Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Star Trek (2008)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Film Tan?t?mlar? ve Ele?tiriler > Ar?iv
Mojima
forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Forum resmi

Yönetmen: J.J. Abrams
Tür: Aksiyon / Macera / Dram / Bilim Kurgu
Konu: Galaksinin kaderi iki s?k? rakibin elindedir. Bir tarafta Iowadaki çiftlikte do?up büyümü?, serseri ruhlu, heyecan ve macera arayan genç James T. Kirk, di?er tarafta ise her türlü duygusall???...
IMDB Notu: 8.5 / 10 (47,832 oy)
Süre: 127 dakika
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana, Simon Pegg, Winona RyderHD fragman için t?klay?nMr. Spock
T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
forum resmi
cb_spike
forum resmi forum resmi
forum resmi forum resmi


cb_spike
forum resmiforum resmi
forum resmiforum resmi
Harvey Dent
forum resmiforum resmi
Harvey Dent

Harika bir fragman, müthi? bir bilim kurgu olacak gibi.
KerKeness
Star Trek'in Türk filmi vard? galiba.O çok güzeldi. Ama bu görsellik aç?s?ndan çok güzel olaca?a benziyor.
Harvey Dent
Sheckhin
:Konud???:

Heroes'un Syler'? k?r?k gibi mi duruyor sanki ne ? tongue.gif
Harvey Dent
Harvey Dent
Forum resmi Forum resmi Forum resmi
K?v?lc?mArduc
Yeni nesil Star Trek gayet güzel olmu?. Yaln?z filmi izlemeden önce ?unu bilmeniz gerek filmin isminin Star Trek XI olmamas?n?n sebebi
T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
aç?l??ta sebep olan bir olaydan ötürü alternatif bir evrende geçiyor olmas?. Yani önceki 10 filmlik seri ile ba? aramay?n, zaman ak???na göre baz? olaylar ya?anmas? gerekti?i gibi oluyor ama bir noktadan sonra tamamen ayr?l?yor.


Efektler göz al?c? ?ekilde harika, Star Trek film ve dizilerinde olan tiyatro havas? tamamen gitmi?, sizi tamamen canl? ve gerçekci bir dünyan?n içine sokuyor. Örnek vermek gerekirse gelece?in dünyas?n? size sanki bir tiyatro izler gibi k?y?dan kö?eden de?ilde her ayr?nt?s?na kadar size gösteriyor. Ayn? ?ekilde U.S.S. Enterprise'?n iç tasar?m?da plato havas?ndan ç?km?? gayet gerçekci bir ?ekilde haz?rlanm??. Özel efektlere ise diyicek son zamanlardaki en iyi efektlerdi. Önceki Star Trek'lerin eksi?i say?labilicek aksiyon sahnelerindeki yava?l?k bu filmde kendini toparlam?? ama böyle oluncada filmdeki ke?if duygusu azalm??. Oyuncu seçimi mükemmel olmu? size kendilerini hemen sevdiriyorlar.

Filmin bana göre tek eksi?i dü?manlar?n biraz hafif kaçmas?, film boyunca Nero ile u?ra??r?yoruz ama kendisi ile pek fazla muhattap olmuyoruz. son derece güçlü olsalarda daha büyük ve kalabal?k dü?manlar olsayd? daha iyi olurdu, mesela Khan gibi bir dü?man olsa daha iyi olurdu, Khan'?n adamlar?, tuzaklar?, yada Kirk ile son dövü?mesi gibi efsane sahneleri varken Nero ve yan?ndaki 3-4 adam d???nda kar??n?zda pek bir?ey yok. Nero'nun devasa gemisinin içini do?ru düzgün göremiyoruz bile, en fazla 2 oda gözüküyori onun d???nda manas?z bir iç dizayn? var. Konuda da az daha gizem ve ke?if duygusundaki eksiklik birazda olsa giderilse daha iyi olurdu. Baz? sahneler ve konu azda olsa Khan'?n gazab?na benziyor. Belki filmin ad?n? Nero'nun Gazab? bile diyebilirlermi?.

J.J. Abrams yine yap?ca??n? yapm??, ortaya takdire de?er bir i? ç?karm??. 2 saat'in nas?l geçti?ini anlam?yorsunuz, kendinizi filme okadar kapt?r?yorsunuz önceki filmleri izlediyseniz buras? böyle olmu?tu diyerek falanca dizinin falanca bölümünde anlatm??lard? demekten kendinizi alam?yorsunuz.

2011 de ç?k?mas? planlanan yeni filmi ?imdiden merakla bekliyorum. Son bir not olarak da yeni seri bir üçleme de?il çok daha uzun bir seri olarak planlanm??.
Jx1587
arkada?lar star trek türkiye grubuna uye olun, geli?melerden haberdar olun.

http://www.facebook.com/pages/Star-Trek-T%...137261416377584
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.