.gif 2 - 0 Sense and Sensibility
3 Braveheart oleyo.gif 1 - 1 Dead Man
4 Heat oleyo.gif 2 - 0 The City of Lost Children
5 Ghost in the Shell oleyo.gif 1 - 1 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 2 - 0 Before Sunrise
7 La Haine 0 - 2 oleyo.gif Casino
8 Underground oleyo.gif 2 - 0 Toy Story

dejavu
?K?NC? TUR

QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 3 - 0 Leaving Las Vegas
2 Se7en oleyo.gif 3 - 0 Sense and Sensibility
3 Braveheart oleyo.gif 2 - 1 Dead Man
4 Heat oleyo.gif 3 - 0 The City of Lost Children
5 Ghost in the Shell 1 - 1 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 3 - 0 Before Sunrise
7 La Haine 0 - 3 oleyo.gif Casino
8 Underground 2 - 0 Toy Story

siroguz
?K?NC? TUR

QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 4 - 0 Leaving Las Vegas
2 Se7en oleyo.gif 4 - 0 Sense and Sensibility
3 Braveheart 2 - 2 oleyo2.gif Dead Man
4 Heat oleyo.gif 4 - 0 The City of Lost Children
5 Ghost in the Shell 1 - 1 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys 3 - 0 Before Sunrise
7 La Haine 0 - 3 Casino
8 Underground 2 - 0 Toy Story

Funkster
?K?NC? TUR

QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 5 - 0 Leaving Las Vegas
2 Se7en oleyo.gif 5 - 0 Sense and Sensibility
3 Braveheart oleyo.gif 3 - 2 Dead Man
4 Heat oleyo.gif 5 - 0 The City of Lost Children
5 Ghost in the Shell 1 - 1 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys 3 - 0 Before Sunrise
7 La Haine 0 - 4 oleyo.gif Casino
8 Underground oleyo.gif 3 - 0 Toy Story

213
?K?NC? TUR

QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 6 - 0 Leaving Las Vegas
2 Se7en 5 - 0 Sense and Sensibility
3 Braveheart 3 - 2 Dead Man
4 Heat oleyo.gif 6 - 0 The City of Lost Children
5 Ghost in the Shell 1 - 1 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys 3 - 1 oleyo.gif Before Sunrise
7 La Haine oleyo.gif - 4 Casino
8 Underground 3 - 0 Toy Story

borndead
?K?NC? TUR


QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 7 - 0 Leaving Las Vegas
2 Se7en oleyo.gif 6 - 0 Sense and Sensibility
3 Braveheart 3 - 2 Dead Man
4 Heat oleyo.gif 7 - 0 The City of Lost Children
5 Ghost in the Shell 1 - 1 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 4 - 1 Before Sunrise
7 La Haine 1 - 5 oleyo.gif Casino
8 Underground 3 - 0 Toy Story
Chetin
?K?NC? TUR


QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 7 - 0 Leaving Las Vegas
2 Se7en oleyo.gif 7 - 0 Sense and Sensibility
3 Braveheart 4 oleyo.gif - 2 Dead Man
4 Heat oleyo.gif 8 - 0 The City of Lost Children
5 Ghost in the Shell oleyo.gif 2 - 1 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 5 - 1 Before Sunrise
7 La Haine oleyo.gif 2 - 5 Casino
8 Underground oleyo.gif 4 - 0 Toy Story
ggecim

?K?NC? TUR


QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 8 - 0 Leaving Las Vegas
2 Se7en oleyo.gif 8 - 0 Sense and Sensibility
3 Braveheart 4 - 3 oleyo.gif Dead Man
4 Heat oleyo.gif 9 - 0 The City of Lost Children
5 Ghost in the Shell oleyo.gif 2 - 1 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 6 - 1 Before Sunrise
7 La Haine 2 - 6 oleyo.gif Casino
8 Underground oleyo.gif 5 - 0 Toy Story

ilk turu yine kaç?rm???m yahuuuuuuu... cray.gif
Clint Eastwood
QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 9 - 0 Leaving Las Vegas
2 Se7en oleyo.gif 9 - 0 Sense and Sensibility
3 Braveheart oleyo.gif 5 - 3 Dead Man
4 Heat oleyo.gif 10 - 0 The City of Lost Children
5 Ghost in the Shell oleyo.gif 3 - 1 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 7 - 1 Before Sunrise
7 La Haine 2 - 6 Casino
8 Underground oleyo.gif 6 - 0 Toy Story

mrklkn
QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 10 - 0 Leaving Las Vegas
2 Se7en oleyo.gif 10 - 0 Sense and Sensibility
3 Braveheart oleyo.gif 6 - 3 Dead Man
4 Heat 10 - 0 The City of Lost Children
5 Ghost in the Shell oleyo.gif 4 - 1 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 8 - 1 Before Sunrise
7 La Haine 2 - 6 Casino
8 Underground 6 - 0 Toy Story

avenger
?K?NC? TUR

QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 11 - 0 Leaving Las Vegas
2 Se7en oleyo.gif 11 - 0 Sense and Sensibility
3 Braveheart oleyo.gif 7 - 3 Dead Man
4 Heat oleyo.gif 11 - 0 The City of Lost Children
5 Ghost in the Shell 4 - 2 oleyo.gif Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 9 - 1 Before Sunrise
7 La Haine 2 - 6 Casino
8 Underground oleyo.gif 7 - 0 Toy Story

don quijote
?K?NC? TUR

QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 12 - 0 Leaving Las Vegas
2 Se7en oleyo.gif 12 - 0 Sense and Sensibility
3 Braveheart oleyo.gif 8 - 3 Dead Man
4 Heat oleyo.gif 12 - 0 The City of Lost Children
5 Ghost in the Shell 4 - 2 Fallen Angels
6 Twelve Monkeys oleyo.gif 10 - 1 Before Sunrise
7 La Haine oleyo.gif 3 - 6 Casino
8 Underground oleyo.gif 8 - 0 Toy Story
Bulsara
?K?NC? TUR

QUOTE
1 The Usual Suspects oleyo.gif 13 - 0 Leaving Las Vegas
2 Se7en oleyo.gif 13 - 0 Sense and Sensibility
3 Braveheart oleyo.gif 9 - 3 Dead Man
4 Heat 12 - 1 oleyo.gif The City of Lost Children
5 Ghost in the Shell 4 - 3 oleyo.gif Fallen Angels
6 Twelve Monkeys 10 - 2oleyo.gif Before Sunrise
7 La Haine 3 - 6 Casino
8 Underground 8 - 1 oleyo.gif Toy Story
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.