Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Elizabethtown
Yedinci Gemi Forum > De Facto > Müzik > Film Müzikleri
baronio
ELIZABETHTOWN (2005)


forum resmi


Cameron Crowe'un 2005 yap?m? e?siz eve dönü? filmi Elizabethtown'un Soundtrack'i de en az film kadar ba?ar?l?. Zaten filmde geçen müzikler izlerken insan?n ruhunu ok?uyor. Film bir yol filmi kimli?ini de içten içe ta??yor. Uzun yollar?n vazgeçilmezi ve saatlerce direksiyon sallamay? çekilir k?lan etkeni müziklerdir. Bir dönem kar???k kasetler haz?rlard?k saatlerce u?ra??p. Parça geçi?lerinden Slow-Ritmik parça da??l?m?na kadar en ufak detaylar? bile gözden geçirerek. Uzun yola ç?kmadan albümler haz?rlan?r, müzik setlerinin kristalleri kolonyalan?rd?. ?imdilerde 12 dakikada CD yakarak tüm o zevkli u?ra??m?z? elimizden al?yor bilgisayarlar. Gerçi Elizabethtown'da Claire'in haz?rlad??? gibi bir yol haritas? ve yol müzikleri klavuzu haz?rlamak da e?lenceli olsa gerek. E?lencesini bilmiyorum ama Elizabethtown'?n bizler için seçti?i muazzam ?ark?lardan olu?an Soundtrack'i unutulacak cinsten de?il.

Track List;

1. 60B (Etown Theme) - Nancy Wilson
2. It'll All Work Out - Tom Petty and the Heartbreakers
3. My Father's Gun - Elton John
4. io (This Time Around) - Helen Stellar
5. Come Pick Me Up - Ryan Adams
6. Where to Begin - My Morning Jacket
7. Long Ride Home - Patty Griffin
8. Sugar Blue - Jeff Finlin
9. Don't I Hold You - Wheat
10. Shut Us Down - Lindsey Buckingham
11. Let It Out (Let it All Hang Out) - The Hombres
12. Hard Times - Eastmountainsouth
13. Jesus Was a Crossmaker - The Hollies
14. Square One - Tom Petty
15. Same in Any Language - I Nine


Amazon


Bu enfes ?ark?lardan olu?an albümün her bir ?ark?s? ayr? güzelken benim için di?erlerinden boyun fark?yla önde fini?i geçen bir tanesi var elbet.
Ryan Adams - Come Pick Me Up

When they call your name
Will you walk right up
With a smile on your face
Or will you cower in fear
In your favorite sweater

With an old love letter
I wish you would

I wish you would
Come pick me up
Take me out
Fuck me up
Steal my records
Screw all my friends
Theyre all full of shit
With a smile on your face
And then do it again

I wish you would
When youre walking downtown
Do you wish I was there
Do you wish it was me
With the windows clear and the mannequins eyes

Do they all look like mine
You know you could
I wish you would
Come pick me up
Take me out
Fuck me up
Steal my records
Screw all my friends behind my back
With a smile on your face
And then do it again

I wish you would
I wish youd make up my bed
So I could make up my mind
Try it for sleeping instead
Maybe youll rest sometime
I wish I could
tevfix24
Elizabethtown' un film müzikleri soundtrack koleksiyonum içinde haketti?i yeri alm??t?r. Burada benim gibi dü?ünen birini görünce sevindim aç?kcas?. ?ark?lar ba?tan sona insan? içine alan yola ç?kma arzusunu uyand?ran bir dinlencelik.


Arabamda bu albümün bir yede?i vard?r mutlaka evden i?e i?ten eve k?sa geli? gidi?lerimde uzunbir yola ç?km?? hissi verir.


Özellikle Patty Griffin' in "Long Ride Home" u.
Long Ride Home


Long black limousine
Shiniest car I've ever seen
The back seat is nice and clean
She rides as quiet as a dream
Someone dug a hole six long feet in the ground
I said goodbye to you and I threw my roses down
Ain't nothing left at all in the end of being proud
With me riding in a race car, and you flying through the clouds

I've had some time to think about you
And watch the stone set like a stone
I've had some time to think about you
On the long ride home

One day I took your tiny hand
Put your finger in the wedding band
Your daddy gave a piece of land
We laid ourselves the best of plans
Forty years go by with someone laying in your bed
Forty years of things you wish you'd never said
How hard would it have been to say some kinder words instead
I wonder as I stare up at the sky turning red

I've had some time to think about you
And watch the stone set like a stone
I've had some time to think about you
On the long ride home

Headlights staring at the driveway
The house is dark as it can be
I go inside and all is silent
It seems as empty as the inside of me

I've had some time to think about you
And watch the stone set like a stone
I've had some time to think about you
On the long, on the long
Oh the long, on the long
On the long ride home

ecodeveLopment
Her ne kadar filmdeki gibi 'mükemmel bir ?ark? listesi' olu?turacak bir k?z arkada?a sahip olmad???m için film boyunca sürekli 'drew' karakterini k?skanm?? olsam da, ciddi anlamda hakk?n?n yenilmemesi gereken bir albüm.

Albümde olmayan bir parçan?n da unutulmamas? gerek: u2'nun martin luther king jr.'a ithafen yazd??? pride (in the name of love) '?.

Ama albüm içerisinde, 'claire'in "baz? parçalar? dinlemek için temiz hava gerekir, pencereni aç" dedikten sonra çalan 'don't i hold you' parças? benim için en de?erlisidir.
Funkster
forum resmi

Elizabethtown: Music From the Motion Picture - Vol. 2 olarak bir de ikinci bölümü var. Vol. 1 kadar olmasa da yine filmin ruhuna sahip ç?kan bir albüm. ?ark? listesi ise ?u ?ekilde:

1. Tom Petty - Learning to Fly
2. Ryan Adams - English Girls Approximately
3. Rachael Yamagata - Jesus Was a Crossmaker
4. The Beginning of the End - Funky Nassau Pt. 1
5. Pinback - Loro
6. Patty Griffin - Moon River
7. Kathleen Edwards - Summerlong
8. Ulrich Schnauss - ...Passing By
9. The Concretes - You Can't Hurry Love
10. Nancy Wilson - River Road
11. My Morning Jacket - Same in Any Language
12. Washington Phillips - What Are They Doing in Heaven Today
13. Ryan Adams - Words
14. Lindsey Buckingham - Big Love
15. The Temptations - I Can't Get Next to You
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.